خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / المپیاد علوم پزشکی(حیطه مدیریت نظام سلامت) / آزمون آزمایشی شماره چهار(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره چهار(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره چهار(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

روز جمعه ۷ اردیبهشت(در دو بخش: ساعت ۱۰ و ساعت ۱۸)

اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

نام و نام خانوادگی:                                       دانشجوی رشته:                                              واحد دانشگاهی:

توجه مهم: سوالات در دو بخش ارائه می شود (بخش اول:  ۱۰ سوال / بخش دوم: ۱۰ سوال)

توجه مهم: سوالات هر دو بخش در همین پست تکمیل خواهد شد. بنابراین در هر دو ساعت تعیین شده به این سایت و به همین پست مراجعه فرمایید.

توجه مهم: جواب سوالات را تا روز جمعه(۱۴ خرداد در همین پست ارسال دارید)

توجه مهم: افرادی که جواب سوالات را ارسال نمی دارند، در شرکت آن ها در آزمون نهایی اشکال پیش خواهد آمد.

بخش اول: ساعت ۱۰

 1. چگونه می شود از عادلانه بودن و حفاظت در برابر خطر مالی در نظام سلامت اطمیان حاصل کرد؟چالش های عمده در این زمینه چیست؟
 2. اهداف تامین مالی نظام سلامت را بنویسید؟ هزینه های صرف شده در مراقبت سلامت تا سال ۲۰۰۰ به طور متوسط چند درصد GDP را تشکیل می داد؟
 3. Revenue collection  چیست؟ روش های مختلف جمع آوری درآمد در نظام های سلامت را بنویسید؟ کشورهای پردرآمد و کم درآمد بر کدامیک از این روش ها متکی هستند؟
 4. چهار شاخص کلیدی که عملکرد مالی نظام سلامت را تحت تاثیر قرار می دهد؟ مالیات چند درصد GDP را در کشورهای پردرآمد و نیز کم درآمد تشکیل می دهد؟
 5. فلسفه ی وجودی Co- payment  چیست؟ چه موقع باید از آن استفاده کرد؟
 6. نمونه ای از نظام تک صندوقی و چند صندوقی در کشورهای مختلف جهان مثال بزنید و تمایز این دو نظام را بنویسید؟
 7. رویکرد تسهیم و پخش کردن خطر و یارانه دهی در فقرا را در نظام سلامت کلمبیا، هلند، کره جنوبی و زامبیا را توضیح دهید؟
 8. مزایای صندوق های بزرگ در نظام های سلامت را بنویسید؟
 9. منظور از انتخاب خطر و انتخاب معکوس(Adverse Selection) در نظام بیمه سلامت چیست؟ در هر مورد چه اتفاقاتی رخ می دهد؟
 10. عبارت درست و غلط را مشخص کنید.
  الف)انباشت در یک نظام سلامت از کارکردهای مدرن بیمه ای است.
  ب)فرایند انباشت همان فرایند جمع آوری است.
  ج)انباشت عدم قطعیت را کاهش و قدرت پرداخت را افزایش می دهد.
  د)خرید راهبردی در نظام سلامت می تواند منفعل و یا فعال باشد.
  ه)مباحث مربوط به سیاستگذاری تامین مالی، بیشتر مربوط به این می شود که خدمات و روش ها در بخش خصوصی و یا دولتی به چه ترتیب باشد.
  و)در مراقبت از سلامت فردی اهمیت پیش پرداخت و پرداخت مستقیم بیش از مراقبت در بخش دولتی و یا خصوصی است.
  ز)عادلانه بودن محافظت در برابر خطر مالی، نیازمند هیچ تفکیکی بین مشارکت مالی و مصرف نیست.
  ح)برای دسترسی اثربخش به مراقبت فردی پرهزینه، پیش پرداخت الزامی است.
  ط)منظور از پیش پرداخت همان مالیات عمومی و مشارکت های تامین اجتماعی و برنامه های بیمه ی اختیاری است.
  ی)تعیین، جمع آوری و ترتیبات انباشت برای بیمه های اختیاری سلامت راحت تر است.
  ق)صندوق های کوچکتر در خدمات سلامت زمانی مفیدند که تکه تکه نباشند.
  ر)پرداخت مستقیم از جیب، بالاترین درجه از عدم یکپارچگی را در یک نظام سلامت نشان می دهد.

بخش دوم: ساعت ۱۸

 1. چالش های خرید راهبردی چیست؟ خرید راهبردی مستلزم جستجوی مداوم در چه مواردی است؟
 2. در رابطه با کدام نوع ساز و کار پرداخت، در پیشگیری از مشکلات سلامت اثر بسیار مثبتی حاصل می شود؟ با کدام ساز و کار محدود کردن هزینه فوق العاده منفی است؟
 3. هدف از بودجه بندی و ساز و کارهای پرداخت به ارائه کنندگان این است که انگیزش ها در چهار محور تقویت شود، آن ها را بنویسید؟
 4. بطور کلی سازمان های خریدار خدمت از نظر ساز و کارهای پرداخت باید به چه سمت و سویی حرکت کنند؟
 5. انگیزش های درونی و بیرونی که بر رفتار سازمان های تامین کننده و ارائه کننده خدمات تاثیر می گذارند را نام ببرید و مختصر توضیح دهید؟
 6. دو مشکل بنیادینی که در نظام سلامت کشورها برای دستیابی به توان بالقوه و تطابق انگیزه درونی و بیرونی با یکدیگر وجود دارد، چیست؟
 7. مهمترین عامل تعیین کننده عادلانه بودن تامین مالی یک نظام سلامت چیست؟
 8. فرایند خرید در نظام سلامت در نهایت بر دو مقوله ی  …….. و …….. تاثیر دارد.
 9. از منابع انباشت شده، باید با دقت و هوشمندی به دنبال خرید …………………  برای ارتقاء سلامت و  ………………….  مردم  بود.
 10. عبارت درست و غلط را مشخص کنید.
  الف)صندوق های بزرگ در سایه ی انگیزش سازمانی و قواعد کافی، کارآمدی بیشتری نسبت به رقابت در انباشت دارند.
  ب)سازمان های خریدار اقلام راهبردی از درگیر شدن در مدیریت خرد رها می شوند.
  ج)محدود کردن هزینه با بودجه کلی، بودجه خطی و سرانه(با رقابت) فوق العاده مثبت است.
  د)هیچ ساز و کار بودجه بندی یا پرداخت به ارائه کننده، نمی تواند تمام اهداف را تامین کند.
  ه)بودجه بندی خطی اصلی ترین ساز و کار تخصیص منابع باری ارائه کنندگان خصوصی است.
  و)بودجه های خطی، در راه ارتقای کارآیی نظام سلامت بدترین هاست.
  ز)در سیاستگذاری تامین مالی نظام سلامت، علاوه بر تمرکز بر جنبه های فنی، باید به تغییرات عوامل سازمانی و قواعد اهمیت داد.
  ح)بیمه های اجتماعی معمولا اجباری هستند.
  ط)افزایش عملکرد نظام سلامت، وابستگی مستقیم به تولیت دارد.
  ی)کنترل سلسله مراتبی بر بیمه های خصوصی بی تاثیر و یا کم تاثیر است.
  ق)ارتجاعی ترین شیوه پرداخت برای سلامت، پیش پرداخت است.

استاد درس و طراح سوال: دکترخلیل علی محمدزاده

تذکرات عمومی

در متن فارسی تمام پاورقی ها که در آن عبارات انگلیسی قید شده را حتما یاد بگیرید. این امر شما را هم در ترجمه صحیح متون انگلیسی کمک می کند و هم شما را در پاسخگویی به سوالات اصلی المپیاد مهارت می بخشد.
حتما به تعاریف واژه ها و ضمایم در آخر متن فارسی را دقت فرمایید.
برای ترجمه ی هر چه سریع تر متون انگلیسی داوطلب شوید. نیمی از سوالات اصلی المپیادهای گذشته را سوالات انگلیسی تشکیل می داد، لذا در این زمینه به خود سستی راه ندهید.
سوالات را کپی کرده و با مرور متن در اختیار خود، تطبیق داده و پاسخ های فشرده و خلاصه ای را با توجه به متن، برای آن ها نوشته و مکرر تمرین نموده و آن ها را نگهداری کنید.
جواب ها ی تایپی را به صورت ورد در همین پست از سایتhcsm.ir، قسمت دیدگاه ها ارسال دارید.

این مطالب را نیز ببینید!

آزمون شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی) اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...

۱۸ دیدگاه

 1. آزمون آزمایشی شماره چهار(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)
  روز جمعه ۷ اردیبهشت(در دو بخش: ساعت ۱۰ و ساعت ۱۸)
  اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
  معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
  نام و نام خانوادگی: آتوسا خسروی دانشجوی رشته: پزشکی واحد دانشگاهی: نجف آباد
  بخش اول
  سوال اول) برای اطمینان از عادلانه بودن و حفاظت در برابر خطر مالی باید میزان و سطح پیش پرداخت ها بالا بوده و خطر پخش شده باشد، به فقرا یارانه داده شود، از تکه تکه شدن صندوق ها یا وجوه اجتناب شود و برای ارتقای پیامدها و پاسخدهی نظام سلامت، خرید راهبردی استفاده شود.
  سوال دوم) اهداف تآمین مالی سلامت عبارت است از:
  در دسترس قراردادن وجوه
  ایجاد انگیزش های مالی صحیح برای ارائه کنندگان
  اطمینان یافتن از دسترسی تمام افراد به خدمات بهداشت عمومی و مراقبت سلامتی شخصی اثربخش
  بوده.GDPهزینه های صرف شده مراقبت سلامت تا سال ۲۰۰۰ به طور متوسط ۷٫۹ درصد
  سوال سوم) جمع آوری درآمد فرایندی است که نظام سلامت به وسیله آن، پول را از خانوارها و سازمان ها یا شرکت ها و اهداکنندگان دریافت می کند.
  روش های جمع آوری درآمد عبارت است از:
  مالیات عمومی
  مشارکت اجباری در بیمه اجتماعی سلامت
  مشارکت اختیاری در بیمه های خصوصی سلامت
  پرداخت مستقیم از جیب
  موقوفات و کمک های اهدایی
  روش جمع آوری درآمد در کشورهای کم درآمد بیشتر پرداخت مستقیم از جیب می باشد و کشورهای پردرآمد اتکای زیادی بر یکی از دو شیوه مالیات عمومی یا مشارکت های اجباری بیمه اجتماعی سلامت دارند.
  سوال چهارم) چهار شاخص کلیدی که بر عملکرد مالی نظام سلامت تآثیر خواهد گذاشت:
  سطح پیش پرداخت
  درجه توزیع خطر
  میزان پرداخت یارانه به فقرا
  خرید راهبردی
  را در کشورهای پردرآمد و کمتر از ۲۰ درصد را در کشورهای کم درآمد GDPمالیات عمومی به صورت میانگین ۴۰ درصد
  از آن خود می سازد.
  سوال پنجم) در کشورهای کم درآمد که ظرفیت پیش پرداخت آنها ناکافی است ممکن است اندکی مشارکت مستقیم در هنگام استفاده از خدمات برای افزایش درآمدها لازم باشد.که این مشارکت مستقیم ممکن است به صورت فرانشیز برای مداخلات خاص و با هدف کاهش تقاضا باشد.
  زمانی از آن باید استفاده کرد که شواهد روشنی از مصرف بیش از حد و غیر معمول از یک مداخله خاص در نتیجه ی برنامه های پیش پرداخت وجود داشته باشد.
  سوال ششم) نظام های تک صندوقی مانند سازمان تامین اجتماعی کاستاریکا و سازمان ملی خدمات سلامت انگلستان که در آنها هر دو یارانه متقاطع مرتبط با خطر و مرتبط با درآمد می تواند بین اعضای یک صندوق وجود داشته باشد.
  نظام های چند صندوقی مانند نظام تامین اجتماعی آرژانتین، کلمبیا و هلند که وجود صندوق های متعدد به اعضای آنها این امکان را می دهد که وضعیت خطر و درآمد مختلفی داشته باشند که بدون ساز و کارهای جبرانی چنین ترتیباتی انگیزش هایی را برای سازمان های انباشت گر و صندوق ها ایجاد می کنند تا افراد کم خطر را انتخاب کنند و افراد فقیر و بیمار را از فهرست اعضای خود حذف کنند.
  سوال هفتم) تسهیم خطر در کلمبیا، هلند و کره جنوبی درون صندوق از طریق مشارکت بدون ارتباط با خطر است که در کلمبیا و هلند بین صندوق ها از طریق یک صندوق مرکزی متوازن کننده است. کلمبیا یک بسته خدمات حداقل به صورت اجباری برای همه اعضای صندوق ها دارد. کره جنوبی یک بسته خدمات منفرد جزئی و دقیق برای تمام اعضا دارد. در زامبیا تسهیم خطر در درون صندوق یک بسته خدمات منفرد کلی برای همه اعضا است.
  یارانه دهی به فقرا در کلمبیا به صورت مشارکت مبتنی بر حقوق به علاوه یارانه جزئی جهت پیوستن فقرا به تامین اجتماعی می باشد. در هلند از طریق صندوق متوازن کننده خطر که اغنیا را خارج می سازد. در کره جنوبی مشارکت مالی مرتبط با حقوق به علاوه یارانه مبتنی بر عرضه از طریق وزارت بهداشت است و یارانه دهی دولتی برای بیمه فقرا و کشاورزان. در زامبیا درون صندوق از طریق مالیات عمومی و یارانه مبتنی بر عرضه از طریق وزارت بهداشت می باشد.
  سوال هشتم) مزایای صندوق های بزرگ عبارت است از:
  صرفه جویی با افزایش مقیاس در اجرا
  کاهش میزان مشارکت مالی مورد نیاز جهت محافظت در برابر نیاز های غیر قطعی
  اطمینان یابی از در اختیار داشتن وجوه کافی جهت پرداخت برای خدمات
  سوال نهم) رفتار انتخابی یک مشکل بالقوه ناشی از رقابت است و می تواند باعث ایجاد انتخاب خطر و یا انتخاب معکوس شود. انتخاب خطر یعنی سازمان های انباشت گر تلاش خواهند کرد تا کم خطرترین مشتریان را برای خود بردارند که این باعث حذف شدن فقرا و بیماران از صندوق می شود.
  انتخاب معکوس یعنی پرخطرترین مشتریان به دنبال پوشش فعال تر نسبت به بقیه جمعیت می گردند که باعث می شود سازمان های انباشت گر با هزینه های فزاینده موجه شوند، مجبور به تقاضای مشارکت مالی بیشتر شوند و ممکن است در نهایت با بحران مالی مواجه شوند.
  سوال دهم)
  الف_غلط
  ب_صحیح
  ج_صحیح
  د_غلط
  ه_غلط
  و_صحیح
  ز_غلط
  ح_صحیح
  ط_صحیح
  ی_صحیح
  ق_صحیح
  ر_صحیح
  بخش دوم
  سوال اول) چه مداخلاتی از چه کسی و چگونه خریده شود – جستجوی مداوم برای : بهترین مداخله ای که قرار است خریداری شود، بهترین ارائه کننده ای که از او خرید شود و بهترین ساز و کارهای پرداخت و ترتیبات قراردادی جهت پرداخت.
  سوال دوم) سرانه (با رقابت) – پرداخت به ازای دریافت خدمت
  سوال سوم) پیشگیری از مشکلات سلامت اعضای صندوق، ارائه ی خدمات و حل مشکلات سلامت اعضای صندوق، پاسخدهی به انتظارات معقول و محدود ساختن هزینه ها
  سوال چهارم) باید از ساز و کارهای پرداخت مبتنی بر عرضه به ساز و کارهای پرداخت مبتنی بر تقاضا، قراردادبندی کلی به جزئی و دقیق و از پرداخت به ازای دریافت خدمت به اشکالی از ساز و کارهای پرداخت با تسهیم خطر حرکت کنند.
  سوال پنجم)
  انگیزش های درونی:
  میزان خودگردانی: حق تصمیم گیری است که یک سازمان در برابر مالکین، مقامات ناظر و یا دولت دارد..۱
  ۲٫ میزان پاسخگویی: با افزایش خودگردانی ساز و کارهایی نیاز است که سازمان را در برابر نتایج پاسخگو نماید مثلا از طریق سلسله مراتب، وضع قوانین یا انگیزش های مالی
  ۳٫ میزان مواجهه با بازار: نسبتی از درآمد ها که به شیوه ی رقابتی به دست آمده
  ۴٫ میزان مسئولیت پذیری مالی برای ضررها و حق انتفاعی بودن
  ۵٫ میزان تعهدات تامین مالی نشده: نسبت تعهداتی که سازمان به صورت قانونی در برابر آن ها مسئول است اما اجازه ندارد که برای آن هزینه یا هیچ جایگزین مالی اجباری دریافت کند.
  انگیزش های بیرونی:
  قوانین مرتبط با حاکمیت: ارتباط بین سازمان ها و مالکین آن ها را شکل می دهد..۱
  ۲٫ اهداف سیاست گذاری دولتی: بر رفتار سازمان ها تاثیر می گذارند و شامل دستورالعمل استفاده از بودجه، معیارهای مشمولیت در استفاده از یارانه های دولتی و فرآیندهای ممیزی است.
  ۳٫ قوانین مرتبط با ساز و کارهای کنترل: ارتباط بین سازمان ها و مقامات دولتی و همچنین بین سازمان ها و مشتریان را شکل می دهد.
  سوال ششم) ۱٫ فرآیند تصمیم گیری تحت سلطه ی سایر انگیزه ها قرار گرفته باشد ۲٫ ناکارآمدی در تامین مالی مبتنی بر عرضه
  سوال هفتم) سهم پیش پرداخت از کل هزینه ی پرداخت شده توسط خانوار
  سوال هشتم) عدالت و کارایی
  سوال نهم) بهترین ترکیب از خدمات و فعالیت ها – برطرف کردن انتظارات
  سوال دهم)
  ب) صحیح
  ج) صحیح
  د) صحیح
  ه) غلط
  و) صحیح
  ز) صحیح
  ی) صحیح
  ق) غلط

 2. نفیسه کیهانی بروجنی

  نفیسه کیهانی بروجنی .دانشگاه آزاد نجف آباد.رشته پزشکی
  آزمون شماره چهار
  بخش اول
  ۱) برای اطمینان از عادلانه بودن و حفاظت در برابر خطر مالی باید میزان و سطح پیش پرداخت ها بالا بوده و خطر پخش شده باشد،به فقرا یارانه داده شود ،از تکه تکه شدن صندوق ها یا وجوه اجتناب شود و برای ارتقای پیامدها و پاسخدهی نظام سلامت،خرید راهبردی استفاده شود.
  ۲)اهداف تآمین مالی سلامت عبارتست از :
  _ در دسترس قراردادن وجوه
  _ایجاد انگیزش های مالی صحیح برای ارائه کنندگان
  _اطمینان یافتن از دسترسی تمام افراد به خدمات بهداشت عمومی و مراقبت سلامتی شخصی اثربخش
  هزینه های صرف شده مراقبت سلامت تا سال ۲۰۰۰ به طور متوسط ۷٫۹% GDP بوده.

  ۳) جمع آوری درآمد فرایندی است که نظام سلامت بوسیله آن،پول را از خانوارها و سازمان ها یا شرکت ها و اهداکنندگان دریافت میکند.
  روش های جمع آوری درآمد عبارتست از :
  _مالیات عمومی
  _مشارکت اجباری در بیمه اجتماعی سلامت
  _مشارکت اختیاری در بیمه های خصوصی سلامت
  _پرداخت مستقیم از جیب
  _موقوفات و کمک های اهدایی
  روش جمع آوری درآمد در کشورهای کم درآمد بیشتر پرداخت مستقیم از جیب می باشد و کشورهای پردرآمد اتکای زیادی بر یکی از دو شیوه مالیات عمومی یا مشارکت های اجباری بیمه اجتماعی سلامت دارند.

  ۴)چهار شاخص کلیدی که بر عملکرد مالی نظام سلامت تآثیر خواهد گذاشت:
  _سطح پیش پرداخت
  _درجه توزیع خطر
  _میزان پرداخت یارانه به فقرا
  _خرید راهبردی
  مالیات عمومی به صورت میانگین ۴۰% GDP را درکشورهای پردرآمد و کمتر از ۲۰% GDP را در کشورهای کم درآمد از آن خود می سازد.
  ۵)در کشورهای کم درآمد که ظرفیت پیش پرداخت آنها ناکافی است ممکن است اندکی مشارکت مستقیم در هنگام استفاده از خدمات برای افزایش درآمدها لازم باشد.که این مشارکت مستقیم ممکن است به صورت co_paymeny برای مداخلات خاص و با هدف کاهش تقاضا باشد.
  زمانی از آن باید استفاده کرد که شواهد روشنی از مصرف بیش از حد و غیر معمول از یک مداخله خاص در نتیجه ی برنامه های پیش پرداخت وجود داشته باشد.

  ۶)نظام های تک صندوقی مانند سازمان تامین اجتماعی کاستاریکا و سازمان ملی خدمات سلامت انگلستان که در آنها هر دو یارانه متقاطع مرتبط با خطر و مرتبط با درآمد می تواند بین اعضای یک صندوق وجود داشته باشد.
  نظام های چند صندوقی مانند نظام تامین اجتماعی آرژانتین ،کلمبیا و هلند که وجود صندوق های متعدد به اعضای آنها این امکان را می دهد که وضعیت خطر و درآمد مختلفی داشته باشند که بدون ساز و کارهای جبرانی چنین ترتیباتی انگیزش هایی را برای سازمان های انباشتگر و صندوق ها ایجاد می کنند تا افراد کم خطر را انتخاب کنند و افراد فقیر و بیمار را از فهرست اعضای خود حذف کنند.

  ۷)تسهیم خطر در کلمبیا،هلند و کره جنوبی درون صندوق از طریق مشارکت بدون ارتباط با خطر است.که در کلمبیا و هلند بین صندوق ها از طریق یک صندوق مرکزی متوازن کننده است.کلمبیا یک بسته خدمات حداقل به صورت اجباری برای همه اعضای صندوق ها دارد.کره جنوبی یک بسته خدمات منفرد جزئی و دقیق برای تمام اعضا دارد.در زامبیا تسهیم خطر در درون صندوق یک بسته خدمات منفرد کلی برای همه اعضا است.
  یارانه دهی به فقرا در کلمبیا به صورت مشارکت مبتنی بر حقوق به علاوه یارانه جزئی جهت پیوستن فقرا به تامین اجتماعی می باشد.در هلند از طریق صندوق متوازن کننده خطر که اغنیا را خارج می سازد.در کره جنوبی مشارکت مالی مرتبط با حقوق به علاوه یارانه مبتنی بر عرضه از طریق وزارت بهداشت است و یارانه دهی دولتی برای بیمه فقرا و کشاورزان.در زامبیا درون صندوق از طریق مالیات عمومی و یارانه مبتنی بر عرضه از طریق وزارت بهداشت می باشد.

  ۸)مزایای صندوق های بزرگ عبارتست از:
  _صرفه جویی با افزایش مقیاس در اجرا
  _کاهش میزان مشارکت مالی مورد نیاز جهت محافظت در برابر نیاز های غیر قطعی
  _اطمینان یابی از در اختیار داشتن وجوه کافی جهت پرداخت برای خدمات

  ۹) رفتار انتخابی یک مشکل بالقوه ناشی از رقابت است و میتواند باعث ایجاد انتخاب خطر و یا انتخاب معکوس شود.انتخاب خطر یعنی سازمان های انباشت گر تلاش خواهند کرد تا کم خطرترین مشتریان را برای خود بردارند که این باعث حذف شدن فقرا و بیماران از صندوق می شود.
  انتخاب معکوس یعنی پرخطرترین مشتریان به دنبال پوشش فعال تر نسبت به بقیه جمعیت می گردند که باعث می شود سازمان های انباشت گر با هزینه های فزاینده موجه شوند،مجبور به تقاضای مشارکت مالی بیشتر شوند و ممکن است در نهایت با بحران مالی مواجه شوند.

  ۱۰)
  الف_غلط
  ب_صحیح
  ج_صحیح
  د_غلط
  ه_غلط
  و_صحیح
  ز_غلط
  ح_صحیح
  ط_صحیح
  ی_صحیح
  ق_صحیح
  ر_صحیح

  آزمون شماره چهار
  بخش دوم
  ۱) چه مداخلاتی از چه کسی و چگونه خریده شود – جستجوی مداوم برای : بهترین مداخله ای که قرار است خریداری شود، بهترین ارائه کننده ای که از او خرید شود و بهترین ساز و کارهای پرداخت و ترتیبات قراردادی جهت پرداخت

  ۲) سرانه (با رقابت) – پرداخت به ازای دریافت خدمت

  ۳) پیشگیری از مشکلات سلامت اعضای صندوق، ارائه ی خدمات و حل مشکلات سلامت اعضای صندوق، پاسخدهی به انتظارات معقول و محدود ساختن هزینه ها

  ۴) باید از ساز و کارهای پرداخت مبتنی بر عرضه به ساز و کارهای پرداخت مبتنی بر تقاضا، قراردادبندی کلی به جزئی و دقیق و از پرداخت به ازای دریافت خدمت به اشکالی از ساز و کارهای پرداخت با تسهیم خطر حرکت کنند.

  ۵)
  انگیزش های درونی:
  ۱٫ میزان خودگردانی: حق تصمیم گیری است که یک سازمان در برابر مالکین، مقامات ناظر و یا دولت دارد.
  ۲٫ میزان پاسخگویی: با افزایش خودگردانی ساز و کارهایی نیاز است که سازمان را در برابر نتایج پاسخگو نماید مثلا از طریق سلسله مراتب، وضع قوانین یا انگیزش های مالی
  ۳٫ میزان مواجهه با بازار: نسبتی از درآمد ها که به شیوه ی رقابتی به دست آمده
  ۴٫ میزان مسئولیت پذیری مالی برای ضررها و حق انتفاعی بودن
  ۵٫ میزان تعهدات تامین مالی نشده: نسبت تعهداتی که سازمان به صورت قانونی در برابر آن ها مسئول است اما اجازه ندارد که برای آن هزینه یا هیچ جایگزین مالی اجباری دریافت کند.
  انگیزش های بیرونی:
  ۱٫ قوانین مرتبط با حاکمیت: ارتباط بین سازمان ها و مالکین آن ها را شکل می دهد.
  ۲٫ اهداف سیاست گذاری دولتی: بر رفتار سازمان ها تاثیر می گذارند و شامل دستورالعمل استفاده از بودجه، معیارهای مشمولیت در استفاده از یارانه های دولتی و فرآیندهای ممیزی است.
  ۳٫ قوانین مرتبط با ساز و کارهای کنترل: ارتباط بین سازمان ها و مقامات دولتی و همچنین بین سازمان ها و مشتریان را شکل می دهد.

  ۶) ۱٫ فرآیند تصمیم گیری تحت سلطه ی سایر انگیزه ها قرار گرفته باشد ۲٫ ناکارآمدی در تامین مالی مبتنی بر عرضه

  ۷) سهم پیش پرداخت از کل هزینه ی پرداخت شده توسط خانوار

  ۸) عدالت و کارایی
  ۹) بهترین ترکیب از خدمات و فعالیت ها – برطرف کردن انتظارات

  ۱۰)
  ب) صحیح
  ج) صحیح
  د) صحیح
  ه) غلط
  و) صحیح
  ز) صحیح
  ی) صحیح
  ق) غلط

 3. پردیس اکبری

  باسلام وخسته نباشید ازمون شماره پنج کنسل شده است ؟در ضمن لطف بفرمایید تصحیح نتایچ را حهت اگاهی بدهید تااز اشکالات خود مطلع باشیم .باتشکر

 4. بخش اول
  جواب ۱
  برای اطمینان یافتن از عادلانه بودن و حفاظت در برابر خطر مالی بایستی میزان وسطح پسش پرداخت ها بالا بوده و خطر پخش شده باشد (از طریق یارانه متقاطع از افراد با خطر سلامت کمتر به افراد با خطر سلامت بیشتر)؛ باید به فقرا یارانه پرداخت شود (از طریق یارانه متقاطع از افراد پر درآمد به افراد کم درآمد)؛ باید از تکه تکه شدن و پراکندگی صندوق ها یا وجوه اجتناب شود؛ و لازم است برای ارتقای پیامدها و پاسخ دهی نظام سلامت، خرید راهبردی مد نظر قرار داده شود.
  جواب ۲
  هزینه های صرف شده در مراقبت سلامت، از ۳% از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در سال ۱۹۴۸ به ۹/۷% در سال ۱۹۹۷ افزایش یافته است.
  اهداف تأمین مالی سلامت عبارتند از: در دسترس قرار دادن وجوه، ایجاد انگیزش های مالی صحیح برای ارایه کنندگان و اطمینان یافتن از دسترسی تمام افراد به خدمات بهداشت عمومی و مراقبت سلامتی شخص اثربخش. معنی این امر، کاهش و با از بین بردن امکان عدم توان پرداخت فرد برای دریافت چنین مراقبت ها و یا تهیدست شدن فرد در نتیجه پرداخت هزینه ها است.

  جواب ۳
  جمع آوری درآمد فرایندی است که نظام سلامت به وسیله آن، پول را از خانوارها و سازمان ها و سازمان ها یا شرکت ها و هم چنین اهدا کنندگان دریافت می کند.
  روش های مختلفی برای جمع آوری درآمد در نظام های سلامت نظیر مالیات عمومی، مشارکت های اجباری در بیمه اجتماعی سلامت (معمولاً مبتنی بر حقوق و تقریباً بدون ارتباط با خطر)، مشارکت های اختیاری در بیمه های خصوصی سلامت (معمولاً مرتبط با خطر)، پرداخت مستقیم از جیب و هم چنین موقوفات و کمک های اهدایی مورد استفاده قرار می گیرد. اکثر کشورهای پر درآمد، اتکای زیادی بر یکی از دو شیوه مالیات عمومی یا مشارکت های اجباری بیمه اجتماعی سلامت دارند. بر عکس در کشورهای کم درآمد، اتکای بسیار بیشتری بر تأمین مالی مستقیم از جیب وجود دارد.
  جواب ۴
  سطح (میزان) پیش پرداخت؛ درجه توزیع خطر؛ میزان پرداخت یارانه به فقرا؛ و خرید راهبردی.
  در حالی که مالیات عمومی، به صورت میانگین ۴۰% از تولید ناخالص ملی (GDP) را در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه تشکیل می دهد، کمتر از ۲۰% تولید ناخالص داخلی را در کشورهای کم درآمد از آن خود می کند.

  جواب ۵
  هر چند که پیش پرداخت، سنگ بنای تأمین مالی عادلانه در یک نظام سلامت است، در کشورهای کم درآ»د که ظرفیت پیش پرداخت آن ها ناکافی است، ممکن است اندکی مشارکت مستقیم به صورت فرانشیز برای مداخلات خاص و با هدف کاهش تقاضا باشد. از چنین ویکردی باید صرفاً زمانی بهره جست که شواهد روشنی از مصرف بیش از حد و غیر معمول از یک مداخله خاص در نتیجه برنامه های پیش پرداخت وجود داشته باشد (زیان اخلاقی).
  جواب ۶
  یارانه متقاطع می تواند از طریق ساز و کارهای دقیق برابرسازی خطر و درآمد بین اعضای صندوق های مختلف نیز وجود داشته باشد (در یک نظام چند صندوقی)؛ مانند آن چه در نظام های تأمین اجتماعی آرژانتین، کلمبیا و هلند مورد استفاده قرار می گیرد. در این کشورها، وجود صندوق های متعدد به اعضای آن ها امکان می دهد که وضعیت (نمای) خطر و درآمد مختلفی داشته باشند. بدون ساز و کارهای جبرانی، چنین ترتیباتی انگیزش هایی را برای سازمان های انباشت گر و صندوق ها ایجاد می کنند تا افراد کم خطر را انتخاب کنند و افراد فقیر و بیمار را از فهرست اعضای خود حذف نمایند.
  حتی در سازمان های تک صندوقی، تمرکز زدایی می تواند منجر به بروز تفاوت های قابل توجه خطر و درآمد در بین نواحی تمرکز زدایی شده گردد، مگر آن که از ساز و کراهای برابرسازی برای تخصیص منابع استفاده شود. برزیل برای کاهش چنین تفاوت هایی از ساز و کارهای جبرانی در تخصیص درآمدها از حکومت مرکزی به ایالت ها استفاده کرده است.
  جواب ۷
  جدول ۲-۵ ص ۱۴۸ کتاب
  جواب ۸
  مزایای یک صندوق بزرگ عبارتند از: صرفه جویی با افزایش مقیاس در اجرا، کاهش میزان مشارکت مالی مورد نیاز جهت محافظت در برابر نیازهای غیر قطعی و اطمینان یابی از در اختیار داشتن وجوه کافی جهت پرداخت برای خدمات.
  جواب ۹
  رفتار انتخابی، یک مشکل بالقوه ناشی از رقابت است و تفاوتی نمی کند که عملکرد انباشت، در چه زمانی و در چه سطح سازمانی انجام می پذیرد، این امر خصوصاً مشکلی است که در ساختارهای مشارکت غیر مرتبط با خطر وجود دارد. بدین ترتیب که یا سازمن های انباشت گر، تلاش خواهند کرد که کم خطر ترین مشتریان (انتخاب خطر) را برای خود بر دارند، یعنی مشتریانی که مشارکت مالی می کنند اما هزینه های اضافی به وجود نمی آورند و یا این که پر خطر ترین مشتریان به دنبال پوشش فعال تر نسبت به بقیه جمعیت می گردند (انتخاب معکوس). در این حالت، رقابت برای انباشت، به نزاعی برای کسب اطلاعات بین مشتریان (که معمولاً اطلاعات بیشتری درباره نیاز خود به مداخلات سلامت دارند) و سازمان های انباشت گر (که نیازمند دانش بیشتر درباره خطرات مشتریان هستند تا از ثبات مالی خود اطمینان حاصل کنند) تبدیل می شود. این امر، اثرات قابل توجهی بر هزینه های اجرایی سازمان های انباشت گر به جا می گذارد. چنان چه غلبه با فرایند انتخاب معکوس باشد، سازمان های انباشت گر با هزینه های فزاینده مواجه می شوند، مجبور به تقاضای مشارکت مالی بیشتر می شوند و ممکن است در نهایت با بحران مالی مواجه شوند.
  بخش دوم
  جواب ۱
  خرید راهبردی با ۳ چالش بنیادین مواجه است:
  • چه مداخلاتی خریده شوند؟
  • از چه کسی خریداری شوند؟
  • چگونه خریداری شوند؟
  خرید راهبردی نیازمند جستجوی مداوم به دنبال موارد زیر است: بهترین مداخله ای که قرار است خریداری شود، بهترین ارایه کننده ای که از او خرید شود و بهترین ساز و کارهای پرداخت و ترتیبات قراردادی جهت پرداخت برای این مداخلات. تعیین بهترین ارایه کنندگان، به معنی دریافت بهترین ها است (مثلاً دسترسی سریع بیماران به خدمات قراردادی)؛ یعنی ایجاد توافقات راهبردی برای توسعه و رشد این ارایه کنندگان در آینده و انتشار بهترین کارکردها و اعمال آنان به سایر ارایه کنندگان.
  جواب ۲
  سرانه (با رقابت)
  پرداخت به ازای دریافت خدمت
  جواب ۳
  پیشگیری از مشکلات سلامت اعضای صندوق؛ اارایه خدمات و حل مشکلات سلامت اعضای صندوق؛ پاسخ دهی به انتظارات معقول افراد؛ و محدود ساختن هزینه ها.
  جواب ۴
  به صورت خلاصه، سازمان های خریدار باید از ساز و کارهای پرداخت مبتنی بر عرضه به ساز و کارهای پرداخت مبتنی بر تقاضا، از قرارداد بندی کلی به جزیی و دقیق و از پرداخت به ازای دریافت خدمت به اشکالی از ساز و کارهای پرداخت با تسهیم خطر حرکت کنند.
  جواب ۵
  • میزان خودگردانی یا حق تصمیم گیری که یک سازمان در برابر مالکین، مقامات ناظر و یا دولت دارد. موارد مهم حق تصمیم گیری شامل موارد زیر است: تعیین میزان مشارکت مالی (حق بیمه ها یا میزان مالیات ها)، میزان فرانشیزها، اولویت بندی مداخلاتی که قرار است خریداری شود، طرح ریزی و گمانه زنی درباره قراردادها و ساز و کارهای پرداخت به ارایه کننده، حق انتخاب در عقد قرارداد با ارایه کنندگان و در بسیاری از موارد، آزادی در تعیین سرمایه گذاری ها.
  • میزان پاسخ گویی: با افزایش خودگردانی، مالکین، مقامات ناظر یا دولت نیازمند ساز و کارهایی هستند که سازمان مربوط را در برابر نتایج مورد انتظار، پاسخ گو و مسؤولیت پذیر نمایند مثلاً از طریق نظارت سلسله مراتبی، وضع قوانین و یا انگیزش های مالی.
  • میزان مواجهه با بازار یعنی نسبتی از درآمدهایی که به شیوه رقابتی به دست آمده است تا این که از طریق تخصیص بودجه حاصل شده باشد. این نکته از نظر عملکرد بسیار حائز اهمیت است که آیا دولت ها بودجه مکمل برای نقایصی که ناشی از عملکرد ضعیف هستند پرداخت می کنند یا خیر.
  • میزان مسؤولیت پذیری مالی برای ضررها و حق انتفاعی بودن (درآمدهای باقی مانده و آن هایی که به خاطر فروش یا اجاره سرمایه، حاصل شده است).
  • میزان تعهدات تأمین مالی نشده یعنی نسبت تعهداتی که (از نظر درآمدهای تخصیص داده شده) سازمان به صورت قانونی در برابر آن ها مسؤول است اما اجازه نداد که برای آن هزینه ای دریافت نماید و یا این که سازمان به خاطر آن، هیچ جایگزین مالی جبرانی دریافت نمی کند. چنین تعهداتی ممکن است شامل دخیل کردن افراد بسیار فقیر یا بسیار بیمار در صندوق باشد؛ پیزی که معمولاً برای وزارت خانه بهداشت بهداشت یا نظام های ملی خدمات سلامت روی می دهد. هم چنین ممکن است سازمان خریدار، تعهداتی درباره پرداخت برای مراقبت اورژانس در شرایط تهدید کننده حیات داشته باشد، بدون توجه به این که این مراقبت کجا ارایه می شود و یا هزینه آن چه قدر است.
  • قوانین مرتبط با حاکمیت، ارتباط بین سازمان ها و مالکین آن ها را شکل می دهند. مالکیت (دولتی یا خصوصی)، معمولاً حق تصمیم گیری را درباره استفاده از یک دارایی و حق استفاده از درآمدی که پس از عمل به تمام تعهدات ثابت، باقی می ماند به سازمان اعطا می کند. مشخصات و محدودیت های این حقوق، غالباً بخش عمده ای از فرایند قانون گذاری است.
  • قوانین مرتبط با اهداف سیاست گذاری دولتی که بر رفتار سازمان ها تأثیر می گذارند عبارتند از: دستورالعمل استفاده از بودجه (برای وزارت خانه های بهداشت یا سازمان های ملی خدمات سلامت)، معیارهای مشمولیت در استفاده از یارانه های دولتی(برای بیمه های خصوصی و صندوق های مبتنی بر جامعه) و فرایندهای ممیزی مورد نیاز.
  • قوانین مرتبط با ساز و کارهای کنترل، ارتباط بین سازمان ها و مقامات دولتی و هم چنین بین سازمان ها و مشتریان را شکل می دهند. در این زمینه، مقامات دولتی آن هایی هستند که در مسائلی چون تصمیم گیری، قانون گذاری و تقویت، دخیل هستند. مقامات دولتی، محدوده ای از ابزارها را در اختیار دارند که به وسیله آنها، انگیزش های بیرونی را برای سازمان های تأمین کننده مالی تعیین می کنند: محدوده ای بین دستورات و کنترل سلسله مراتبی (انند قواعد سیاسی یا اجرایی از دولت به وزارت بهداشت یا نظام ملی خدمات سلامت) تا قوانین و انگیزش های مالی. این ابزارها می توانند شامل قوانین مرتبط با مسائل زیر باشند: درصدی از مالیات که باید به سازمان های تأمین اجتماعی اختصاص داده شود، حداقل محتوای بسته خدمات، اجازه حذف و یا تعیین پیش شرط برای مواردی که باید تحت پوشش قرار گیرد، مدت زمان قراردادها، تجاری سازی، محدودیت های بازاریابی، قیمت بندی بیمه های خصوصی و ارسال اجباری اطلاعات به سازمان های تنظیم کننده.
  جواب ۶
  مشکل اول در مواردی فرایند تصمیم گیری تحت «سلطه» سایر انگیزه ها قرار گرفته باشد و مشکل دوم، ناکارآمدی در تأمین مالی مبتنی بر عرضه.

