خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / دو مقاله علمی – پژوهشی؛ تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین + مرور نظام مند «علل سزارین»

دو مقاله علمی – پژوهشی؛ تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین + مرور نظام مند «علل سزارین»

مقاله دکترخلیل علی محمدزاده دانشیار و مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و پریوش  افرادی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال که در فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) دانشگاه تهران – دوره ۱۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴ منتشر شده بود،  در گروه دیدگاه خبرگزاری فارس به نشانی زیر باز نشر شده است.
زن در توسعه و سیاست

۴

تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعۀ موردی: زنان باردار شهر تهران)

صفحه ۳۵۷-۳۷۶
خلیل علی محمدزاده؛ پریوش افرادی اسبقرانی
مقاله ای دیگر در همین ارتباط
فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)

مرور نظام مند سه دهه مقالات پژوهشی و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت «علل سزارین»

دوره ۱۶، ۶۱ (پاییز ۱۳۹۲)، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۷-۵۷خلیل علی محمدزاده؛ سیده فاطمه محبی؛ طاهره لباف

این مطالب را نیز ببینید!

ملت ایران نهمین رئیس جمهور خود را انتخاب کرد

دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جدید ایران کیست؟ 🔹دکتر مسعود پزشکیان متولد ۷ مهر ماه ۱۳۳۳در ...