وزرای بهداشت از اول تاکنون

نام: سید حسن

نام خانوادگی: قاضی زاده هاشمی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه

دولت یازده / مدت وزارت: از ۲۴/۰۵/۱۳۹۲ تا ۲۸/۰۵/۱۳۹۶

دولت دوازده / مدت وزارت: از ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ تاکنون

نام: محمدحسن

نام خانوادگی: طریقت منفرد

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص جراحی چشم

مدت وزارت: از ۰۷/۱۰/۱۳۹۱ تا ۲۴/۰۵/۱۳۹۲

نام: مرضیه

نام خانوادگی: وحید دستجردی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مدت وزارت: ۱۴/۰۶/۱۳۸۸  تا ۰۷/۱۰/۱۳۹۱

نام: کامران

نام خانوادگی: باقری لنکرانی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص گوارش

مدت وزارت: ۰۳/۰۶/۱۳۸۴  الی ۱۴/۰۶/۱۳۸۸

نام: مسعود

نام خانوادگی: پزشکیان

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: جراح قلب

مدت وزارت: ۰۱/۰۶/۱۳۸۰ الی ۰۲/۰۶/۱۳۸۴

نام: محمد

نام خانوادگی: فرهادی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص گوش و حلق و بینی

مدت وزارت: ۰۱/۰۶/۱۳۷۶ الی ۰۱/۰۶/۱۳۸۰

نام: سیدعلیرضا

نام خانوادگی: مرندی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص اطفال

مدت وزارت: ۲۷/۰۵/۱۳۷۲  الی ۰۱/۰۶/۱۳۷۶

نام: رضا

نام خانوادگی: ملک زاده

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

مدت وزارت: ۲۳/۱۰/۱۳۶۹ الی ۲۷/۰۵/۱۳۷۲

نام: ایرج

نام خانوادگی: فاضل

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص جراحی عروق و پیوند اعضاء

مدت وزارت: ۰۸/۰۶/۱۳۶۸  الی ۲۲/۱۰/۱۳۶۹

نام: سیدعلیرضا

نام خانوادگی: مرندی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص اطفال

مدت وزارت: ۲۵/۰۵/۱۳۶۳ الی ۰۷/۰۶/۱۳۶۸

نام: هادی

نام خانوادگی: منافی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: جراح عمومی

مدت وزارت: ۲۱/۰۹/۱۳۵۹ الی ۲۴/۰۵/۱۳۶۳

نام: موسی

نام خانوادگی: زرگر

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: جراح عمومی

مدت وزارت: ۲۸/۰۸/۱۳۵۸ الی ۳۱/۰۴/۱۳۵۹

نام: کاظم

نام خانوادگی: سامی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: روانپزشک

مدت وزارت: ۲۸/۱۱/۱۳۵۷ الی ۱۵/۰۸/۱۳۵۸

دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی تنها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران است که دو دوره پشت سر هم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و در هر دو دوره رای اعتماد بالایی از مجلس گرفت.

این مطالب را نیز ببینید!

تبیین دیدگاه کادر درمان از پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌ها: یک مطالعه کیفی

تبیین دیدگاه کادر درمان از پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌های منتخب استان لرستان: یک ...