خانه / آموزشی / سمینار موردی بهداشت و درمان / بررسی سقوط از تخت بیماران بستری و تعهد حرفه‌ای پرستاران

بررسی سقوط از تخت بیماران بستری و تعهد حرفه‌ای پرستاران

[PDF] بررسی ارتباط وقوع سقوط بیمار و تعهد حرفه‌ای پرستاران


PDF بررسی سقوط از تخت بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم

.برای مطالعه روی عنوان های بالا کلیک کنید

مقاله اول در مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) و مقاله دوم در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انتشار یافته است.

این مطالب را نیز ببینید!

مصادیق تعارض منافع(تعارض منافع در حوزه سلامت)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مصادیق تعارض منافع(تعارض منافع در حوزه سلامت)  دریافت فایل ...