خانه / آموزشی / برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک / نمونه ای از نگارش رسالت، دورنما و ارزشها در یک گروه آموزشی + لطفا این نگارش را اصلاح نمایید

نمونه ای از نگارش رسالت، دورنما و ارزشها در یک گروه آموزشی + لطفا این نگارش را اصلاح نمایید

دانشجویان عزیز؛ 

نمونه ای از نگارش رسالت، دورنما و ارزشها در یک گروه آموزشی تخصصی در یک دانشکده از  یک دانشگاه علوم پزشکی در ذیل آمده است.  لطفا این نگارش را  بر اساس آموخته های درس برنامه ریزی استراتژیک اصلاح فرمایید.

گروه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ……..

مقطع: دکترای تخصصی- متخصص پزشکی اجتماعی

 گروه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ….. با ترسیم رسالت و دورنمای تعریف شده زیر در کنار سایر ساختارهای اموزشی دیگر سعی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت سلامت جامعه دارد.

رسالت:

گروه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی مجموعه ای دانشگاهی است که کارکردهای زیر را بر عهده دارد:

حیطه آموزش:

۱٫ کارآموزان و کارورزان پزشکی با هدف تربیت پزشک خانواده برای نظام ارجاع

۲٫ توانمندسازی دستیاران پزشکی اجتماعی برای پیشگیری و ارتقای عادلانه سلامت جمعیت ها و جامعه

۳٫ ارتقای توانمندی های حرفه ای اعضای هیات علمی گروه برای انجام وظایف گروه

حیطه پژوهش:

هدایت و انجام پژوهشهای اولویت دار مبتنی برنیازهای پیشگیری و ارتقای سلامت جمعیت ها و جامعه با دستیاران، دانشجویان پزشکی ، همکاران هیات علمی و سایر ارگان ها

حیطه خدمات

۱) پیشگیری و ارتقای سلامت:

سطوح سرپایی، بیمارستانی( از طریق مراکز پیشگیری و ارتقای سلامت) و جامعه

۲) مدیریت

مشاوره مدیریت پژوهش و روش تحقیق در نظام سلامت

مشاوره، مدیریت و سیاستگزاری در حیطه پیشگیری و ارتقای سلامت برای سطوح مختلف شامل دانشگاه، واحدهای ستادی (استانی و ملی ) و جامعه

آموزش مداوم فارغ التحصیلان و سایر گروه های مرتبط

مدیریت اجرایی در سطوح ستادی وزارت و دانشگاه ها

این سامانه با استفاده از فن آوری های نوین در حیطه آموزش، مدیریت و ارایه خدمات مشاوره ای به وظایف خود عمل کرده و همواره سعی می کند تا رضایت مشتریان درون سازمانی (دانشجویان، دستیاران، اعضای هیات علمی و کارکنان گروه ها ) و مشتریان بیرونی ( مدیران و سیاست گزاران سطوح دانشگاه و واحدهای ستادی استانی و ملی ) را در راستای ایجاد، حفظ و ارتقای عادلانه سلامت جامعه ارتقا دهد.

دورنما :

گروه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی سعی دارد در پنج سال آینده با عمل به رسالت خود:

۱٫  در حیطه آموزش به برترین شاخص های مدیریت آموزشی دانشجویان و دستیاران در کشور دست یافته و بالاترین درجه اشتغال فارغ التحصیلان را در جایگاه های مورد نیاز این تخصص فراهم آورد.

۲٫  در حیطه پژوهش به دلیل اجرا و یا مشاوره پژوهش های در اولویت سلامت جمعیت ها و جامعه و کاربردی کردن آنها، گروه آموزشی برتر دانشگاه های کشور باشد .

۳٫  در حیطه خدمات بازوی مشورتی توانمند در پیشگیری و ارتقای سلامت سطوح دانشگاه و واحدهای ستادی استانی و ملی است .

و با دستیابی به این موفقیت ها بتواند ضمن تسهیل دستیابی نظام جمهوری اسلامی به چشم انداز ۲۰ ساله، در سطح منطقه به عنوان بازوی مشورتی برای سازمان منطقه ای بهداشت جهانی باشد.

ارزش های حاکم درگروه:

کار تیمی موثر، انتقاد موثر، رفتار مناسب با همکاران ، رضایت و احترام مشتریان، پژوهش های در اولویت، مدیریت مشارکتی، اصل برنامه ریزی قبل از عمل، اعتقاد به ارتقای سلامت جامعه برای توسعه پایدار، تعهد به ارتقای عادلانه سلامت جامعه ، دفاع از حق سالم بودن و سالم زیستن، پرداختن به اولویت های ملی، اعتقاد به تقدم پیشگیری، تعامل مستمر با جامعه و تصمیم گیرندگان برای توجه به سلامت جامعه، اعتقاد به نقش مشارکت جامعه در ارتقای سلامت، نقادی جامع و علمی موضوعات، خودآموزی و روز آمد بودن علمی، یادگیری گروهی، ارجحیت منافع جمعی به فردی، رعایت اخلاق پزشکی و حرفه ای

این مطالب را نیز ببینید!

طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در بهداشت و درمان نام استاد: دکترخلیل علی محمدزاده    ...