خانه / پژوهشی / بانک مقالات / طرح درس روش تحقیق در سیستم های بهداشتی

طرح درس روش تحقیق در سیستم های بهداشتی

عنوان درس: روش تحقیق در سیستم های بهداشتی

واحد دانشگاهی: تهران شمال و تهران پزشکی

تعداد واحد: ۳ واحد نظری و عملی

نام استاد: دکتر خلیل علی محمدزاده

دوره: کارشناسی ارشد

پیش نیاز: آمار

  نام درس: روش تحقیق در سیستم های بهداشتی
  تئوری: ۲۱ ساعت
  تعداد واحد: ۳
  گروه آموزشی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  عملی: ۱۴ ساعت
  تعداد ساعت: ۳۵
  نیمسال اول سال تحصیلی : ۹۹ – ۱۳۹۸
  هدف کلی درس:
 آشنایئ فراگیران با روش پژوهش علمی در علوم بهداشتی و مراحل مختلف پژوهش به منظور قادر بودن به انتخاب موضوع مورد مطالعه، تدوین طرح و اجرای پروپوزال، نوشتن   پایان نامه، مقاله علمی پژوهشی و اجرای طرح پژوهشی
  محل تشکیل کلاس ها:
 واحد تهران شمال/ دانشکده مدیریت/ کلاس 
 
  جلسه
نمره بندی درس
 عنوان
شروط شرکت در امتحان پایان ترم
  موضوع
 ملاحظات
 ۱
حداقل ۱۱ جلسه حضور در جلسات کلاسی
کلیات پژوهش
۲
تحقیق، موضوع پژوهش، بیان مسئله و مرور منابع و اطلاعات موجود
۳
اهداف پژوهش، واژگان پژوهش،چارچوب پنداشتی  و چارچوب نظری و محدودیت های پژوهش
۴
متغیر و انواع آن و فرضیات
۵
محیط پژوهش، جامعه و نمونه
۶
روش ها و ابزارگردآوری داده ها و خصوصیات آنها
۷
انواع مطالعه
۸
تحلیل داده ها و انواع روش های آماری
۹
اصول اخلاقی در پژوهش
۱۰
تشریح فرمت پروپوزال نویسی دانشگاه
۱۱
تشریح فرمت پایان نامه نویسی دانشگاه
۱۲
چگونه مقاله علمی بنویسیم؟
۱۳
انواع مقالات و نحوه انتخاب مجله برای چاپ مقاله
۱۴
ریفرنس نویسی، پاسخ به سوالات و توضیح در باره امتحان
تکلیف دوره
پروپوزال نویسی
*
۴ نمره
ارائه کلاسی
انتخاب موضوع و تهیه اسلاید و ارائه در کلاس
*
۴ نمره
امتحان پایان ترم
 تمام مباحث کلاسی
۱۲ نمره
 
  منابع اصلی: 
تدوین پایان نامه، رساله، طرح پزوهشی و مقاله علمی (روش تحقیق)، مولفین: جمال الدین طبیبی – بهرام دلگشایی – محمدرضا ملکی، انتشارات فردوس
تحقیق در سیستم های بهداشتی، انتشارات سازمان جهانی بهداشت، ترجمۀ دکتر مرتضی زعیم ، انتشارات وزارت بهداشت / روش تحقیق و نگارش مقالات علمی، دکتر شاهین آخوندزاده، دکتر دلیری، نشرجامع نگر
 سایر منابع: روش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی، گروه مؤلفین، دکتر حسین ملک افضلی، دانشگاه تهران / آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت، انتشارات حیدری

این مطالب را نیز ببینید!

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

انکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی کاربرد نقل قول در مقالات فارسی: ۱٫ اگر نقل ...