خانه / آموزشی / جسارت در بیان دیدگاه‌های علمی و شجاعت در پذیرش خطاها

جسارت در بیان دیدگاه‌های علمی و شجاعت در پذیرش خطاها

جسارت در بیان نظرات و شجاعت در پذیرش اشتباه

از جمله مولفه‌های پیمودن راه موفقیت است.

دکتر خلیل علی‌محمدزاده معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در جمع مدیران گروه‌های آموزشی، جسارت در بیان دیدگاه‌های علمی و شجاعت در پذیرش خطاها را از جمله مولفه‌های موفقیت خواند و گفت: با محترم شمردن نظرات و پیشنهادهای سازنده افراد و در سایه کنار آمدن با تفاوت‌های مثبت گروه‌های آموزشی می‌توان در ساختار منعطف دانشگاهی گام‌های موثری برداشت.
وی مدیران گروه‌های آموزشی را بازوی اجرایی، مشورتی و ارتقاء کیفیت معاونت آموزشی در دانشگاه ها ذکر کرد و گفت: اگر مدیران گروه‌ها به مسئولیت‌های خود منطبق بر شرح وظایف اعلام شده، متمرکز شوند در گسترش رشته‌ها، محتوای برنامه درسی، گزینش مدرسان، بکارگیری اعضای هیات علمی و برنامه ریزی و مدیریت امور آموزشی، وضعیت مطلوبی حاکم خواهد شد.

دکتر علی محمدزاده با اشاره به اینکه بدون تحلیل محیطی و ایجاد شرایط و زمینه‌های جدید نمی‌توان در مسیر کیفیت بخشی به امور موثر واقع شد، گفت: غیردولتی بودن و وابستگی زیاد به شهریه، کاهش جمعیت دانشجویی در برخی رشته‌ها و فضای رقابتی، ابعاد مختلف علوم بین‌رشته‌ای، لزوم کسب مهارت های آموزشی و اخلاق مداری در حوزه علوم پزشکی و شرایط خاص این واحد از اهم نکاتی است که در جذب و پذیرش دانشجو و تخصص‌های پزشکی و فراهم آوری محیط آموزشی پویا، باید مورد توجه قرار گیرد.
شایان ذکر است که در ادامه کارگاه آموزشی مدیران گروه دانشگاه‌ علوم پزشکی با حضور دکتر پورخوشبخت و دکتر هادی پور، اعضای هیات علمی با وظایف مدیر گروه و نحوه سازماندهی امور و ضرورت تدریس برنامه‌های مناسب درسی آشنا شدند.۲۴ بهمن ۱۳۹۵

این مطالب را نیز ببینید!

بازخوانی یک گفت و گو در سال ۱۳۸۴، اینترنت نمی تواند جایگزین کتاب درسی شود.

اینترنت نمی تواند جایگزین کتاب درسی شود. یکشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۰۲:۴۷ ب.ظ ایران در ...