خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / وزرای بهداشت ما و وزرای بهداشت بعضی کشورها

وزرای بهداشت ما و وزرای بهداشت بعضی کشورها

آیا صرف تخصص پزشکی، باید مدیر سیستم های بهداشتی و درمانی شد؟

به رغم وجود کادر درمانی و بهداشتی متعهد و کاربلد در کشورمان، بیشتر مشکلات بهداشت و درمان و بیمه های سلامت در کشور، اغلب از آنجا ناشی می شود که صرفا افراد با داشتن تخصص پزشکی، رییس دانشگاه، رییس بیمارستان و یا وزیر بهداشت و درمان و یا حائز سایر مسِئولیت های مدیریتی شده اند.

این موضوع در سایر وزراتخانه ها و دستگاههای اجرایی نیز متاسفانه وجود دارد. باید کاری شود. مدیریت علم دانستن و هنر توانستن است و بدون بکارگیری این علم، هنر و مهارت، امکان هدایت منابع به سمت بهره وری حداکثر، کم است. اگرچه براین باورم که در بین پزشکان و سایر تخصصهای علوم پزشکی، مدیران بسیار ارزشمندی وجود دارند. لکن نهضت شناسایی، تربیت و بکارگیری مدیریت کارآمد در کشور باید راه انداخته شود.

نتیجه اینکه، منهای رشته تحصیلی، برای تصدی پست های مدیریتی، افراد در کنار سایر صلاحیت ها و شایستگی ها باید سواد مدیریتی داشته باشد و با اصول و مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی و انواع سبک های مدیریتی، ارزیابی ها و کنترلها در سازمانها آشنا باشند.

https://www.alef.ir

این مطالب را نیز ببینید!

در حاشیه همایش یین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی(عکس)

تقدیر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با حضور دکتر سیدحسن امامی رضوی ...