خانه / Tag Archives: اختلالات اضطرابی، خلقی و افسردگی

Tag Archives: اختلالات اضطرابی، خلقی و افسردگی

نظام بهداشتی ایران برای خدمت دهی به زنان طراحی شده است

رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت ایران می‌گوید نظام بهداشتی کشور برای ارائه خدمات به مردان طراحی نشده و برای ارتقا سلامت مردان باید “نگرش جدیدی” در ساختار نظام بهداشت و درمان کشور ایجاد شود. رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت ایران می‌گوید نظام بهداشتی”نظام بهداشتی کشور برای ارائه خدمات ...

ادامه مطلب »