خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / طرح درس سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

طرح درس سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

طرح درس 

دکترخلیل علی محمدزاده (دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)

نام درس: سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران       نوع درس: نظری

تعداد واحد: ۳ واحد                                              پیش نیاز: ندارد

فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد                             محل تشکیل کلاس: دانشکده پزشکی/ دانشکده مدیریت

مقدمه (اهمیت درس):

یکی از اهداف مهم و بنیادی دولت‌ها رساندن مردم به سطحی از سلامت است که از نظر اقتصادی و اجتماعی امکان زندگی مولد و مفید را برای آنان فراهم سازد. در این راستا نظام سلامت عهده‌دار ارائه خدمات پیشگیری، بهداشتی، درمانی و توانبخشی برای عموم مردم می‌باشد.
بنابر این درس سازمان و مدیریت بیمارستان بر آن است تا ضمن بیان ضرورت وجودی سازمان‌های بهداشتی و درمانی، دانشجویان را با نظام های سلامت و ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در بخش‌های دولتی و غیردولتی آشنا کند.

اهداف کلی:

آشنا ساختن دانشجو با سازمان ها  و موسسات ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی و درمانی در ایران و شناخت تشکیلات و سازمان بهداشتی و درمانی کشور از نظر ساختار سازمانی، وظایف و مسئولیت آنها

اهداف ویژه یا عینی:

اهداف اختصاصی: دانشجویان در پایان ترم تحصیلی

 • با ویژگی‌های سازمان و مدیریت سیستم‌های سلامت اشنا گردند
 • با سازماندهی در نظام سلامت ایران و ارائه خدمات آشنا گردند
 • با تولیت در نظام سلامت ایران آشنا گردند

اهداف کاربردی (رفتارهای ویژه عینی):

 • آشنایی با ویژگی‌های سازمان و مدیریت سیستم سلامت؛ دانشجو در پایان ترم تحصیلی قادر باشد:
  • مفاهیم و اصطلاحات رایج در سازمان‌دهی را تعریف کند.
  • ضرورت وجودی سازمان‌های سلامت را توضیح دهد.
  • سیر تحول سازمان‌های سلامت در ایران و جهان را شرح دهد.
  • ساختار نظام سلامت در ایران را توضیح دهد.
  • سیر تکاملی در اداره بیمارستان‌ و مراکز بهداشتی درمانی را توضیح دهد.
 • آشنایی با سازمان دهی و ارائه خدمات (Service Provision)؛ دانشجو در پایان ترم تحصیلی قادر باشد:

۲-۱- سیستم سلامت را تعریف کند.

۲-۲- اهداف سیستم سلامت را توضیح دهد.

۲-۳- سطوح سیستم سلامت را شرح دهد

۲-۴- نقش‌های کلیدی هر سطح را تبیین و تحلیل کند

۲-۵- ارائه خدمات در سیستم سلامت را توضیح دهد

۲-۶- طراحی استراتژیک ارائه خدمات سلامت را شرح دهد.

 • آشنایی با تولیت (Stewardship) در نظام سلامت ایران؛ دانشجو در پایان ترم تحصیلی قادر باشد:

۳-۱- مزایا و معایب ارائه خدمات بصورت دولتی و غیردولتی را تحلیل کند.

۳-۲- تولیت در سیستم سلامت را تعریف کند.

۳-۳- نقش و جایگاه سازمان‌های دخیل در ارائه خدمات سلامت را توضیح دهند.

۳-۴- وظایف وزارت بهداشت در قبال سازمان‌های دخیل در ارائه خدمات سلامت را تحلیل کند.

۳-۵- ساختار سازمان‌های دخیل در سلامت را تحلیل کند.

۳-۶- مزایا و معایب ارائه خدمات متمرکز و غیرمتمرکز را تحلیل کند.

روش تدریس:

سخنرانی برنامه‌ریزی شده توسط استاد و بصورت مشارکت دانشجویان، بحث جمعی، سخنرانی دانشجویان و پرسش و پاسخ در ارتباط با سرفصل‌های ارائه شده درس مربوطه

وسایل سمعی و بصری:

 • استفاده از اورهد و ترنس پرنسی
 • استفاده از فیلم های آموزشی
 • ارائه مطالب به دانشجویان با استفاده از پاورپوینت

روش ارزشیابی:

 • شرکت منظم و حضور به موقع دانشجو سر کلاس: ۱ نمره
 • مشارکت فعال دانشجو در بحث کلاسی: ۱ نمره
 • کار کلاسی: ۲ نمره
 • امتحان میان ترم: ۲ نمره
 • امتحان پایان ترم: ۱۴ نمره

منابع:

 • تاریخ پزشکی در ایران، جلد اول، نجم آبادی
 • تاریخ پزشکی در ایران، جلد دوم، نجم آبادی
 • دوره مجله بیمارستان “تاریخ بیمارستان‌ها در کشورهای شرق اسلامی”
 • سازمان و مدیریت بیمارستان (۱) و (۲)، صدقیانی، ابراهیم، انتشارات جهان رایانه، تهران ۱۳۷۸
 • تحول در آموزش پزشکی، یک نیاز جهانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران ۱۳۸۱
 • گزارش جهانی سلامت سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳، ترجمه احمدوند و همکاران، انتشارات ابن سینای بزرگ
 • اصلاحات نظام سلامت راهنمای عدالت و کارآیی، ترجمه احمدوند و همکاران، انتشارات ابن سینای بزرگ
 • آصف زاده، سعید. رضاپور، عزیز.“ مدیریت بهداشت و درمان“ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۱۳۸۵
 • اسناد ملی توسعه سلامت ایران
 • برنامه های چهارم و پنجم و ششم توسعه در نظام سلامت
 • مک ماهون، رزماری. بارتن، الیزابت. پیو، موریس. ” درباره مدیریت خدمات بهداشتی“. ترجمه دکتر علی کشتکاران و سید علیرضا آیت اللهی، کوشا مهر، شیراز، ۱۳۷۷٫
 • پیله رودی، سیروس.“ شبکه بهداشت و درمان شهرستان“، یونیسف، تهران، ۱۳۷۸٫

 

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله علمی – پژوهشی؛ عدالت در نظام سلامت ایران

Download citation: BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks Send citation to: Mendeley Zotero RefWorks Alimomadzadeh K, kamali A, mohagheghi ...