خانه / استراتژی های توسعه ملی / کارگاه مدیریت استراتژیک

کارگاه مدیریت استراتژیک

 جهت ثبت نام روی تصویر زیر کلیک کرده و آیتم ثبت نام را انتخاب نمایید

مدیریت استراتژیک 

تاریخ برگزاری: 

۹۸/۱۱/۲۷ الی ۹۸/۱۲/۰۵ 

ساعت برگزاری: ۱۴-۸

روزهای یکشنبه و دوشنبه   

مرکز تحقیقات 

سیاستگذاری اقتصاد سلامت

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار می کند: 

مدیریت استراتژیک

ارائه گواهی معتبر دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ شروع برگزاری:  ۱۳۹۸/۱۱/۷

ساعت برگزاری: ۸ تا ۱۴

۴ جلسه در روزهای یکشنبه و دوشنبه

برگزار کننده:

مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت

استاد دوره: آقای دکتر خلیل علی محمدزاده

دانشیار دانشگاه

اهداف دوره:
 آشنایی با مفاهیم و رویکرد مدیریت استراتژیک
 تبیین رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف سازمانی
 شناخت عوامل داخلی (ضعف و قوت) و عوامل خارجی (تهدیدها و فرصت ها)
 برنامه ریزی چگونگی اجرا و ارزیابی عملکرد برنامه

مبلغ شهریه: ۴۰۰ هزار تومان

شماره حساب: ۰۱۰۳۸۳۷۷۵۶۰۰۰

تماس با ما:

(خانم زاهدی: ۰۹۱۲۵۱۳۱۰۵۶)

zahedi@gmail.com

این مطالب را نیز ببینید!

نظام پرداخت Fee for Service

دکترخلیل علی محمدزاده رئیس مرکز سیاستگذاری اقتصاد سلامت در کنفرانس تحلیل انواع نظام های پرداخت ...