خانه / پژوهشی / بانک مقالات / معرفی مجله اسکوپوس(JIMC)

معرفی مجله اسکوپوس(JIMC)

Journal of Iranian Medical Council (JIMC) is a free access, peer-reviewed and refereed international journal published by Islamic Republic of Iran Medical Council (IRIMC). The main objective of JIMC is to provide an intellectual platform for the international scholars and medical practitioners. JIMC aims to promote interdisciplinary studies which are of interest to medical societies and are within the range of the responsibilities and activities of Islamic Republic of Iran Medical Council (IRIMC). This includes all professional, scientific, legal and ethical topics.

نتایج بررسی برای ژورنال با شناسه ۲۶۴۵۳۳۹۸
Journal of Iranian Medical Council (Online)در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰
در فهرست مجلات داخلی مورد تایید وزارت بهداشت یافت شد
در فهرست مجلات نمایه شده Scopus یافت شد
Journal of iranian medical council
ISSN Publisher SJR H index CiteFactor Best Quartile
۲۶۴۵۳۳۸X 26453398 slamic Republic of Iran Medical Council
در فهرست مجلات مندرج در نمایه ISC MasterList قرار دارد.

این مطالب را نیز ببینید!

پلاژیاریسم؟!

plagiarism سرقت ادبی، یا پلاژیاریسم، به استفاده غیرقانونی یا غیراخلاقی و غیر مجاز از کارهای ...