خانه / اخبار / مدیر سایت / پیری جمعیت

پیری جمعیت

یادداشت های روزانه(۷۲)

پیری جمعیت

چند وقت پیش، برنامه “سلام دنیا” شبکه سلامت، گفت و گویی با اینجانب ترتیب داد که بخش های مختلفی داشت، ۲۰ آذر ماه بخشی از آن تدوین و پخش گردیده است.
در قسمتی از این بحث که پیرامون سبک زندگی و پیری جمعیت بود، مفاهیمی که از پیری در ذهن ها هست، تبیین شده است.
واقعیت اینکه؛ سبک زندگی هر چه از شکل ایرانی و سالم خود دور شده و به مدل های غربی نزدیکتر شده در ابعاد مختلف زندگی، ابهامات و پیچدگی ها را نیز بیشتر کرده و برخی مولفه های اصیل را در جهت منفی تغییر داده است.
بروز سالمندی در کشورهای در حال توسعه، یعنی اینکه این کشور دیگر قادر نخواهد بود، برنامه های توسعه فراگیر خود را کامل کند.
کشورهای پیشرفته کنونی، معمولا در مراحل گوناگون برنامه خود، سالمندی ۳ تا ۴ درصد از کل جمعیت و میزان جمعیت جوان در محدوده ۴۰ درصد داشتند.
کشور ایران اکنون کشوری میانسال و یا در فاز نخست سالمندی است، زیرا جمعیت جوانش زیر ۲۳ درصد و جمعیت بالای ۶۰ سالش از ۱۰ درصد بالاتر است.
سالمندی جمعیت برای کشوری که مراحل پیشرفت و تکاملش را تکمیل نکرده است، پیآمدهای سوء زیادی دارد. تنها با افزایش نرخ باروری کل و تمرکز روی توانمندی هاست که این پدیده را می توان کنترل نمود.
ما با روندی که در پیش رو داریم؛ ۱۲ میلیون جوانی که ازدواج نکرده اند، نرخ باروری کمتر از ۱.۷ فرزند، رشد جمعیت زیر ۱ درصد، متاسفانه به سمت پیری عمومی و زودرس حرکت می کنیم و باید گفت مبالغ زیادی هم در این منطقه فرو رفته ایم.
به مقوله ی جمعیت و خانواده باید اهتمام جدی و عملی داشت، تا کنون هر آنچه که بوده، صرفا بر روی میز سیاست گذاری و قانونگذاری بوده، فرهنگ سازی که تعطیله، مانع تراشی هم فراوان، تبلیغات سوء برای گم کردن مسیر نیز پرحجم و در کنار همه اینها، عملیات اجرایی هم فعلا کند و در آغاز راه است، ظاهرا همچنان باید منتظر بمانیم.
قطعا بدون بسترسازی فرهنگی و اجرای برنامه های کمی و کیفی در تحکیم خانواده و تکمیل اعضای آن، در مسیر جبران قرار نخواهیم گرفت.
ایران جوان، مقتدر و پیشرفته ام آرزوست.
#سلام_دنیا
#شبکه_سلامت
#نرخ_باروری
#ایران_مقتدر
#سبک_زندگی
#پیشرفت
#خانواده
#سیاست
#برنامه
#قانون
#فرهنگ
#اجرا
#رشد_جمعیت
#سالمندی
#ایران_جوان
#دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده
شامگاه روز پنجشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۰
پی نوشت: ویدئو یادداشت در پیج اینستاگرامی

@hcsm.ir

این مطالب را نیز ببینید!

مستند «حکمت در طبابت»

پنجشنبه ۲۸ دی ماه صورت گرفت پخش مستند «حکمت در طبابت» از شبکه چهار سیما ...