خانه / آموزشی / سمینار موردی بهداشت و درمان / پاسخ به سه سوال در باب راهنمایی برای انجام مورد پژوهی و ارائه سمینار مطالعه موردی

پاسخ به سه سوال در باب راهنمایی برای انجام مورد پژوهی و ارائه سمینار مطالعه موردی

پاسخ به سه سوال در باب راهنمایی برای ارائه سمینار مطالعه موردی

دکترخلیل علی محمدزاده 

سوال اول در باره ی پاسخگویی و حضور فعال در جلسات سمینارهای مطالعه موردی

متذکر می شود که در بررسی هر موردی ابتدا کلید واژه های مورد را به خوبی بفهمید، سپس قوانین مربوطه را خوب شناسایی و از آن ها آگاهی یابید. در هر موردی که مسائل تخصصی مطرح است، با انجام مشورت نظر کارشناسی اخذ کنید. عوامل مثبت و منفی مترتب بر مسئله و شرایط حاکم بر زمان، مکان و مسئله را درک کنید. در مدیریت تا می توانید از قضاوت در مورد اشخاص و داوری های شخصی خودداری کنید و هر جا لازم است با ابهام و ایهام صحبت کنید. برخی مسائل برای شفاف سازی نیازمند گذشت زمان است. ضمنا در طرح یک مورد باید به کلیه ی عوامل و جزئیاتی که به حل مسئله کمک می کند در بیان مسئله پرداخته شود و در ارائه راه حل نیز به باید از بین راه حل های مختلف، راه حل مناسب را انتخاب کرد.

سوال دوم در توضیح مطالعه موردی :

مطالعه موردی عبارت از مطالعه عمیق و گسترده یک مورد در مدت زمان است. در این روش یک فرد یک خانواده, یک گروه و یا یک دانشگاه مورد مطالعه دقیق و همه جانبه قرار می‌گیرد هدف مطالعه شناخت کلیه متغیرهای مربوط به مورد است بهترین مثال در این مورد مطالعه پزشکی یا روانکاوی روی یک فرد است این روش می‌تواند به عنوان زمینه‌ای برای مطالعات وسیع بعدی مورد استفاده قرار گیرد

 مطالعه موردی در قالب مطالعات توصیفی تقسیم بندی می شود.

مطالعات توصیفی برعکس تحقیقات تاریخی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

سوال سوم در تشریح موردپژوهی، نمونه‌پژوهی یا  همان مطالعهٔ موردی (به انگلیسی: Case Study)‏ 

یکی از روش‌ های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی است. مورد پژوهی، بررسی متمرکز و عمیق یک فرد، گروه، رویداد یا اجتماع است. راه‌های دیگر نمونه‌ پژوهی شامل تجربه‌ ها، بررسی آماری و کند و کاو داده‌ های بایگانی‌‌ شده می‌باشد.

مورد پژوهی بر اقدام عملی مبتنی است و به همین دلیل ممکن است پیچیده و میان‌ رشته‌ای باشد و فرصت‌ هایی را برای درک مسائل و جستارهای وابسته با نمونه پژوهش پدید آورد.

در نمونه‌پژوهی دانشگاهی چهار مرحله وجود دارد:

  • روشنگری استاد در مورد گسترهٔ موضوع مورد پژوهش و مسائل پیرامونی آن
  • مطالعه شخصی و یادداشت‌برداری از هر گونه موضوع مرتبط توسط دانشجو
  • بیان مهارت‌ها، دانش و نگرش دانشجویان در گروه‌های سه تا شش نفره، ارزیابی درستی داده‌ها، ارائه راهکارها و برگزیدن بهترین گزینه‌ها
  • برگزاری نشستی اولیه که در آن، هر گروه فرعی ممکن است به ارائه بهترین راه حل خود مبادرت ورزد و استاد نیز به بیان کردن مسایل و اصول نهفته و پیش‌ فرض‌های آنان بپردازد.

نمونه‌ پژوهی‌ های علمی باید بر پایه یک یا چند چارچوب یا مدل مفهومی معتبر باشد.

این مطالب را نیز ببینید!

قابل توجه دانشجویان: اشتباهاتی که نباید در مکاتبات پذیرش دانشگاهی خود انجام دهید.

اشتباهاتی که نباید در مکاتبات پذیرش دانشگاهی خود انجام دهید. این اشتباهات را در مکاتبات ...