خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مقاله علمی – پژوهشی؛ سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم

مقاله علمی – پژوهشی؛ سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم

مجله علمی پژوهشی طب و تزکیه

طب و تزکیه مجله علمی، پژوهشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که ضمن انعکاس سیاستهای کلان وزارت متبوع در خصوص مسائل مختلف علوم پزشکی بخصوص در زمینه اموزشی، بهداشتی، درمانی، دانشجویی و فرهنگی به درج مقالات پژوهشی مرتبط با این موضوعات می‌پردازد. این مجله علاوه بر رسالت فوق، مسئولیت پرداختن به مسائل اخلاق پزشکی و انعکاس اندیشه‌های جامعه فرهیخته علوم پزشکی در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی سطح سلامت جامعه را نیز برعهده دارد.

طب و تزکیه

Life Style in Medicine from Quran View

Mohammad Hossein Ayati1, Maryam Eslami2,3*, Khalil Alimohammadzade4,5, SeyyedHasan Moghadamneya6,7

Abstract Introduction:Lifestyle in medicine from Quran view in health among research topics is needed as the last afflatus book for humans. Methodology: Review the verses of the holy Quran and descriptive method with library and review research by taking notes from all Quranic lifestyle in medicine Quran verses, in order to overview the lifestyle in medicine from Quran view. Discussion and Conclusion: Holy Quran’s instructions with taking advantage from all territorial factors and celestial for healthy life and access to real happiness and recommending go to the health care. Quran preferences system express importance and take care of body and soul and exploitation from all factors with mention the verses that represents Quran’s value system in “ dos and dont’s “ or “Halal and Haram” formats or express in recommendation for body and soul health care and hereby grant special identity to muslim and Quranic style in scope for health care. Explanation and deepening instructions of Quran in scope for health care and transformation them to the “program “ with attention to the position of ministry of health and education in upgrade individuals with requires to extend “people’s awareness” and efforts in prevalence instructions of Quran, like their lifestyle from Divine verses and it’s preferences. Keywords:Lifestyle, Quran, Healthy, Culture

۱٫ Assistant Professor, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. mh-ayati@tums.ac.ir

۲*. Corresponding aouthor, Department of Genetics, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Maryam.eslami2010@gmail.com

۳٫ Department of Genetics, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۴٫ Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. dr_khalil_Amz@yahoo.com

۵٫ Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۶٫ Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran.

۷٫ Iranian Academy of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 دوره و شماره: دوره ۲۸، ویژه نامه علوم انسانی – شماره پیاپی ۱، پاییز ۱۳۹۸، صفحه ۱-۵۸  

۳٫ سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم

صفحه ۲۵-۳۵

محمد حسین آیتی؛ مریم اسلامی؛ خلیل علی محمدزاده؛ سیدحسن مقدم نیا


۶٫ رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی

صفحه ۵۸-۶۶

سعید مؤیدی؛ سید ناصر استاد؛ مهدی خوبی؛ محمد اکرمی؛ مزدا راد ملک شاهی؛ اسماعیل حریریان؛ حمید اکبری جور

 

_ آیتی محمد حسین، اسلامی مریم، علی محمدزاده خلیل، مقدم نیا سیدحسن. سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم، مجله طب و تزکیه. دوره ۲۸، ویژه نامه علوم انسانی – شماره پیاپی ۱، پاییز ۱۳۹۸، ص ۳۵-۲۵

این مطالب را نیز ببینید!

Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran from health policymakers’ perspective

Hosseini SM, Boushehri SA & Alimohammadzadeh KH. Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran ...