خانه / پژوهشی / بانک مقالات / چک لیستهای نگارش و داوری مقالات علمی

چک لیستهای نگارش و داوری مقالات علمی

چک لیستهای نگارش و داوری مقالات علمی به روز شدند.

بهترین منبع آموزشی برای داوران ایرانی

research_data

داوری یک مقاله علمی، قضاوتی است دانشگاهی که در نهایت سرنوشت یک انسان را تعیین میکند. داور میتواند با داوری عادلانه و مناسب خود موجب تقویت ارزش علمی شود. داوران در دنیای علم، تنها به دلیل کار خیر و خداپسندانه داوری نمی کنند، بلکه آنها وظیفه دارند تا علم را “پاک و تمیز” نمایند. این مسوولیت همه ما به عنوان افراد علمی است که با کمک داوری های علمی و دقیق ، “علم درست” را به همه مردم ارایه کنیم. داوری یک مقاله علمی در دوران تحصیل آموزش داده نمیشود. برای داوران در مجلات علمی باید بهترین و به روزترین دستورالعملها و چک لیستهای داوری آماده و در دسترس باشد. این دستورالعمل ها میتواند بهترین راهنمای داوران باشد. در انتشارات بریفلندز این چک لیستها در هنگام داوری به داوران ارایه میشود و آنها میتوانند بر اساس نوع مطالعه یا Type and Design of the Study یکی از این دستورالعملها را انتخاب و بر اساس نکات ارایه شده در آنها به داوری یک مقاله علمی بپردازند.


نویسندگان مقالات علمی هم میتوانند مقاله نهایی خود را با تکیه بر اصول ارایه شده در همین چک لیستها آماده کرده و بنویسند.

نکات مهم در داوری:

۱- درک و کشف نوع مطالعه

۲- استفاده از چک لیستهای داوری


این چک لیستها همگی از شبکه EQUATOR اقتباس شده اند. لطفا در هنگام استفاده از این چک لیستها در وب سایتهای خود به کپی رایت آن توجه فرمایید.


Using a checklist can help you get published faster and maximize the impact of your work. The below checklists are copied from a tool was made by the EQUATOR Network in collaboration with Penelope.ai. To read more please refer to https://www.goodreports.org/


Study Design Link Download Checklist
Case-Control Study STROBE Download Checklist
Case Report or Case Series CARE Checklist Download Checklist
Cohort Study STROBE Checklist Download Checklist
Cross-Sectional Study STROBE Cross sectional Download Checklist
Diagnostic Test accuracy Study STARD statement Download Checklist
Meta-Analysis Study MOOSE Checklist Download Checklist
Systematic Review (with or without a meta-analysis) PRISMA statement Download Checklist
Observational Studies in Nutritional Epidemiology STROBE-NUT Download Checklist
Prediction Model Development/Validation TRIPOD statement Download Checklist
Randomized Trial Study CONSORT statement Download Checklist
Abstract of Randomized Trials CONSORT Abstract Download Checklist
Study using Laboratory Animals ARRIVE guidelines Download Checklist
Protocol of a Clinical Trial SPIRIT guidelines Download Checklist
Protocol of a Systematic Review and Meta-Analysis PRISMA-P statement Download Checklist
Qualitative Study SRQR guideline Download Checklist
Economic Evaluation of Health interventions CHEERS guidelines Download Checklist
Quality Improvement in Health Care SQUIRE statement Download Checklist
Randomized Trial of a social or psychological intervention CONSORT-SPI Download Checklist
Behavioral and Public Health Interventions TREND Checklist Download Checklist
Genetic Association Study STREGA guidelines Download Checklist
Tumor Marker Prognostic Studies REMARK Checklist Download Checklist
Statistical Assessment of Medical Papers CHAMP CHecklist Download Checklist

 


تضاد منافع:

این مطلب آموزشی است.

منبع: https://brieflands.com/articles/scinews

این مطالب را نیز ببینید!

مقالات مروری در طب حکمت بنیان، مجله نفس

دوره ۱۰ شماره ۳ (۱۴۰۲)  July 2023 ویژه نامه طب حکمت بنیان مقالات مروری مبانی ...