خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مقاله؛ ارتباط هوش اخلاقی و خشم در پرستاران بخش‫های اورژانس

مقاله؛ ارتباط هوش اخلاقی و خشم در پرستاران بخش‫های اورژانس

 عسگری ترازوج عابد، علی محمدزاده خلیل*و حجازی شیرین. ارتباط هوش اخلاقی و خشم در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان؛ مجله سلامت و مراقبت دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل، دوره ۱۹، شماره ۴( زمستان  ۱۳۹۶)؛؛ ص ۳۷۱ -۳۶۳

مجله سلامت و مراقبت

ارتباط هوش اخلاقی و خشم در پرستاران بخش‫های اورژانس بیمارستان‫های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان ص. ۲۶۲-۲۷۱
[English Abstract] عابد عسگری ترازوج، خلیل علی محمدزاده *، شیرین حجازی
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۶ دریافت)
Relationship between Moral Intelligence and Anger among Nurses in Emergency Units of Hospitals Affiliated to Kashan University of Medical Sciences
A Asgari Tarazoj K Ali Mohammadzadeh *S Hejazi
Islamic Azad University of Medicine, Tehran Branch
Abstract:   (۳۳ Views)
Background & Aim: Anger is an internal stressor associated with health issues. Moral intelligence is one of the factors that can affect psychological well-being and control of anger. Therefore, the aim of this study was to determine the relationship between moral intelligence and anger among nurses in emergency units of hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive correlational study was done on 261 nurses working at emergency units of Kashan hospitals that selected by census sampling. Lennick and Kiel’s moral intelligence questionnaire and Perry and Bass’s anger survey were used to collect the data. Data were analyzed by descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistical methods including Spearman’s correlation coefficient and multivariable regression analysis using SPSS v.24.
Results: According to the findings of this study, the mean scores of moral intelligence and anger among participants in the study were 73.06±۸٫۰۸ and 39.18±۱۲٫۳۷, respectively. Spearman correlation test showed that there is a significant negative relationship between the moral intelligence and the anger of the participants in the study (p<0.001).
Conclusion: According to the results, the level of anger reduces among nurses as their moral intelligence increases. Considering that ethical intelligence is a type of acquired ability, the level of anger can be reduced by promoting it
 Full-Text [PDF 145 kb]   (۲۳ Downloads)   
Keywords: Moral IntelligenceAngerNurseEmergency.

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS دوره ۱۹، شماره ۴ – ( زمستان ۱۳۹۶ ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر موسیقی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‫درمانی در بیماران مبتلا به سرطان‫های گوارشی ص. ۲۰۴-۲۱۱
[English Abstract] بهروز دادخواه، الهام انیسی *، ناصر مظفری، مهدی پورقاسمیان، فیروز امانی
چکیده (۴۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۴ دریافت)
بررسی ارتباط وضعیت تغذیه‫ای با چاقی در کودکان ۱۲-۸ ساله مدارس ابتدایی شهر رشت ص. ۲۱۲-۲۲۰
[English Abstract] ریحانه فداکار، پگاه شکرزاده *، افسانه پاشا، احسان کاظم نژادلیلی
چکیده (۳۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۱ دریافت)
رابطه هیجان خواهی، عاطفه مثبت و منفی و ناگویی هیجانی با خیانت زناشویی ص. ۲۲۱-۲۳۱
[English Abstract] خدامراد مومنی، جهانگیر کرمی، ندا حویزی زاده گان *
چکیده (۴۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۸ دریافت)
بررسی وضعیت خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ص. ۲۳۲-۲۴۱
[English Abstract] سیده خدیجه منصوری، فریده‫ ‫هاساواری *، میترا صدقی ثابت، احسان کاظم نژاد لیلی، محبوبه قلی پور
چکیده (۴۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۲ دریافت)
رابطه سبک تفکر تحریف شده با نگرش‫های ناکارآمد، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان ص. ۲۴۲-۲۵۰
[English Abstract] حسن بشیری، فاطمه دهقان *، سانا سعیدی، سحر محرابی پری، شیدا شفیعی کهنه شهری، مریم عباسزاده
چکیده (۲۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۷ دریافت)
بررسی میزان مشارکت بیماران در تصمیم‫گیری‫های مراقبتی- درمانی در بیمارستان‫های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال ۱۳۹۴ ص. ۲۵۱-۲۶۱
[English Abstract] هومان منوچهری، منصوره زاغری تفرشی، ملیحه نصیری، حجت اشرفی *
چکیده (۲۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۸ دریافت)
ارتباط هوش اخلاقی و خشم در پرستاران بخش‫های اورژانس بیمارستان‫های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان ص. ۲۶۲-۲۷۱
[English Abstract] عابد عسگری ترازوج، خلیل علی محمدزاده *، شیرین حجازی
چکیده (۲۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۹ دریافت)
فرآیند تصمیم‫گیری والدین برای ترخیص کودک با رضایت شخصی از بیمارستان علی رغم توصیه پزشکی: یک مطالعه کیفی ص. ۲۷۲-۲۸۴
[English Abstract] جمال الدین بگجانی *، علیرضا نیکبخت نصرآبادی، حمید پیروی
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)

این مطالب را نیز ببینید!

مقالات مروری در طب حکمت بنیان، مجله نفس

دوره ۱۰ شماره ۳ (۱۴۰۲)  July 2023 ویژه نامه طب حکمت بنیان مقالات مروری مبانی ...