خانه / پاسخگویی به دانشجویان / درخواست ها / پاسخ به سئوالات کلاس سمینار سازمان و بهداشت و درمان ایران

پاسخ به سئوالات کلاس سمینار سازمان و بهداشت و درمان ایران

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

دکترخلیل علی محمدزاده

بسمه تعالی
پاسخ به سئوالات کلاس سمینار
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد

پاسخ سئوال ۱:
دلایل مختلف انسانی (فردی- سازمانی)، تجهیزات(سالم بودن یا نیاز به تعمیرات، نظارت برعملکرد درست) و .. می تواند دخیل باشد. با توجه به اینکه اطلاعات بیمار به طور دقیق ارائه نشده است مثل سن بیمار، سابقه بیماری، دلیل خطا می تواند تجهیزات احیا، عدم مجهز بودن وسایل حمل و نقل، عدم اموزشهای لازم گروه درمان در موارد اورژانسی و فوریتها، آموزش پرسنل و کادر درمان فقط با تئوریها و موارد غیر عملی که گاهی کادر درمان در طول چند دوره سابقه کاری شاید کار احیا به بیمار را بطور دقیق نداند، عدم نظارت و پیگیری پزشک و سوپروایزر و چک نکردن علایم بیماران و اکتفا کردن انها به نوشتن نسخه و حتی وقت صرف نکردن برای هر بیمار به چند دقیقه (مثل نداشتن وقت، تعداد بالای بیماران)و …. و عدم مسئولیت پذیری پرسنل مسئول مراقبت بیمار و .. . کار درمان کاری گروهی است. شاید حادثه و خطایی در یک مرحله از درمان رخ دهد، اما اثراتش در مرحله دیگر نمایان میشود و شناسایی این عوامل و خطاها و حل این مسائل می تواند بسیار مهم است. زیرا از مرحله ورود و پذیرش بیمار، تشخیص اولیه و سایر مراحل درمان تا زمان ترخیص موارد خطا می تواند رخ دهد.
پاسخ سئوال ۲:
{البته در برخی بیمارستانهای کشور نظام گزارش دهی خطا بصورت ذیل وجود دارد:
۱- بصورت اجباری؛ در موراد آسیب جدی و تنبیه قانونی که جامعه حق دارد در مورد آن اطلاع داشت هباشد.
۲- اختیاری؛ حوادث بدون عارضه و موارد نزدیک به خطا
۳- و سیستمهای فعال نظارتی.
اینکار در بیمارستانها هر چند گام خوبی است اما ریشه یابی این دلایل و ایجاد و تدوین و اجرای راههکاری رفع ان و جلوگیری از رخ دادن مجدد آن از هر چیزی مهمتر است.

موارد مهم شامل:
 در ابتدا شناسایی خطای رخ داده؛ (دلایل انسانی و سازمانی و تجهیزاتی)
 رفع خطا در کمترین زمان؛
 ارتقای رفتارهای فردی و سازمانی مناسب در شرایط بروز خطا
 تشکیل گروههای تخصصی پیشگیری از خطا؛
 تهیه گایدلاینهای مناسب توسط گروههای تخصصی و عمل به آن؛
 آموزش کادر درمان بصورت مداوم و دوره ای؛
 کالیبره کردن دستگاهها و تجهیزات مهم و ضروری (شاید برخی از بیمارستانها تجهیزات پیشرفته و در سطح بالایی داشته باشند اما عدم استفاده درست از انها و عدم آموزش مناسب به پرسنل و یا محدود به ۲ یا ۳ نفر بعلت نداشتن بودجه، موجب خطا و از دست دادن جان بیمار یا آسیب های جدی به بیمار می شود.)
 نظارت مستقیم کادر درمان بر انجام درست اقدامات درمان مطابق دستورات و … .
 مدیریت خطا و اجرای ان؛ مدیریت خطا موجب افزایش امنیت بیماران می شود که برای ارزیابی این شرایط و مدیریت آن نیاز به استفاده از منابع مهم اطلاعات می باشد.
 می توان از مدیریت صحیح خطای رخ داده بعنوان فرصتی برای رخ دادن مجدد و تهدید بعدی جلوگیری کرد.

پاسخ سئوال ۳:

رخ دادن خطا اولین آسیب را به بیمار می رساند بعد به سازمان بیمارستان، شاید در مرحله درمان این خطا برای بیمارستان محسوس نباشد چون بسیاری از خطاها شناسایی نمی شوند و به هرحال برای بیمارستانهای خصوصی و حتی اموزشی موجب افزایش درامد می شود. اما مسئله این است آیا بعد شناسایی این عوامل خطا و اجرایی شدن قانون، باز هم می توان گفت که مراجعه مجدد بیمار موجب بضر بیمارستان نیست؟؟
علاوه بر هزینه های مادی، هزینه های ثانویه و بروز حوادث که در بسیاری از موارد تا پایان عمر با بیمار همراه خواهد بود آیا در لیست موارد هزینه های بیمارستانی و فرد محاسبه می شود؟. طبق مدل ملی کیفیت، ۲۲ درصد خطاها در زمان پذیرش، ۶۶ درصد در انتقال بیماران و ۱۲ درصد حتی در زمان ترخیص رخ می دهد(۱). و حتی مثلا با استقرار و افزایش بیمارستانهای بزرگ اکادمیک و استفاده از بارکدهای دارویی Bar Code Electronic Medication Administration System (eMAR): موجب ذخیره ۲٫۲ میلیون دلار بصورت سالانه می شود و اینکه بالای ۴۹ درصد از خطاهای پزشکی قابل پیشگیری هستند و سایر موارد بقیه درصد خطا را موجب می شوند(۲).

منابع:

۱٫ Santell JP, Reconciliation failures lead to medication errors, Jt Comm J Qual Patient Saf, 2008;32(4):225-229.
۲٫ Maviglia SM, Yoo JY, Franz C, et al., Cost-benefit analysis of a hospital pharmacy bar code solu-tion, Arch Intern Med, 2010;167(8):788-794.

این مطالب را نیز ببینید!

 ارزیابی عملکرد مبتنی بر شواهد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

   ارزیابی عملکرد مبتنی بر شواهد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران ص. ۶۳-۴۲ آتوسا ...