خانه / اخبار / ویژه / هم پوشانی گرایی

هم پوشانی گرایی

هم پوشانی گرایی

یکی از دلایلی که باعث شکل گیری داوری ها، تدابیر و تصمیمات غلط در مدیران می شود، خطاها و یا سوگیری های شناختی است که دهها نوع آن تاکنون شناسایی شده است و معمولا بیشتر مدیران در باره آنها چیز زیادی نمی دانند. هم پوشانی گرایی یکی از این سوگیری ها به حساب می آید. در همپوشانی گرایی اعضای جمع یا گروه تمایل دارند بیشتر درباره مسائلی که برای همه آن ها آشناست، گفت و گو کنند و کمتر به مواردی می پردازند که برخی اعضاء از آنها آگاهی چندانی ندارند به عنوان مثال اعضای یک جمع یا جلسه به شخصیت خود در میان دیگران اهمیت می دهند. هیچ کس دوست ندارد آبرویش در جمع مورد تاخت و تاز قرار گیرد. اما آنها گمان می کنند با بیان نظر مخالف خود ممکن است، ارتباطات و پیوندهای عاطفی خود را با دیگران و آن جمع از دست بدهند، لذا اطلاعات شان را گزینشی با دیگر اعضای جمع به اشتراک می گذارند.  هم پوشانی گرایی می تواند تصمیم گیری های زیانباری رقم زند و هرچه سطح و نوع تصمیم گیری بالاتر باشد به نظر می رسد آسیب آن باز هم بیشتر و شدیدتر خواهد بود. وقتی مدیران از این نوع خطاها شناختی آگاهی ندارند و جو جلسات طوری پیش می رود که اعضای جمع اطلاعاتی را که بقیه ندارند به اشتراک نمی گذارند، پس نباید انتظار داشت تصمیمات کاملاً آگاهانه‌ اتخاذ شود. مدیران سطوح مختلف باید با ایجاد فضای مناسب در گروه ها و تیم ها و هدایت صحیح دستور جلسات و ایجاد زمینه های سالم گفت و گو و احساس امنیت اعضاء از بیان نظرات و طرح دیدگاه ها، به تصمیمات درستی برسند و از بروز انواع سوگیری های شناختی مانند هم پوشانی گرایی، خودداری نمایند. در این باره گفتنی ها فراوان است.

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...