خانه / پژوهشی / بانک مقالات / نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

عناوین در مقالات علمی

۱)حرف اول کلمات درعنوان مقالات به صورت حروف بزرگ نوشته می شوند.

۲) در عنوان ها و سرفصل ها ، افعال ۲ حرفی با حروف بزرگ شروع می شوند. مانند: 

  • What Is Sarcoma?

۳) در اسم های مرکب غیر انگلیسی، تمام قسمت های عبارت با حروف بزرگ آغاز می شوند.  مانند:

  • Nephrectomy With Concomitant En Bloc Adrenalectomy

۴) حرف اول تمام قسمت های افعال عبارتی در عنوان با حرف بزرگ نوشته می شوند.  مانند:

  • The Need to Follow Up the Patient With Esophageal Cancer
  • ArticleX <info@articlex.ir>

این مطالب را نیز ببینید!

نامه به سردبیر نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

بایسته‌های جذب و حفظ نخبگان، علی‌محمدزاده خلیل، نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت، دوره ۷، شماره ...