  جواب ۷
  مهم ترین عامل تعیین کننده عادلانه بودن تأمین مالی یک نظام سلامت، سهم پیش پرداخت از کل هزینه پرداخت شده توسط خانوار است.
  جواب ۸
  در نهایت، فرایند خرید با تعیین این که چه سرمایه گذاری هایی باید صورت گیرد و چه مداخلاتی باید برای چه کسی خریداری شود، بر هر دو مقوله عدالت و کارایی تأثیر می گذارد.
  جواب ۹
  خرید بهترین ترکیب از خدمات و فعالیت ها برای ارتقای سلامت و برطرف ساختن انتظارات افراد.

 5. فرناز محمدی

  ی_ص
  > ق_ص. ر_ص
  قسمت دوم
  ۱٫خرید راهبردی نیازمند جستجوی مداوم به دنبال موارد زیر است:بهترین مداحله ای که قرار است خریداری شود ،بهترین ارایه کننده ای که از او خرید شود ،بهترین ساز و کار پرداخت و ترتیبات قراردادی جهت پرداخت برای این مداخلات.
  خرید راهبردی با ۳ چالش بنیادین همراه است:
  ۱-چه مداخلاتی خرید شوند؟ ۲- از چه کسی خریداری شوند؟ ۳- چگونه خریداری شوند؟
  ۲٫پرداخت سرانه انگیزش های بالقوه ای برای پیشگیری و کنترل هزینه ایجاد میکند.
  بودجه های خطی هزینه ها را کنترل میکنند.
  ۳٫پیشگیری از مشکلات سلامت اعضای صندوق،ارایه خدمات وحل مشکلات اعضای صندوق،پاسخ دهی به انتظارات معقول افراد و محدود ساختن هزینه ها
  ۴٫از ساز و کارهای پرداخت مبتی بر عرضه به ساز و کار های مبتنی بر تقاضا ،از قرارداد بندی کلی به قرارداد های جزیی و دقیق ،از پرداخت به ازای دریافت خدمات به ساز و کارها با تسهیم خطر
  ۵٫انگیزش های درونی:
  میزان خودگردانی یا حق تصمیم گیری که در برابر مالکین مقامات ناظر و یا دولت دارد.
  ،میزان پاسخ گویی تا سازمان مورد نظر مسوولیت پذیر شود،
  میزان مواجهه با بازار یعنی نسبتی از درامد که به شیوه ی رقابتی به دست آمده است.
  ،میزان مسوولیت پذیری مالی برای ضرر ها و حق انتفاعی بودن،
  میزان تعهدات تامین مالی نشده یعنی نسبت تعهداتی که سازمان به صورت قانونی در برابر آنها مسوول است
  انگیزش های بیرونی:
  قوانین مرتبط با حاکمیت:ارتباط بین سازمان ها و مالکین آنها
  قوانین مرتبط با اهداف سیاستگذاری دولت:بر رفتار سازمان ها تاثیر میگذارند.شامل دستورالعمل های استفاده از بودجه و…
  قوانین مرتبط با سازوکار های کنترل:ارتباط بین سازمانها و مقامات دولتی و همچنین بین سازمان ها ومشتریان
  ۶٫دو مشکل بنیادین داریم که باید با هم همراستا باشند:مشکل اولدر مواردی فرایند تصمیم گیری تحت ((سلطه))سایر انگیزه ها قرار گرفته باشد و مشکل دوم ،ناکارامدی در تامین مالی مبتنی بر عرضه
  ۷٫سهم پیش پرداخت از کل هزینه پرداخت شده توسط خانوار بیانگر میزان عادلانه بودن نظام سلامت است.نحوه ی جمع آوری درآمد نیز تاثیر عمیقی بر عادلانه بودن نظام سلامت دارد.
  ۸٫ فرایند خرید در نظام سلامت در نهایت بر دو مقوله ی …عدالت ….. و …کارایی ….. تاثیر دارد
  ۹٫ا ز منابع انباشت شده، باید با دقت و هوشمندی به دنبال خرید ….بهترین ترکیب ازخدمات… برای ارتقاء سلامت و …برطرف ساختن انتظارات ( افراد) .. مردم بود.
  ۱۰٫
  الف )غلط ب)صحح ج)غلط د)صحیح ه)غلط و)صحیح ز)صحیح ح)غلط ط)صحیح ی)صحیح ق)صحیح

