خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / طرح درس سمینار مدیریت، دکتری تخصصی(اسفند ماه ۱۴۰۲)

طرح درس سمینار مدیریت، دکتری تخصصی(اسفند ماه ۱۴۰۲)

طرح درس دکتری تخصصی سمینار مدیریت

رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

اسفند ماه ۱۴۰۲

– مروری بر اصول و مبانی مدیریت با تاکید بر مدیریت سلامت(مطالعه شود)

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻴﻢ؟(مطالعه در سایت hcsm.ir)

توجه مهم:

  • برای سمینار هریک از موضوعات زیر بایستی هر دانشجو حداقل سه مقاله کاملا مرتبط که دوتای آنها انگلیسی باشد، مطالعه نماید.
  • مقالات باید در محدوده زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ باشند.

– بررسی اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی در ایران و چند کشور پیشرفته جهان

– بررسی خدمات سلامت سالمندی در ایران و چند کشور پیشرفته جهان

– مدیریت انواع بیمه های سلامت در ایران، کانادا و انگلیس 

– مدیریت تعارض منافع در حوزه سلامت

– مدیریت فناوریهای نوین اطلاعات

– حکمرانی خوب در نظام بهداشت و درمان

این مطالب را نیز ببینید!

در حاشیه همایش یین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی(عکس)

تقدیر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با حضور دکتر سیدحسن امامی رضوی ...