وزرای بهداشت از اول تاکنون

نام: سید حسن

نام خانوادگی: قاضی زاده هاشمی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه

دولت یازده / مدت وزارت: از ۲۴/۰۵/۱۳۹۲ تا ۲۸/۰۵/۱۳۹۶

دولت دوازده / مدت وزارت: از ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ تاکنون

نام: محمدحسن

نام خانوادگی: طریقت منفرد

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص جراحی چشم

مدت وزارت: از ۰۷/۱۰/۱۳۹۱ تا ۲۴/۰۵/۱۳۹۲

نام: مرضیه

نام خانوادگی: وحید دستجردی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مدت وزارت: ۱۴/۰۶/۱۳۸۸  تا ۰۷/۱۰/۱۳۹۱

نام: کامران

نام خانوادگی: باقری لنکرانی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص گوارش

مدت وزارت: ۰۳/۰۶/۱۳۸۴  الی ۱۴/۰۶/۱۳۸۸

نام: مسعود

نام خانوادگی: پزشکیان

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: جراح قلب

مدت وزارت: ۰۱/۰۶/۱۳۸۰ الی ۰۲/۰۶/۱۳۸۴

نام: محمد

نام خانوادگی: فرهادی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص گوش و حلق و بینی

مدت وزارت: ۰۱/۰۶/۱۳۷۶ الی ۰۱/۰۶/۱۳۸۰

نام: سیدعلیرضا

نام خانوادگی: مرندی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص اطفال

مدت وزارت: ۲۷/۰۵/۱۳۷۲  الی ۰۱/۰۶/۱۳۷۶

نام: رضا

نام خانوادگی: ملک زاده

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

مدت وزارت: ۲۳/۱۰/۱۳۶۹ الی ۲۷/۰۵/۱۳۷۲

نام: ایرج

نام خانوادگی: فاضل

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص جراحی عروق و پیوند اعضاء

مدت وزارت: ۰۸/۰۶/۱۳۶۸  الی ۲۲/۱۰/۱۳۶۹

نام: سیدعلیرضا

نام خانوادگی: مرندی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص اطفال

مدت وزارت: ۲۵/۰۵/۱۳۶۳ الی ۰۷/۰۶/۱۳۶۸

نام: هادی

نام خانوادگی: منافی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: جراح عمومی

مدت وزارت: ۲۱/۰۹/۱۳۵۹ الی ۲۴/۰۵/۱۳۶۳

نام: موسی

نام خانوادگی: زرگر

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: جراح عمومی

مدت وزارت: ۲۸/۰۸/۱۳۵۸ الی ۳۱/۰۴/۱۳۵۹

نام: کاظم

نام خانوادگی: سامی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: روانپزشک

مدت وزارت: ۲۸/۱۱/۱۳۵۷ الی ۱۵/۰۸/۱۳۵۸

دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی تنها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران است که دو دوره پشت سر هم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و در هر دو دوره رای اعتماد بالایی از مجلس گرفت.

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک(۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، فرهنگستان علوم پزشکی)

کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک دکتر خلیل علی محمدزاده دبیرعلمی کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک از برگزاری ...