خانه / پژوهشی / بانک مقالات / پاسخ به یک سوال؛ شاخص جی(G-index) چیست؟

پاسخ به یک سوال؛ شاخص جی(G-index) چیست؟

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

سوال: شاخص جی(G-index) چیست؟

شاخص جی جهت برطرف کردن برخی از ایرادات وارده با اچ ایندکس در سال ۲۰۰۶ توسط لئو اگه (Leo Egghe) پیشنهاد شد. شاخص جی نویسنده ای برابر با g است اگر g مقاله وی در مجموع g 2 استناد یا بیشتر دریافت کرده باشند (بیشترین تعداد مقالات که در مجموع دارای g 2 استناد یا بیشتر باشند).

در مثال زیر شاخص جی پژوهشگری ۱۲ باشد به این معناست که مجموع استنادهای ۱۲ مقاله وی(۱۲* ۱۲ )، ۱۴۴ یا بیشتر بوده است.

برای محاسبه جی ایندکس مقاله ها را به ترتیب تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب می کنیم. در ستون دیگر مجموع استنادها را هم محاسبه می کنیم، تا جایی که مقاله g ام g 2 استناد یا بیشتر داشته باشد. همیشه شاخص جی بزرگتر یا مساوی با اچ است (اچ ایندکس معادل ۸ و جی ایندکس معادل ۱۲)

استناد بازای مقاله  G-Index  H-Index  خوداستنادی استنادات  مقالات  رتبه علمی رشته تحصیلی واحد نام  ردیف
۳/۹۵ ۱۲ ۸ ۱۷۸ ۴۵ دانشیار ۱

این مطالب را نیز ببینید!

نامه به سردبیر نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

بایسته‌های جذب و حفظ نخبگان، علی‌محمدزاده خلیل، نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت، دوره ۷، شماره ...