خانه / Tag Archives: حاکمیت بالینی

Tag Archives: حاکمیت بالینی

حاکمیت بالینی و ممیزی بالینی

حاکمیت بالینی و ممیزی بالینی دکترخلیل علی محمدزاده حاکمیت بالینی (به انگلیسی: Clinical governance)، اصطلاحی است که برای توصیف نوعی رویکرد طبقه بندی شده و برنامه ریزی شده (سیستماتیک)، به منظور حفظ کیفیت مراقبت از بیماران و بهبود این کیفیت در نظام سلامت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. واژه حاکمیت بالینی در نظام سلامت به دنبال فاجعه ...

ادامه مطلب »

#کلاس آنلاین(۵ و ۶ و ۷ و ۸) ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی؛ مدیریت جامع کیفیت، حاکمیت بالینی، ممیزی بالینی و اعتباربخشی

هر چیز را که نتوانی اندازه بگیری، نمی توانی بهبود دهی #کلاس آنلاین(۵ و ۶ و ۷) ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی edu1.iau-tnb.ac.ir موضوع کلاس سوم اردیبهشت: مدیریت جامع کیفیت، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت موضوع کلاس دهم اردیبهشت: حاکمیت بالینی موضوع کلاس هفدهم اردیبهشت: مولفه های حاکمیت بالینی  موضوع ...

ادامه مطلب »

آسیب پذیری اعتباربخشی بیمارستانی در ایران

اعتباربخشی طبق تعریف یک فرآیند ارزیابی بیرونی می باشد که طی آن یک سازمان مستقل، بی طرف و دارای صلاحیت که غالبا” غیر دولتی می باشد یک مرکز بهداشتی درمانی را در قبال استاندارد های ایمنی و کیفیت خدمات سلامت ارزیابی نموده و مشخص می کند که این مرکز تا ...

ادامه مطلب »

نقدی بر نحوه استقرار الزامات اعتباربخشی دربیمارستان ها + پیشنهادات

با توجه به اینکه نتایج اعتباربخشی بیمارستان های کشوردر روزهای اخیر از سوی معاونت محترم درمان وزارت متبوع اعلام گردیده است. بدینوسیله ضمن تشکر از مسئولین امر ، در این باره نقدی بر نحوه استقرار الزامات استاندارد اعتبار بخشی بیمارستان های ایران به شرح زیر ارائه می شود. امید است ...

ادامه مطلب »

انطباق الگوی تعالی سازمانی با حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی

  چکیده : بهبود عملکرد در سازمان های دولتی مستلزم داشتن مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد است.زیرا تحقق اهداف سازمان های دولتی بدون وجود یک مدل جامع به منظور ارزیابی و بازنگری برنامه ها امکان پذیر نبوده و سازمان ها نمی توانند بدون توجه به نتایج حاصل از فعالیت ها ، ...

ادامه مطلب »