خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مجله طب نظامی؛ بررسی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران

مجله طب نظامی؛ بررسی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران

AWT IMAGE

جلد ۲۱ شماره ۳ صفحات ۳۰۰-۳۱۰
XML اهمیت و نقش نیروهای نظامی در امدادرسانی در بلایای طبیعی ص. ۲۰۵-۲۰۷
[English Abstract] علیرضا جلالی فراهانی، سید رضا حسینی*
چکیده (۱۱۲۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۵۴۳ دریافت)
XML برنامه‌ها و راهبرد‌های ارتقای سلامت روانی در سازمان‌های نظامی آمریکا، انگلستان، روسیه و ایران: مطالعه مروری نظام‌مند ص. ۲۰۸-۲۲۰
[English Abstract] محمد بلوچی انارکی، مهدی امینی*، اسفندیار آزاد، ابوالفضل شیرمردی
چکیده (۲۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۵ دریافت)
XML حفاظت‌دهی یونیفرم‌های نظامی آغشته به پرمترین در مقابل گونه‌های مختلف حشرات گزنده – مطالعه مروری ص. ۲۲۱-۲۳۳
[English Abstract] محبوب قمری، مهدی خوبدل*
چکیده (۲۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۰ دریافت)
XML اندازه گیری و ارزشگذاری بهره وری از دست رفته نیروی انسانی نظامی در اثر ابتلا به بیماری آرتروز زانو و عوامل موثر بر آن ص. ۲۳۴-۲۴۲
[English Abstract] علی غنجال، محمد غنجال، محمد مسکرپور امیری*
چکیده (۲۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۷ دریافت)
XML مقایسه سطح سرمی آنتی تیروئید پراکسیداز در افراد سالم و بیماران مبتلا به افسردگی- مطالعه مورد شاهدی ص. ۲۴۳-۲۵۰
[English Abstract] محبوبه سادات حسینی، شکوفه رادفر، حمید قبادی پور، مجید رمضانی*
چکیده (۲۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳ دریافت)
XML عوامل موثر در ارزشیابی اساتید آموزشی با روش سیستماتیک و دلفی در یک دانشگاه نظامی در تهران ص. ۲۵۱-۲۶۱
[English Abstract] مریم یعقوبی، محمد سلیمی، مازیار کرمعلی*، الهام احسانی چیمه
چکیده (۲۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۱ دریافت)
XML تعادل و پویایی طی فعالیت‌های روزمره، کمردرد و درد در اندام سالم و قطع شده در افراد دچار قطع عضو اندام تحتانی ص. ۲۶۲-۲۷۱
[English Abstract] تهمینه رضائیان*، مریم جلالی، پرویز مژگانی، Neil Messenger، Daniella Strauss
چکیده (۲۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
XML بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی فرماندهان نظامی و میزان تخلفات سربازان تحت امر ص. ۲۷۲-۲۸۱
[English Abstract] داوود مهدوی کیا، احمد زارعی*
چکیده (۲۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۶ دریافت)
XML بررسی رابطه کیفیت زندگی و هوش معنوی با افکار خودکشی در بین سربازان (مطالعه موردی شهرستان سردشت) ص. ۲۸۲-۲۸۹
[English Abstract] علی مصطفائی*، حسین اشرفی
چکیده (۲۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)
XML بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب ارتش ص. ۲۹۰-۲۹۸
[English Abstract] محبوبه ضیاء خدادادیان، سید امیرحسین پیشگویی*، خدیجه اکبری
چکیده (۲۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)
XML بررسی ارتباط آمادگی بدنی ادراک‌شده با آمادگی بدنی واقعی در پایوران نظامی ص. ۲۹۱-۲۹۹
[English Abstract] حسین کاکه جانی*، سید محمدکاظم واعظ موسوی، مرتضی ناجی
چکیده (۲۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۷ دریافت)
XML بررسی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران ص. ۳۰۰-۳۱۰
[English Abstract] فرزانه کیمیایی مهر، سید مجتبی حسینی*، خلیل علی محمدزاده، محمدکریم بهادری، علی ماهر
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۰ دریافت)
بررسی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران
فرزانه کیمیایی مهر، سید مجتبی حسینی*، خلیل علی محمدزاده، محمد کریم بهادری، علی ماهر
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران ، Hosseinisch@yahoo.com
چکیده:   (۲۳ مشاهده)
زمینه و هدف: راهنماهای بالینی اطلاعات طبقه‎بندی شده و توسعه‌یافته در جهت کمک به تصمیم‌گیری گروه پزشکی و بیمار می‌باشد تا در شرایط خاص بالینی درمان و مراقبت بهتری داشته باشند. لذا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران انجام گردیده است.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی است که به روش ترکیبی در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ انجام شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران و خبرگان سلامت بود که ۴۷۰ نفر به روش نمونه‌گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون پایایی ترکیبی و همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (۹۳۴/۰) بررسی گردید. جهت تحلیل داده از تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزارSPSS-18  استفاده شد.
یافته‌ها: در تحلیل عامل اکتشافی ۴۷ متغیر در قالب ۶ مولفه شناسایی شدند که در مولفه ویژگی‌های راهنماهای بالینی، رفع نامفهوم بودن و وجود پروتکل روشن با بارعاملی ۰/۸، در مولفه عوامل فرهنگ سازمانی، اطلاع رسانی به بیمار با بارعاملی ۰/۷۷، در مولفه عوامل اقتصادی، وجود بودجه و رفع محدودیت با بارعاملی ۰/۷۴۰، در مولفه عوامل بیمه، تعرفه بیمه با بارعاملی ۰/۷۵، در مولفه تولیت نظام سلامت، وجود سیستم عملی مبتنی بر شواهد با بار عاملی ۰/۶۹ و در مولفه عوامل سازمانی تغییر نگرش کارکنان و کار گروهی با ضریب ۰/۶۰ بیشترین تاثیر را بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران داشته اند.
نتیجه‌گیری: قابلیت دسترسی به اطلاعات، ایجاد انگیزه و تغییر نگرش، مدیریت موثر، ایجاد دید سیستمی و بازخورد مناسب، و ایجاد استانداردهای مربوط به فرایندهای کاری، راهکارهای موثر برای پیاده سازی راهنماها می باشند.
واژه‌های کلیدی: راهنماهای بالینی، موانع اجرا، تسهیل‌کننده‌های اجرا.
متن کامل [PDF 844 kb]   (۲۱ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: ۱۳۹۸/۱/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۱۸

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...