خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / قابل توجه دانشجویان: آدرس دهی گروهی از استادان دانشگاه(بر اساس بخشنامه جدید)

قابل توجه دانشجویان: آدرس دهی گروهی از استادان دانشگاه(بر اساس بخشنامه جدید)

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

توجه: در مثال زیر فرض بر این است که نفر اول دانشجوی دکتری است. استاد راهنمای اول و نویسنده مسئول دکترخلیل علی محمدزاده است. استاد راهنمای دوم دکتر علی ماهر است. سه استاد دیگر هم مشاور هستند.

رضا محسنی۱، خلیل علی محمد زاده۲ *، علی ماهر۳،

سید مجتبی حسینی۴ ، محمد کریم بهادری۵، مهرنوش جعفری۶

۱ دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۲ گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران
۳ گروه سیاستگذاری سلامت، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۴ گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۵ مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
۶ گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: خلیل علی محمدزاده (.M.D., Ph.D)، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران، کد ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶–۰۰۰۲-۰۰۰۰، dr_khalil_amz@yahoo.com

, Reza Mohseni 1, Khalil Alimohammadzadeh 2 *, Ali Maher ۳ 

Seyed Mojtaba Hosseini 4 Mohammad Karim Bahadori 5, Mehrnoosh Jafari 6

یا

, Mohseni R1, Alimohammadzadeh Kh2 *, Maher A 3 

Hosseini SM 4, Bahadori MK5, Jafari M6

 

۱ Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۲ Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۳ Department of Health Policy, School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

۴ Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۵ Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

۶ Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

*Corresponding Author:  Khalil Alimohammadzadeh (M.D., Ph.D.), Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch; Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran,  orcid.:0000-0002-2376-9256, dr_khalil_amz@yahoo.com

این مطالب را نیز ببینید!

سرقت علمی

رئیس مرکز نشر دانشگاهی: آگاهی نداشتن، پژوهشگر را از اتهام «سرقت علمی» تبرئه نمی‌کند/ میزان ...

یک دیدگاه

  1. پریسا قیلاوی زاده

    با عرض سلام و ادب
    مطالب در خصوص افیلیشن ها همانند سایر مطالب بسیار کاربردی و مفبد و بروز بود. با تشکر از زحمات بیدریغ شما .