خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مقاله: تاثیر اجرای طرح تحول سلامت

مقاله: تاثیر اجرای طرح تحول سلامت

جلد ۲۲، شماره ۱۴۰ – ( ۱۱-۱۳۹۴ ) جلد ۲۲ شماره ۱۴۰ صفحات ۹۲-۹۹ 
دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (۱۷۳۴ مشاهده)

زمینه و هدف: اهمیت اصلاحات در نظام سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به‌عنوان یکی از نتایج مهم آن همواره مورد اهمیت بوده است، در این راستا کارایی و اثربخش بودن فعالیت‌های بیمارستان، عملکرد صحیح کارکنان و استفاده صحیح از منابع با استفاده از شاخص‌های عملکردی ارزیابی می‌گردد. شاخص‌های بیمارستانی عملکرد بیمارستان‌ها و تا حدودی وضعیت جامعه تحت پوشش بیمارستان‌ها را نشان می‌دهند. این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص‌های بیمارستانی شامل شاخص‌های کلینیکی، پاراکلینیکی، جراحی و همچنین سطح رضایتمندی بیماران در مجتمع آموزشی پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) انجام شد.

روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به‌صورت مقطعی در مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) بود. ابزار گرده آوری داده‌های پژوهش جداول ثبت اطلاعات بود. برای مقایسه مقادیر کمی بین دو مقطع زمانی ۹۲ و ۹۳ از آزمون paired t test و برای ارزشیابی معنی‌داری روند تغییرات متغیرها در طول دوره بررسی از آزمون repeated measure ANOVA test استفاده شد. برای ارزیابی و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد.

یافته‌ها: اطلاعات حاصل از مقایسه اعمال جراحی بین سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نشانگر این موضوع بود که افزایش در کلیه موارد جراحی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ رخ داده بود. با توجه به نتایج به دست آمده اجرای طرح تحول باعث افزایش میزان پذیرش کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها شد. به‌علاوه، میزان رضایت‌مندی بیماران نیز افزایش یافته بود.

نتیجه‌گیری: اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های مورد مطالعه تأثیر مثبت داشته است.

متن کامل [PDF 3109 kb] (۸۶۴ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم تغذیه

این مطالب را نیز ببینید!

شعر و حکمت

شعر و حکمت دکترخلیل علی محمدزاده این روزها که به مناسبت سومین همایش سلامت، حکمت ...