خانه / اخبار / مدیر سایت / هرم یادگیری

هرم یادگیری

یادداشت های روزانه(۷۰)

هرم یادگیری

هرم یادگیری
می توان گفت که روش یادگیری هر فردی منحصر به فرد است. ارتقای اثربخشی مطالعه در گرو آن است که روش مطالعه انحصاری خود را پیدا کنیم.
هرم یادگیری، روش های مختلف یادگیری و سهم هریک از آن ها را نشان می دهد.
مطابق طبقات هرم یادگیری بیشترین یادگیری به ترتیب از طریق یاد دادن به دیگران، انجام تمرین و مناظره و مباحثه اتفاق می افتد.
روش های ارائه و سخنرانی، مطالعه، سمعی – بصری و از راه تجربه نیز به ترتیب از ۵ تا ۳۰ درصد در یادگیری سهم دارند.
در کلاس های درس خود از تاثیرگذارترین روشهای یادگیری استفاده کنیم.
ادگار دیل می گوید: مردم در هر یک از روش های مختلف مطالعه، پس از دو هفته به میزان های زیر مطالب را به یاد می آورند.
با خواندن؛ ۱۰ درصد
شنیدن؛ ۲۰ درصد
دیدن؛ ۳۰ درصد
شنیدن و دیدن؛ ۵۰ درصد
گفتن؛ ۷۰ درصد
گفتن و انجام دادن؛ ۹۰ درصد
لطفا در تامین محتوا به همه موارد فوق که سهم هریک از آن ها به تقریب گفته شده، دقت کنیم.
#هرم_یاد_گیری
#ادگار_دیل
#روش_های_یاد_گیری
#اثر_بخشی
#سخنرانی
#تجربه
#انجام_تمرین
#مناظره_و_مباحثه
#یاد_دادن_به_دیگران
#دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده
صبح روز پنجشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۰
پی نوشت: عکس یادداشت در پیج اینستاگرامی

@dr.khalil.amz

این مطالب را نیز ببینید!

مستند «حکمت در طبابت»

پنجشنبه ۲۸ دی ماه صورت گرفت پخش مستند «حکمت در طبابت» از شبکه چهار سیما ...