خانه / آموزشی / سمینار موردی بهداشت و درمان / بررسی سقوط از تخت بیماران بستری و تعهد حرفه‌ای پرستاران

بررسی سقوط از تخت بیماران بستری و تعهد حرفه‌ای پرستاران

[PDF] بررسی ارتباط وقوع سقوط بیمار و تعهد حرفه‌ای پرستاران


PDF بررسی سقوط از تخت بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم

.برای مطالعه روی عنوان های بالا کلیک کنید

مقاله اول در مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) و مقاله دوم در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انتشار یافته است.

این مطالب را نیز ببینید!

بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ملی

اقتصاد پنهان- شهرزد نصیری -معضل قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء ...