خانه / پژوهشی / عناوین پژوهشی / ماموریت ملی تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی

ماموریت ملی تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی

در نشستی که با حضور ۱۷ رئیس و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی و دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و مدیران معاونت برگزار شد؛ اولویت‌های تحقیقات و فناوری نظام سلامت کشور در قالب ماموریت‌های ملی جهت هزینه کرد سهم یک درصد آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، به دانشگاه های علوم پزشکی واگذار شد.

این ماموریت ها با هدف ارتقای تاثیرگذاری تحقیقات حوزه سلامت و پیرو اطلاع رسانی و پیگیری فرآیندهای منجر به تعریف پروژه های کلان منطبق با ماموریت های محوله به دانشگاه سپرده شده است.

این مطالب را نیز ببینید!

سرقت علمی

رئیس مرکز نشر دانشگاهی: آگاهی نداشتن، پژوهشگر را از اتهام «سرقت علمی» تبرئه نمی‌کند/ میزان ...