خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / خطاهای پزشکی، چالش مهم تمام نظام های سلامت دنیا

خطاهای پزشکی، چالش مهم تمام نظام های سلامت دنیا

دکترخلیل علی محمدزاده استاد اقتصاد سلامت

با رعایت استانداردهای ساده و معمولی، می توان از بسیاری از خطاهای پزشکیجلوگیری کرد.

دکتر خلیل علی محمدزاده در پنجمین کنفرانس خطاهای پزشکی که در سالن مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد، سه شرط رویدادهای ناخواسته پزشکی را؛ غیر قابل پیش بینی بودن، دخالت عوامل نظام سلامت به نحوی در ایجاد آن، وارد ساختن آسیب و یا پتانسیل آسیب عنوان کرد و گفت: این اتفاقات ممکن است غیرقابل پیشگیری یا قابل پیشگیری باشد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: به اتفاقات ناخواسته پزشکی که به طور معمول قابل پیشگیری اما غیرقابل اجتناب باشند، خطای پزشکی می‌گویند. خطای پزشکی الزاماً نباید منجر به آسیب به بیمار و یا شکایت شود و می‌تواند خطای پزشکی بدون آسیب ظاهری به بیمار باشد. بنابراین به هرگونه انحراف از روش استاندارد حتی اگر منجر به آسیب نشود، می توان خطای پزشکی اطلاق نمود.

وی با اشاره به مطالعاتی که نشان داده، حداقل نیمی از خطاهای پزشکی قابل پیشگیری بوده است، تصریح کرد: از بسیاری از این خطاها، با رعایت استانداردهای ساده و معمولی مراقبت، می شود جلوگیری کرد و از این طریق از اتلاف بسیاری منابع خودداری نمود.

رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت اتفاقات ناخواسته و خطاهای پزشکی را از جمله چالش‌های مهم برای نظام سلامت تمامی کشورها خواند و گفت:  همه این کشورها برای به حداقل رساندن خطاها و کاهش آسیب‌های ناشی از آن ها تلاش مستمر دارند.

وی گفت: بر اساس نظر انجمن های  اعتباربخشی در کشورهای پیشرفته؛ به ازای هر بیمار در هر روز بستری توقع یک خطا وجود دارد و در این کشورها سیستمی وجود دارد که حتی خطاهای جزئی و بدون آسیب را هم ثبت می‌کند.

دکتر علی محمدزاده در ادامه بیان داشت: سیستم  ثبت‌ خطاها در بیمارستان‌های ایران با خیلی از این کشورها، متفاوت است، شاید مهمترین علتش گاهی نگرش فردی به خطا و فرهنگ سرزنش و ترس باشد، لذا مقایسه آماری خطاهای پزشکی در کشورهای مختلف و مثلا ایران با این نوع کشورها، غیرمنطقی است.

رییس زیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی فرهنگستان علوم پزشکی گفت: تاریخچه خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار، تصویری از ابتکارات گذشته، جاری و آینده را به دست می دهد که توسط دولت ها برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در قالب تدوین و اجرای دستورالعمل ها، گایدلاین ها و استانداردها در نظر گرفته شده است.

وی سپس ۱۰ خطای پزشکی که استاندارد مراقبت در دنیا را تغییر داده است را یادآور شد و گفت: مطالعه تاریخچه خطاهای غم انگیز و قابل پیشگیری تاریخ اخیر پزشکی نشان می دهد. برخی از آنها چنان چشمگیر بودند که منجر به ایجاد پروتکل های مهمی در حفاظت از بیمار شدند.

وی بیشتر استانداردهای امروزی را مبتنی بر شواهد علمی ذکر کرد و اظهار داشت: در ۲۰ سال گذشته، دادگاه های جهان، کار پزشکان و تیم پزشکی و بیمارستان ها را بر اساس این معیارها مورد قضاوت قرار داده اند.

وی  لزوم توجه به سیستم گزارش دهی جامع، دقیق و بی طرف خطاهای پزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی را مطرح نمود و گفت: این سیستم یاد گیرنده، می تواند به عنوان قلب تپنده بیمارستان، منبعی برای تولید علم، مهارت افزایی، اعمال مدیریت اثربخش و بهبود کیفیت و اقتصاد سلامت باشد.

دکتر علی محمدزاده در پایان تصریح کرد: پزشکان، پرستاران و بیمارستان ها با یادگیری از خطاهای پزشکی می‌توانند از بیماران خود محافظت کنند، خود را از دعاوی در امان نگه دارند و به کاهش هزینه های درمان و حق بیمه مسئولیت حرفه‌ ای خود کمک کنند.

شایان ذکر است که در این کنفرانس دارای امتیاز بازآموزی که دبیر علمی آن بر عهده دکتر محمدحسن قدیانی بود، دکتر سید شهاب الدین صدر، دکتر محمدعلی محققی، دکتر یحیی دولتی، دکتر داریوش گوران سوادکوهی، دکتر حمید مقدسی و دکتر شبنم بزمی به ایراد سخن پرداختند. ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸

این مطالب را نیز ببینید!

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر رییس سازمان پزشکی قانونی

دکترخلیل علی محمدزاده عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده ...