تعارض منافع

تعارض منافع قانونی که باید به اجرا درآید.
دکترخلیل علی محمدزاده
تعارض منافع(Conflict of interest) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی و…)، در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نمایند. تعارض منافع برای همه ما و بصورت روزانه اتفاق می‌افتد.

تعارض منافع میان افراد در تعاملات اجتماعی امری ناگزیر است. از اینرو سیاستگزاران با اصل قرار دادن نفی و رفع تعارض منافع، بایستی تلاش ‌کنند تا آنرا چنان مدیریت کنند که مانعی برای خدمت و مخدوش‌کننده اعتماد در جامعه نباشد. وقتی سیاستگذاران، قانونگذاران، مدیران ارشد ستادی و یا اجرایی درگیر تعارض منافع می شوند و قادر به مدیریت و یا مایل به جلوگیری از آن نمی شوند و یا خدای ناکرده از آن استقبال و به سوی آن حرکت می کنند؛ این مسئله مایه ی بسیاری از رانتها، تبعیضها، مفاسد، معصیتها، مصیبتها و بی عدالتیها می گردد.

نفع خودمان یا نفع مردم و جامعه؟
تحقق عدالت(Equity) در سلامت نیازمند تولید و توزیع خدمات، دسترسی عامه به خدمات، رعایت اولویتها، در نظر گرفتن اهداف و نیازها، تامین منابع، کیفیت خدمات و کالاهای سلامت و پاسخگویی است. این امر مهم احتیاج به سیستمهای شفاف، هوشمند و تربیت و بکارگیری نیروهای انسانی شایسته، ساختار مناسب و اصلاح فرآیندها و رویه ها و شاخصهای رصد و ارزیابی دارد.

تعارض منافع در همه نظامها و کشورها، سنگ انداز پیشرفت و تحول به حساب می آید. در کشور ما هم تاکنون آسیبهای مادی و معنوی زیادی را موجب شده است. مجلس شورای اسلامی برای ریل گذاری صحیح امور، باید این قانون را با تمام جزئیاتش از تصویب بگذراند و بر اجرای آن به شدت و با دقت مراقبت و مواظبت نماید و در زدودن این عارضه نباید کمترین تساهل و تعارفی داشته باشد.
@dr_khalil_amz
رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت*

این مطالب را نیز ببینید!

تأخیر و تعلل در افزایش نرخ باروری در کشور

 سه‌شنبه / ۴ خرداد ۱۴۰۰ / ۱۲:۰۹  دسته‌بندی: اصفهان  کد خبر: ۱۴۰۰۰۳۰۴۰۳۰۱۶  منبع : نمایندگی دانشگاه اصفهان چاپ پژوهشگر ...