خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / المپیاد علوم پزشکی(حیطه مدیریت نظام سلامت) / آزمون آزمایشی شماره پنج(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره پنج(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره پنج(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

روز جمعه ۲۱ اردیبهشت(در دو بخش: ساعت ۱۰٫۳۰ و ساعت ۱۸٫۳۰)

اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

با تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در درگاه الهی

نام و نام خانوادگی:                                       دانشجوی رشته:                                              واحد دانشگاهی:

توجه مهم: سوالات در دو بخش ارائه می شود (بخش اول:  ۱۰ سوال / بخش دوم: ۱۱ سوال)

توجه مهم: سوالات هر دو بخش در همین پست تکمیل خواهد شد. بنابراین در هر دو ساعت تعیین شده به این سایت و به همین پست مراجعه فرمایید.

توجه مهم: جواب سوالات را تا روز جمعه(۲۸ خرداد در همین پست ارسال دارید)

توجه مهم: افرادی که جواب سوالات را ارسال نمی دارند، در شرکت آن ها در آزمون نهایی اشکال پیش خواهد آمد.

بخش اول: ساعت ۱۰٫۳۰

 1. مفهوم تولیت در سطح بین المللی چیست؟
 2. تولیت را تعریف کنید؟
 3. از دیدگاه تولیت اثربخش، نقش کلیدی دولت ها جیست؟
 4. چه نقصان هایی در دید و بینش متولیان سلامت کشورهای کم درآمد و متوسط وجود دارد، بنویسید؟
 5. منظور از دید لوله تفنگی در بحث تولیت چیستتولیت بهتر در حوزه ی دارو؟
 6. روندها و گرایش ها در سیاستگذاری ملی سلامت به سمت برنامه محوری است یا چارچوب دار شدن؟ یک چارچوب سیاستگذاری سلامت ملی، دارای چه مختصاتی ست؟
 7. چندین وظیفه ی اصلی در تولیت سلامت را بنویسید؟
 8. آیا رویکردهای سراسربخشی(SWAP) برای تولیت خوب است؟ شرح دهید.در افریقای جنوبی تنظیم بازار بیمه خصوصیمبتنی بر چه اصولی صورت گرفته است؟
 9. تولیت نظام سلامت در بازار بیمه گران خصوصی به دنبال تحقق چه معیارهایی است؟
 10. عبارت درست و غلط را مشخص کنید.
  الف)مسئولیت دولت ها در قبال تولیت نظام سلامت، دایمی و مداوم است.
  ب)ازبین کارکردهای اصلی نظام سلامت، تولیت از همه فراتر و مهمتر است.
  ج)همه ی تولیت نظام سلامت بر عهده ی وزارت بهداشت کشورهاست.
  د)خریداران و ارائه کنندگان خدمات سلامت که خارج از دولت هستند، بخشی از تولیت به حساب نمی آیند.
  ه)پرداخت های غیر رسمی، رشوه و زیرمیزی در خدمات پزشکی، نقض حقوق بیماران است.
  و)تولیت باید از درستی تصمیمات در باره پروژه های سرمایه ای و کلان و خریدهای بزرگ مانند تجهیزات و داروها اطمینان یابد.
  ز)تامین مالی سلامت، باید به سوی کاهش پیش پرداخت ها و افزایش پرداخت های مستقیم حرکت کند.
  ح)گردش سریع در مقامات سیاستگذار سلامت و محیط سیاسی قطب بندی شده، برای تولیت خوب است.
  ط)فلسفه ی وجودی Personality capture، امر به معروف و نهی از منکر است.
  ی)از وظایف تولیت سلامت در ارتباط با بخش خصوصی، بکارگیری این ابزار است که کجا تشویق کند و کجا باعث محدودیت گردد.
  ق)در لبنان ۹۰ درصد تخت های بیمارستانی در اختیار بخش دولتی است.
  ر)دو علت مهم قدیمی شدن چارچوب های تنظیمی در حوزه ی سلامت عبارتست از کمبود منابع و کمبود مهارت در کارکنان.

