خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / طرح درس سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

طرح درس سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

طرح درس 

دکترخلیل علی محمدزاده (دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)

نام درس: سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران       نوع درس: نظری

تعداد واحد: ۳ واحد                                              پیش نیاز: ندارد

فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد                             محل تشکیل کلاس: دانشکده پزشکی/ دانشکده مدیریت

مقدمه (اهمیت درس):

یکی از اهداف مهم و بنیادی دولت‌ها رساندن مردم به سطحی از سلامت است که از نظر اقتصادی و اجتماعی امکان زندگی مولد و مفید را برای آنان فراهم سازد. در این راستا نظام سلامت عهده‌دار ارائه خدمات پیشگیری، بهداشتی، درمانی و توانبخشی برای عموم مردم می‌باشد.
بنابر این درس سازمان و مدیریت بیمارستان بر آن است تا ضمن بیان ضرورت وجودی سازمان‌های بهداشتی و درمانی، دانشجویان را با نظام های سلامت و ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در بخش‌های دولتی و غیردولتی آشنا کند.

اهداف کلی:

آشنا ساختن دانشجو با سازمان ها  و موسسات ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی و درمانی در ایران و شناخت تشکیلات و سازمان بهداشتی و درمانی کشور از نظر ساختار سازمانی، وظایف و مسئولیت آنها

اهداف ویژه یا عینی:

اهداف اختصاصی: دانشجویان در پایان ترم تحصیلی

 • با ویژگی‌های سازمان و مدیریت سیستم‌های سلامت اشنا گردند
 • با سازماندهی در نظام سلامت ایران و ارائه خدمات آشنا گردند
 • با تولیت در نظام سلامت ایران آشنا گردند

اهداف کاربردی (رفتارهای ویژه عینی):

 • آشنایی با ویژگی‌های سازمان و مدیریت سیستم سلامت؛ دانشجو در پایان ترم تحصیلی قادر باشد:
  • مفاهیم و اصطلاحات رایج در سازمان‌دهی را تعریف کند.
  • ضرورت وجودی سازمان‌های سلامت را توضیح دهد.
  • سیر تحول سازمان‌های سلامت در ایران و جهان را شرح دهد.
  • ساختار نظام سلامت در ایران را توضیح دهد.
  • سیر تکاملی در اداره بیمارستان‌ و مراکز بهداشتی درمانی را توضیح دهد.
 • آشنایی با سازمان دهی و ارائه خدمات (Service Provision)؛ دانشجو در پایان ترم تحصیلی قادر باشد:

۲-۱- سیستم سلامت را تعریف کند.

۲-۲- اهداف سیستم سلامت را توضیح دهد.

۲-۳- سطوح سیستم سلامت را شرح دهد

۲-۴- نقش‌های کلیدی هر سطح را تبیین و تحلیل کند

۲-۵- ارائه خدمات در سیستم سلامت را توضیح دهد

۲-۶- طراحی استراتژیک ارائه خدمات سلامت را شرح دهد.

 • آشنایی با تولیت (Stewardship) در نظام سلامت ایران؛ دانشجو در پایان ترم تحصیلی قادر باشد:

۳-۱- مزایا و معایب ارائه خدمات بصورت دولتی و غیردولتی را تحلیل کند.

۳-۲- تولیت در سیستم سلامت را تعریف کند.

۳-۳- نقش و جایگاه سازمان‌های دخیل در ارائه خدمات سلامت را توضیح دهند.

۳-۴- وظایف وزارت بهداشت در قبال سازمان‌های دخیل در ارائه خدمات سلامت را تحلیل کند.

۳-۵- ساختار سازمان‌های دخیل در سلامت را تحلیل کند.

۳-۶- مزایا و معایب ارائه خدمات متمرکز و غیرمتمرکز را تحلیل کند.

روش تدریس:

سخنرانی برنامه‌ریزی شده توسط استاد و بصورت مشارکت دانشجویان، بحث جمعی، سخنرانی دانشجویان و پرسش و پاسخ در ارتباط با سرفصل‌های ارائه شده درس مربوطه

وسایل سمعی و بصری:

 • استفاده از اورهد و ترنس پرنسی
 • استفاده از فیلم های آموزشی
 • ارائه مطالب به دانشجویان با استفاده از پاورپوینت

روش ارزشیابی:

 • شرکت منظم و حضور به موقع دانشجو سر کلاس: ۱ نمره
 • مشارکت فعال دانشجو در بحث کلاسی: ۱ نمره
 • کار کلاسی: ۲ نمره
 • امتحان میان ترم: ۲ نمره
 • امتحان پایان ترم: ۱۴ نمره

منابع:

 • تاریخ پزشکی در ایران، جلد اول، نجم آبادی
 • تاریخ پزشکی در ایران، جلد دوم، نجم آبادی
 • دوره مجله بیمارستان “تاریخ بیمارستان‌ها در کشورهای شرق اسلامی”
 • سازمان و مدیریت بیمارستان (۱) و (۲)، صدقیانی، ابراهیم، انتشارات جهان رایانه، تهران ۱۳۷۸
 • تحول در آموزش پزشکی، یک نیاز جهانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران ۱۳۸۱
 • گزارش جهانی سلامت سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳، ترجمه احمدوند و همکاران، انتشارات ابن سینای بزرگ
 • اصلاحات نظام سلامت راهنمای عدالت و کارآیی، ترجمه احمدوند و همکاران، انتشارات ابن سینای بزرگ
 • آصف زاده، سعید. رضاپور، عزیز.“ مدیریت بهداشت و درمان“ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۱۳۸۵
 • اسناد ملی توسعه سلامت ایران
 • برنامه های چهارم و پنجم و ششم توسعه در نظام سلامت
 • مک ماهون، رزماری. بارتن، الیزابت. پیو، موریس. ” درباره مدیریت خدمات بهداشتی“. ترجمه دکتر علی کشتکاران و سید علیرضا آیت اللهی، کوشا مهر، شیراز، ۱۳۷۷٫
 • پیله رودی، سیروس.“ شبکه بهداشت و درمان شهرستان“، یونیسف، تهران، ۱۳۷۸٫

 

این مطالب را نیز ببینید!

چرا بزرگترین طرح نظام سلامت ایران چنین وضعیتی دارد؟

اجرای طرح پزشک خانواده در دو استان زیر ذره بین شورایعالی سازمان چرا بزرگترین طرح ...