خانه / پژوهشی / بانک مقالات / ارزیابی و پایش سلامت کارکنان با استفاده از الگوی مدیریت سلامت حرفه‌ای

ارزیابی و پایش سلامت کارکنان با استفاده از الگوی مدیریت سلامت حرفه‌ای

مجله طب‌نظامی

Journal Mil Med

Journal of Military Medicine
۲۰۱۹, Volume 21, Issue 6
Pages: 628-636
*Corresponding author: Khalil Alimohammadzadeh, Email: dr_khalil_AMZ@yahoo.com

 Evaluation and monitoring of the health of police staff using occupational health management modelal

 Hamidreza Mohseni 1, Khalil Alimohammadzadeh 2,3* , Seyed Mojtaba Hosseini 4

*Corresponding author: Khalil Alimohammadzadeh, Email: dr_khalil_AMZ@yahoo.com

۱ Research-based Ph.D. Candidate in Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
۲ Associate Professor, Department of Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
۳ Health Economics policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran
۴ Assistant Professor, Department of Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Received: 31 August 2019 Accepted: 20 October 2019
Abstract
Background and Aim: Considering the necessity of developing, retaining and promoting employees’ health
as the most important organizational capital, this study was conducted to achieve a comprehensive occupational
health management model to comprehensively observe the health status of employees in individual, occupational
and organizational dimensions.
Methods: In terms of aim, the present study is applied while in terms of methodology, it is a qualitative survey
– observational and evaluative study. This study is conducted between 2016 through 2018 in 300 workstations
within 5 buildings of Police by snowball sampling technique. All data is collected as a field study by using
technical devices and forms that finalized by focused group discussions.
Results: Drawing a health management paradigm leads to the establishment of a database on police staff’s
health as well as their workplace health and a managerial dashboard to observe organizational health status
instantly. By using this model, one can evaluate and monitor police staff health and occupational health instantly.
Conclusion: By developing this professional health model, while jobs related to police are rated, a managerial
technique is achieved that a clear, real and complete image of the target community’s health status is generated at
any moment. Also, strategies related to human health were adjusted according to the health status of the staff.
Keywords: Prevention, Health Record, Health Monitoring, Health Information Management.

AWT IMAGE

جلد ۲۱ شماره ۶ صفحات ۶۲۸-۶۳۶ برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی و پایش سلامت کارکنان انتظامی با استفاده از الگوی مدیریت سلامت حرفه‌ای
حمیدرضا محسنی ، خلیل علی محمدزاده*  ، سیدمجتبی حسینی 
دانشگاه آزاد اسلامی ، dr_khalil_AMZ@yahoo.com
چکیده:   (۴۱ مشاهده)
زمینه و هدف: با عنایت به لزوم ایجاد، حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه سازمانی، با هدف رصد جامع و کامل وضعیت سلامت کارکنان در ابعاد فردی، شغلی و سازمانی، این پژوهش برای دستیابی به الگوی مدیریت سلامت حرفه‌ای انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، یک مطالعه کیفی از نوع پژوهش‌های پیمایشی و مطالعات مشاهده‌ای و ارزیابی‌هاست. این پژوهش در سالهای ۹۵ الی ۹۷ در ۳۰۰ ایستگاه کاری در ۵ ساختمان یک سازمان انتظامی با روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. جمع‌آوری داده‌ها به صورت میدانی و با دستگاه‌های فنی و استفاده از فرم‌های طراحی شده که بوسیله بحث گروهی متمرکز نهایی شد، انجام شد
یافته‌ها: ایجاد الگوی مدیریت سلامت منجر به: ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص وضعیت سلامت فردی کارکنان انتظامی و سلامت محیط کار آنان و ایجاد داشبورد مدیریتی برای رصد لحظه‌ای وضعیت سلامت سازمانی شد. با استفاده از این الگو امکان ارزیابی و پایش سلامت فردی و شغلی کارکنان انتظامی در هر لحظه امکانپذیر شد.
نتیجه‌گیری: با طراحی این الگوی سلامت حرفه ای ضمن سطح بندی مشاغل مرتبط با حوزه انتظامی، به یک روش مدیریتی دست پیدا شد که در هر لحظه تصویری واضح، واقعی و کامل از وضعیت سلامت جامعه هدف را ارئه می دهد. همچنین استراتژی های مرتبط با سلامت نیروی انسانی با توجه به وضعیت سلامت کارکنان تنظیم گردید.
واژه‌های کلیدی: پیشگیری، پرونده سلامت، پایش سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت.
متن کامل [PDF 595 kb]   (۱۴ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: ۱۳۹۸/۶/۹ | پذیرش: ۱۳۹۸/۷/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱۱

– محسنی حمیدرضا، علی محمدزاده خلیل*، حسینی سید مجتبی، ارزیابی و پایش سلامت کارکنان انتظامی با استفاده از الگوی مدیریت سلامت حرفه ای، مجله طب نظامی. دوره ۲۱، شماره ۶، بهمن و اسفند ۱۳۹۸، ص ۶۳۶- ۶۲۸

این مطالب را نیز ببینید!

نظام پرداخت Fee for Service

دکترخلیل علی محمدزاده رئیس مرکز سیاستگذاری اقتصاد سلامت در کنفرانس تحلیل انواع نظام های پرداخت ...