خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / وزرای بهداشت ما و وزرای بهداشت بعضی کشورها

وزرای بهداشت ما و وزرای بهداشت بعضی کشورها

آیا صرف تخصص پزشکی، باید مدیر سیستم های بهداشتی و درمانی شد؟

به رغم وجود کادر درمانی و بهداشتی متعهد و کاربلد در کشورمان، بیشتر مشکلات بهداشت و درمان و بیمه های سلامت در کشور، اغلب از آنجا ناشی می شود که صرفا افراد با داشتن تخصص پزشکی، رییس دانشگاه، رییس بیمارستان و یا وزیر بهداشت و درمان و یا حائز سایر مسِئولیت های مدیریتی شده اند.

این موضوع در سایر وزراتخانه ها و دستگاههای اجرایی نیز متاسفانه وجود دارد. باید کاری شود. مدیریت علم دانستن و هنر توانستن است و بدون بکارگیری این علم، هنر و مهارت، امکان هدایت منابع به سمت بهره وری حداکثر، کم است. اگرچه براین باورم که در بین پزشکان و سایر تخصصهای علوم پزشکی، مدیران بسیار ارزشمندی وجود دارند. لکن نهضت شناسایی، تربیت و بکارگیری مدیریت کارآمد در کشور باید راه انداخته شود.

نتیجه اینکه، منهای رشته تحصیلی، برای تصدی پست های مدیریتی، افراد در کنار سایر صلاحیت ها و شایستگی ها باید سواد مدیریتی داشته باشد و با اصول و مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی و انواع سبک های مدیریتی، ارزیابی ها و کنترلها در سازمانها آشنا باشند.

https://www.alef.ir

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس یک روزه مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت

کنفرانس یک روزه مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت برگزار می شود. دکترخلیل علی محمدزاده ...