 6. قسمت اول
  -۱از طریق انباشت و مدیریت سنگ بنای تامین مالی و عادلانه در نظام سلامت پیش پرداخت است
  انباشت و مدیریت عبارت است از تجمع و مدیریت درآمد ها به گونه ای که اطمینان حاصل شود که خطر مالی پرداخت برای مراقبت و سلامت بر دوش همه اعضای صندوق است بر دوش تک تک آنها به صورت فردی
  انباشت عدم قطعیت را هم برای شهروندان و هم برای ارائه کنندگان کاهش می دهد. خرید(purchasing) فرآیندی است که بوسیله آن، وجوه انباشت شده به ارائه کنندگان پرداخت می شود.خرید خدمات را می توان به صورت منفعل و یا راهبردی (strategic) صورت داد.
  ۲) سطح یا میزان پیش پرداخت درجه توزیع خطر میزان پرداخت یارانه به مقدار و خرید راهبردی مالیات عمومی به صورت میانگین ۴۰% از تولید ناخالص داخلی GDP را در کشورهای عضو سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه تشکیل می دهد.کمتر از ۲۹% تولید ناخالص داخلی را در کشورهای کم درآمد از آن خود می کند. مشارکت های تامین اجتماعی و برنامه های بیمه اختیاری از نظر جمع آوری ساده تر هستند و فواید آن مرتبط با میزان واقعی مشارکت است.
  در کشورهای کم درآمد که معمولا میزان هزینه صرف شده مستقیم از جیب در امر سلامت بالاست ظرفیت سازمانی و قواعدی برای اتکای عمده بر مالیات عمومی جهت تامین مالی سلامت، بسیار ضعیف است، این امر به معنی ارتقای نظام های مشارکت مالی مبتنی بر شغل در هر جای ممکن و تسهیل ایجاد برنامه های پیش پرداخت مبتنی بر جامعه یا کارفرماست
  ۴) سطح (میزان) پیش پرداخت، درجه توزیع خطر، میزان پرداخت یارانه به فقرا و خرید راهبردی
  به صورت میانگین ۴۰% از تولید ناخالص داخلی)(GDp) در کشورهای عضو سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه تشکیل می دهد، کمتر از ۲۰% ناخالصی داخلی را در کشورهای کم درآمد از آن خود می کند.
  ۵-مشارکت مستقیمی به صورت فرانشیز یا co-paymentبرای مداخلات خاص و باهدف کاهش تقاضاهست.از چنین رویکردی باید صرفا زمانی بهره حست که شواهد روشنی از مصرف بیش از حد و غیر معمول از یک مداخله خاص در نتیجه برنامه های پیش پرداخت وجود داشته باشد.(زیان اخلاقی)
  > 6-در اکثر نظام های سلامت ،یارانه متقاطع مبتنی بر خطر و درآمد،از طریق ترکیبی از دو رویکرد به وجود می آید:انباشت و یارانه دولتی .یارانه متقاطع میتواند از طریق سازو کارهای دقیق برابرسازی خطر و درآمد بین اعضای صندوق های مختلف نیز وجود داشته باشد(در یک نظام چند صندوقی)مانند آنچه در نظامهای تامین اجتماعی آرژانتین ،کلمبیا و هلند مورد استفاده قرار میگیرد.
  > در نظامهای تک صندوقی مانند سازمان تامین اجتماعی کاستاریکا و سازمان ملی خدمات سلامت انگلستان.
  > در سازمانهای تک صندوقی،تمرکززدایی میتواند منجر به بروز تفاوتهای قابل توجه خطر و درآمد در بین نواحی تمرکززدایی شده گردد،مگر آنکه از سازوکارهای برابرسازی برای تخصیص منابع استفاده شود.
  > 7-کلمبیا__>>نظام شامل صندوقهای متعدد،سازمانهای متعدد تامین اجتماعی رقابتی ،نظامهای سلامت شهرداری و وزارت بهداشت
  > #تسهیم خطر___>یک صندوق مرکزی متوازن کننده دارند.بسته خدمات حداقل به صورت اجباری برای همه اعضای همه صندوقها
  > #یارانه به فقرا__>داخل صندوق و بین صندوق..یارانه مبتنی بر عرضه از طریق وزارت بهداشت و نظامهای شهرداری
  > هلند>>>صندوقهای متعدد،عمدتا خصوصی که باسازمانهای بیمه اجتماعی رقابت می کنند.
  > درون صندوق>>از طریق مشارکت بدون ارتباط با خطر
  > بین صندوقها>>از طریق یک صندوق مرکری متوازن کننده
  > از طریق صندوق متوازن کننده خطر که اغنیا را خارج می کند.
  > کره جنوبی>>دو صندوق اصلی بیمه ملی سلامت که ۳۰ درصد از کل هزینه های مصرف شده هریک از اعضا را تشکیل میدهد.و وزارت بهداشت
  > درون صندوق از طریق مشارکت غیرمرتبط با خطر و بسته خدمات منفرد جزءی و دقیق برای تمام اعضا
  > مشارکت مالی مرتبط با حقوق به علاوه یارانه مبتنی بر عرضه از طریق وزارت بهداشت
  > و بیمه ملی سلامت از تخصیص های دارایی وزارت اقتصاد و یارانه دهی دولتی برای بیمه فقرا و کشاورزان
  > زامبیا>>صندوق رسمی منفرد غالب >>وزارت بهداشت/هیات مرکزی سلامت
  > صندوق و در سطح ایالتها تامین مالی از طریق مالیاتهای عمومی
  > درون صندوق از طریق مالیات عمومی،یارانه مبتنی بر عرضه از طریق وزارت بهداشت
  > 8_مزایای یک صندوق بزرگ عبارتند از:صرفه جویی با افزایش مقیاس در اجرا،کاهش میزان مشارکت مالی مورد نیاز جهت محافظت در برابر نیازهای غیرقطعی و اطمینان یابی از در اختیار داشتن وجوه کافی جهت پرداخت برای خدمات .
  > 9_هنگامیکه سازمانهای انباشت گر تلاش می کنند تا کم خطرترین مشتریان(انتخاب خطر)را برای خود بردارند،یعنی مشتریانی که مشارکت مالی می کنند اما هزینه های اضافی بوجود نمی اورند و یااینکه پرخطرترین مشتریان به دنبال پوشش فعال تر نسبت به بقیه جمعیت می گردند(انتخاب معکوس =adverse selection)
  > 10_الف_غلط
  > ب_غ. ج_ص. د_غ
  > ه_غ. و_ص. ز_غ
  > ح_ص. ط_ص. ی_ص
  > ق_ص. ر_ص
  قسمت دوم
  ۱٫خرید راهبردی نیازمند جستجوی مداوم به دنبال موارد زیر است:بهترین مداحله ای که قرار است خریداری شود ،بهترین ارایه کننده ای که از او خرید شود ،بهترین ساز و کار پرداخت و ترتیبات قراردادی جهت پرداخت برای این مداخلات.
  خرید راهبردی با ۳ چالش بنیادین همراه است:
  ۱-چه مداخلاتی خرید شوند؟ ۲- از چه کسی خریداری شوند؟ ۳- چگونه خریداری شوند؟
  ۲٫پرداخت سرانه انگیزش های بالقوه ای برای پیشگیری و کنترل هزینه ایجاد میکند.
  بودجه های خطی هزینه ها را کنترل میکنند.
  ۳٫پیشگیری از مشکلات سلامت اعضای صندوق،ارایه خدمات وحل مشکلات اعضای صندوق،پاسخ دهی به انتظارات معقول افراد و محدود ساختن هزینه ها
  ۴٫از ساز و کارهای پرداخت مبتی بر عرضه به ساز و کار های مبتنی بر تقاضا ،از قرارداد بندی کلی به قرارداد های جزیی و دقیق ،از پرداخت به ازای دریافت خدمات به ساز و کارها با تسهیم خطر
  ۵٫انگیزش های درونی:
  میزان خودگردانی یا حق تصمیم گیری که در برابر مالکین مقامات ناظر و یا دولت دارد.
  ،میزان پاسخ گویی تا سازمان مورد نظر مسوولیت پذیر شود،
  میزان مواجهه با بازار یعنی نسبتی از درامد که به شیوه ی رقابتی به دست آمده است.
  ،میزان مسوولیت پذیری مالی برای ضرر ها و حق انتفاعی بودن،
  میزان تعهدات تامین مالی نشده یعنی نسبت تعهداتی که سازمان به صورت قانونی در برابر آنها مسوول است
  انگیزش های بیرونی:
  قوانین مرتبط با حاکمیت:ارتباط بین سازمان ها و مالکین آنها
  قوانین مرتبط با اهداف سیاستگذاری دولت:بر رفتار سازمان ها تاثیر میگذارند.شامل دستورالعمل های استفاده از بودجه و…
  قوانین مرتبط با سازوکار های کنترل:ارتباط بین سازمانها و مقامات دولتی و همچنین بین سازمان ها ومشتریان
  ۶٫دو مشکل بنیادین داریم که باید با هم همراستا باشند:مشکل اولدر مواردی فرایند تصمیم گیری تحت ((سلطه))سایر انگیزه ها قرار گرفته باشد و مشکل دوم ،ناکارامدی در تامین مالی مبتنی بر عرضه
  ۷٫سهم پیش پرداخت از کل هزینه پرداخت شده توسط خانوار بیانگر میزان عادلانه بودن نظام سلامت است.نحوه ی جمع آوری درآمد نیز تاثیر عمیقی بر عادلانه بودن نظام سلامت دارد.
  ۸٫ فرایند خرید در نظام سلامت در نهایت بر دو مقوله ی …عدالت ….. و …کارایی ….. تاثیر دارد
  ۹٫ا ز منابع انباشت شده، باید با دقت و هوشمندی به دنبال خرید ….بهترین ترکیب ازخدمات… برای ارتقاء سلامت و …برطرف ساختن انتظارات ( افراد) .. مردم بود.
  ۱۰٫
  الف )غلط ب)صحح ج)غلط د)صحیح ه)غلط و)صحیح ز)صحیح ح)غلط ط)صحیح ی)صحیح ق)صحیح

