خانه / آموزشی / کنفرانس های مدیریت آموزشی (مقطع دکترا)

کنفرانس های مدیریت آموزشی (مقطع دکترا)

موضوعات کنفرانس های مدیریت آموزشی

دانشجویان عزیز کنفرانس خود را از بین موضوعات ذکر شده، انتخاب کنند.

برای انجام کنفرانس باید از مقالات بین المللی و کتب انگلیسی، ۲۰۰۵ به بعد بهره بگیرید.

۱) آموزش مجازی و  الکترونیکی و فنآوری در آموزش ( طغیانی/ ۲۹ مهر)

۳) تئوری ها و مدل های مدیریت و رهبری آموزشی (اعظمی / ۶ آبان)

۴) مدیریت آموزشی در دانشگاه ها و سیستم های بهداشتی و درمانی ( دکترحاج ابراهیمی/ ۴ آذر)

۵) آموزش های مداوم، بازآموزی و ضمن خدمت (شریفی / ۱۱ آذر)

۶) تاریخچه مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزش عمومی و مدیریت آموزش کارکنان در ایران و کشورهای منتخب جهان ( اسدی/ ۲۰ آبان)

۷) آموزش و بهسازی منابع انسانی(اسدزاده / ۱۳ آبان)

۸) سیاستگزاری و رهبری آموزشی ( رعیت محتشمی/ ۱۸ آذر)

۹) آموزش و کارآفرینی در حوزه سلامت ( دکتر غفارزاده/ ۲۵ آذر)

۱۰) الگوهای عمومی تدریس موفق در دانشگاه ها ( مالمیر/ ۲۰ آبان)

۱۱) مطالعه تطبیقی سیر تحول در مدیریت آموزشی ایران و کشورهای منتخب دنیا ( / ۲۵ آذر)

۱۲) روش ها و فنون تدریس و ارزشیابی درسی در دانشگاه و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی ( / ۲۷ آبان)

موارد باقی مانده و نتیجه گیری: ۲ و ۹ دی ماه

  • توجه مهم: لطفا دانشجویان تا ۱۸ مهر ماه، در تاریخ های ذکر شده و در همین پست، قسمت منتخب خود را اعلام نمایند. 
  • به غیر از ریفرنس های گفته شده در کلاس، استفاده از سایر کتب، منابع و مقالات معتبر انگلیسی در بسط و فهم مطالب آزاد است.

این مطالب را نیز ببینید!

تاثیر ویروس کرونا بر دنیای دیجیتال

کمپین های گوگل ادز خود را با شرایط تطبیق دهید! با پاندمی ویروس کرونا اقتصاد ...