 

بخش دوم: ساعت ۱۸٫۳۰

 1. در تاسیس یک سازمان حرفه ای، کارکنان سلامت به لحاظ تولیت چه وظایف بلند پایه ای را عهده دارند؟
 2. برای توسعه ی چارچوب های تنظیمی برای بازارهای سلامت خصوصی چه نکاتی را پیشنهاد می کنید؟
 3. سه مفهومی که در کارکرد تولیت باید درک شود، کدامند؟
 4. تولیت به عنوان پاسخدهی در حقوق بیماران باید به چه نکاتی توجه نماید؟
 5. تولیت بهتر دولت مرکزی در حوزه ی دارو شامل رعایت چه نکاتی است؟
 6. در درون بخش دولتی، علاوه بر وزارت بهداشت، چه سازمان هایی بیشترین تاثیر را در سلامت مردم برعهده دارد؟ وزارت بهداشت چگونه باید بر این این سازمان ها تاثیر بیشتری گذارد؟
 7. وزارت بهداشت چه کارهای تولیتی را می تواند به سازمان های حرفه ای واگذار کند؟
 8. به منظور ارائه خدمات بهتر در کشورهای کم درآمد، متوسط و پردرآمد، چه مواردی را توصیه می نمایید؟
 9. روشن ترین راه افزایش پیش پرداخت های سلامت، چیست؟ در کشورهای کم درآمد و متوسط چه موانعی در این راه وجود دارد؟
 10. کلمات زیر را در جای مناسب قرار دهید؟(پاسخ را در واژه نامه کتاب جستجو کنید)

Stakeholder/Stewardship/Uncertainty interval/Performance/Output/Indicator

لف)محدوده ای که مقدار واقعی یک شاخص در آن محدوده قرار می گیرد.

ب)سطح دستیابی به یک هدف کلی در مقایسه با یک میزان تلاش خاص

ج)طرفین معامله که در منافع آن سهم دارند.

د)به منزله ی نظارت و هدایت فعالیت ها و انجام اقدامات سلامت ملی از سوی حکومت است.

ه)به نتیجه یک فرایند اطلاق می شود.

و)  متغیری که در سنجش مستقیم یا غیرمستقیم تغییرات صورت گرفته در یک وضعیت سلامت و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف یک برنامه کمک می کنند.

۱۱ .عبارت درست و غلط را مشخص کنید.
الف)در امریکا بیشتر بیمه ها خصوصی می باشند.
ب)در مصر و ایران، بسیاری از پزشکان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به طور همزمان فعالند، در نتیجه بخشی از فعالیت های آن ها از نظارت به دور می ماند.
ج)تولیت سلامت هم باید بینده ی خوبی باشد و هم شنونده ی خوبی.
د)به عنوان یک اصل مدیریتی، میزان اطلاعاتی که از یک سطح به سطح بالاتر منتقل می شود، باید به میزان قابل توجهی مرتبا افزایش یابد.
ه)سلامت مردم یک اولویت محلی است.
و)تولیت باید ضمن رعایت حقوق مردم، باید همه ی انتظارات آن ها را برآورد نماید.
ز)در سطح بین المللی، بخش R & D، داروها و واکسن ها تا حد زیادی دولتی است.
ح)حساب های ملی سلامت، چارچوب هایی بدون bias  می باشند.
ط)عملکرد بهتر در نظام سلامت، ارتباطی با تولیت ندارد.
ی)در کشورهایی مانند چین Social return  آموزش پزشکی منفی است..
ق)در صورتی که عملکرد نظام سلامت بهتر شود، فقرا بیشتر از همه سود می برند.
ر) Equity به معنای برابری و  Equality  به منزله ی عدالت است.

استاد درس و طراح سوال: دکترخلیل علی محمدزاده

تذکرات عمومی

در متن فارسی تمام پاورقی ها که در آن عبارات انگلیسی قید شده را حتما یاد بگیرید. این امر شما را هم در ترجمه صحیح متون انگلیسی کمک می کند و هم شما را در پاسخگویی به سوالات اصلی المپیاد مهارت می بخشد.
حتما به تعاریف واژه ها و ضمایم در آخر متن فارسی را دقت فرمایید.
برای ترجمه ی هر چه سریع تر متون انگلیسی داوطلب شوید. نیمی از سوالات اصلی المپیادهای گذشته را سوالات انگلیسی تشکیل می داد، لذا در این زمینه به خود سستی راه ندهید.
سوالات را کپی کرده و با مرور متن در اختیار خود، تطبیق داده و پاسخ های فشرده و خلاصه ای را با توجه به متن، برای آن ها نوشته و مکرر تمرین نموده و آن ها را نگهداری کنید.
جواب ها ی تایپی را به صورت ورد در همین پست از سایتhcsm.ir، قسمت دیدگاه ها ارسال دارید.

این مطالب را نیز ببینید!

آزمون شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی) اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...

۱۳ دیدگاه

 1. باعرض سلام واحترام

  ما برای به دست اوردن ترجمه مقالات انگلیسی درحیطه مدیریت با ید از کدام قسمت سایت بگیریم ومی خواستم بدونم سوال ها به صورت تشریحی است یا تستی