 7. فرناز محمدی

  از طریق انباشت و مدیریت سنگ بنای تامین مالی و عادلانه در نظام سلامت پیش پرداخت است
  انباشت و مدیریت عبارت است از تجمع و مدیریت درآمد ها به گونه ای که اطمینان حاصل شود که خطر مالی پرداخت برای مراقبت و سلامت بر دوش همه اعضای صندوق است بر دوش تک تک آنها به صورت فردی
  انباشت عدم قطعیت را هم برای شهروندان و هم برای ارائه کنندگان کاهش می دهد. خرید(purchasing) فرآیندی است که بوسیله آن، وجوه انباشت شده به ارائه کنندگان پرداخت می شود.خرید خدمات را می توان به صورت منفعل و یا راهبردی (strategic) صورت داد.
  ۲) سطح یا میزان پیش پرداخت درجه توزیع خطر میزان پرداخت یارانه به مقدار و خرید راهبردی مالیات عمومی به صورت میانگین ۴۰% از تولید ناخالص داخلی GDP را در کشورهای عضو سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه تشکیل می دهد.کمتر از ۲۹% تولید ناخالص داخلی را در کشورهای کم درآمد از آن خود می کند. مشارکت های تامین اجتماعی و برنامه های بیمه اختیاری از نظر جمع آوری ساده تر هستند و فواید آن مرتبط با میزان واقعی مشارکت است.
  در کشورهای کم درآمد که معمولا میزان هزینه صرف شده مستقیم از جیب در امر سلامت بالاست ظرفیت سازمانی و قواعدی برای اتکای عمده بر مالیات عمومی جهت تامین مالی سلامت، بسیار ضعیف است، این امر به معنی ارتقای نظام های مشارکت مالی مبتنی بر شغل در هر جای ممکن و تسهیل ایجاد برنامه های پیش پرداخت مبتنی بر جامعه یا کارفرماست
  ۴) سطح (میزان) پیش پرداخت، درجه توزیع خطر، میزان پرداخت یارانه به فقرا و خرید راهبردی
  به صورت میانگین ۴۰% از تولید ناخالص داخلی)(GDp) در کشورهای عضو سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه تشکیل می دهد، کمتر از ۲۰% ناخالصی داخلی را در کشورهای کم درآمد از آن خود می کند.

  Hide quoted text
  ———- Forwarded message ———-
  From: “Farnaz Mohammadi”
  Date: Jun 3, 2016 21:47
  Subject: Article
  To: “Farzane Mohammadi”
  Cc:

  ۵-مشارکت مستقیمی به صورت فرانشیز یا co-paymentبرای مداخلات خاص و باهدف کاهش تقاضاهست.از چنین رویکردی باید صرفا زمانی بهره حست که شواهد روشنی از مصرف بیش از حد و غیر معمول از یک مداخله خاص در نتیجه برنامه های پیش پرداخت وجود داشته باشد.(زیان اخلاقی)
  ۶-در اکثر نظام های سلامت ،یارانه متقاطع مبتنی بر خطر و درآمد،از طریق ترکیبی از دو رویکرد به وجود می آید:انباشت و یارانه دولتی .یارانه متقاطع میتواند از طریق سازو کارهای دقیق برابرسازی خطر و درآمد بین اعضای صندوق های مختلف نیز وجود داشته باشد(در یک نظام چند صندوقی)مانند آنچه در نظامهای تامین اجتماعی آرژانتین ،کلمبیا و هلند مورد استفاده قرار میگیرد.
  در نظامهای تک صندوقی مانند سازمان تامین اجتماعی کاستاریکا و سازمان ملی خدمات سلامت انگلستان.
  در سازمانهای تک صندوقی،تمرکززدایی میتواند منجر به بروز تفاوتهای قابل توجه خطر و درآمد در بین نواحی تمرکززدایی شده گردد،مگر آنکه از سازوکارهای برابرسازی برای تخصیص منابع استفاده شود.
  ۷-کلمبیا__>>نظام شامل صندوقهای متعدد،سازمانهای متعدد تامین اجتماعی رقابتی ،نظامهای سلامت شهرداری و وزارت بهداشت
  #تسهیم خطر___>یک صندوق مرکزی متوازن کننده دارند.بسته خدمات حداقل به صورت اجباری برای همه اعضای همه صندوقها
  #یارانه به فقرا__>داخل صندوق و بین صندوق..یارانه مبتنی بر عرضه از طریق وزارت بهداشت و نظامهای شهرداری
  هلند>>>صندوقهای متعدد،عمدتا خصوصی که باسازمانهای بیمه اجتماعی رقابت می کنند.
  درون صندوق>>از طریق مشارکت بدون ارتباط با خطر
  بین صندوقها>>از طریق یک صندوق مرکری متوازن کننده
  از طریق صندوق متوازن کننده خطر که اغنیا را خارج می کند.
  کره جنوبی>>دو صندوق اصلی بیمه ملی سلامت که ۳۰ درصد از کل هزینه های مصرف شده هریک از اعضا را تشکیل میدهد.و وزارت بهداشت
  درون صندوق از طریق مشارکت غیرمرتبط با خطر و بسته خدمات منفرد جزءی و دقیق برای تمام اعضا
  مشارکت مالی مرتبط با حقوق به علاوه یارانه مبتنی بر عرضه از طریق وزارت بهداشت
  و بیمه ملی سلامت از تخصیص های دارایی وزارت اقتصاد و یارانه دهی دولتی برای بیمه فقرا و کشاورزان
  زامبیا>>صندوق رسمی منفرد غالب >>وزارت بهداشت/هیات مرکزی سلامت
  صندوق و در سطح ایالتها تامین مالی از طریق مالیاتهای عمومی
  درون صندوق از طریق مالیات عمومی،یارانه مبتنی بر عرضه از طریق وزارت بهداشت
  ۸_مزایای یک صندوق بزرگ عبارتند از:صرفه جویی با افزایش مقیاس در اجرا،کاهش میزان مشارکت مالی مورد نیاز جهت محافظت در برابر نیازهای غیرقطعی و اطمینان یابی از در اختیار داشتن وجوه کافی جهت پرداخت برای خدمات .
  ۹_هنگامیکه سازمانهای انباشت گر تلاش می کنند تا کم خطرترین مشتریان(انتخاب خطر)را برای خود بردارند،یعنی مشتریانی که مشارکت مالی می کنند اما هزینه های اضافی بوجود نمی اورند و یااینکه پرخطرترین مشتریان به دنبال پوشش فعال تر نسبت به بقیه جمعیت می گردند(انتخاب معکوس =adverse selection)
  ۱۰_الف_غلط
  ب_غ. ج_ص. د_غ
  ه_غ. و_ص. ز_غ
  ح_ص. ط_ص. ی_ص
  ق_ص. ر_ص