خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / المپیاد علوم پزشکی(حیطه مدیریت نظام سلامت) / آزمون شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

نام و نام خانوادگی:                                دانشجوی رشته:                                            واحد دانشگاهی:

لطفا سوالات زیر را مطالعه و جواب مبسوط آن را تا پایان ساعت ۲۲ امشب(۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵) ارسال دارید.

 1. چه عواملی باعث شکل گیری یک نظام سلامت خوب می شود؟
 2. نتیجه گیری های مهم و واضحی که سازمان بهداشت جهانی در باره تولیت نظام سلامت دارد را در چهار محور توضیح دهید؟
 3. چهار کارکرد کلیدی و مهم نظام سلامت هر کشوری چیست؟ فقط نام ببرید.
 4. سه هدف کلی نظام های سلامت چیست؟ فقط نام ببرید.
 5. New universalism را توضیح کوتاه دهید تا معلوم شود، آن را به سادگی فهمیده اید؟
 6. برای جلوگیری از فرار مغزها و دستیابی به توازن بهتر در نظام سلامت چه پیشنهاداتی دارید؟
 7. برای حمایت از فقرا در نظام سلامت کشورهای با درآمد مختلف، چه مکانیزم هایی را توصیه می کنید؟
 8. دو جنبه مهم “سلامت خوب” را نام برده و توصیف کنید؟
 9. هزینه در سلامت به مقدار زیاد و یا کم، خوب است؟ بد است؟ چگونه باید باشد؟ توضیح دهید.
 10. ۵ سنجه ی مهم در ارزیابی نظام سلامت کشورها چیست؟
 11. بهترین سنجه در “دستیابی به سلامت خوب” چیست؟ مزایای آن را بنویسید؟
 12. سازمان بهداشت جهانی دارای ۶ منطقه است. ایران در کدام منطقه واقع است؟ میانگین امید به زندگی به صورت تنها و بر حسب ناتوانی در مردان و زنان این منطقه به چه شکلی است، بنویسید؟
 13. نابرابری های امید به زندگی در کشورهای مختلف و علل آن را تشریح کنید؟
 14. جنبه های مختلف پاسخدهی در نظام سلامت را دسته بندی نموده و با ذکر مثال هایی از کشورهای عضو تشریح کنید؟
 15. تعابیر مختلف از تامین عادلانه منابع مالی در نظام سلامت را بنویسید؟
 16. وقتی می گوییم دستیابی کلی یا Overall attainment در نظام سلامت، منظور چیست؟ سنجه های مختلف آن را توضیح دهید؟
 17. مرزهای فوقانی و حداقلی در نظام سلامت را چه چیزهایی تشکیل می دهد؟ توضیح دهید؟
 18. با توجه به عبارات( اطلاعات جامع و صحیح/مدیریت دقیق و مسوولانه/ارائه خدمات)، بنویسید در سیاست گذاری در نظام سلامت اولویت با کدامست؟در تولیت نظام سلامت کدام اصل اساسی است؟کل نظام سلامت در نهایت با کدامیک تعریف و مشخص می شود؟
 19. نظام های سلامت دنیا از نظر تولیت کارکردهای گوناگونی دارند، چهار شکل شناخته شده ی آن ها را با ذکر مثال توضیح دهید؟
 20. عبارات بندهای الف و ب را با هم مطابق سازید؟

الف: فلسفه وجودی نظام سلامت/رسالت کلی سازمان بهداشت جهانی/بیشترین علت نابرابری در امید به زندگی/بهترین حالت در نظام سلامت آن است که:/ Stewardship در سطح بین المللی یعنی:/دو ابزار قدرتمند در ارتقای عملکرد عبارتند از:/بهترین شکل جمع آوری درآمد در نظام سلامت/هدف اصلی یک نظام سلامت/بدترین حالت در نظام سلامت کشورها/منابع اختصاص یافته به سلامت/عملکرد از نظر اقتصادی به چه مفهومی نزدیک تر است/کدام کارکرد نظام سلامت بیشترین اهمیت را در پاسخدهی و پیامدهای سلامت دارد؟/کدام کارکرد به عادلانه بودن پرداخت نزدیکتر است؟

ب:سلامت بهتر/دستیابی افراد به بالاترین سطح سلامت/انگیزه های صحیح و اطلاعات کافی/ Demand و Needs با هم مطابق باشد تا عرضه خدمات با این دو همراستا باشد/کارکرد تامین مالی/جایگاه اجتماعی-اقتصادی/پیش پرداخت و پیش پرداخت از طریق برنامه های بیمه ای/ارتقاء عملکرد/کارآیی و صرف حداقل هزینه/یک ورودی است نه پیامد/پرداخت مستقیم بالا و رگرسیونی/کارکرد ارائه خدمات/تولید عمومی خدمات کلان و فراهم نمودن شواهد

استاد درس و طراح سوال: دکترخلیل علی محمدزاده

تذکرات عمومی

 • در متن فارسی تمام پاورقی ها که در آن عبارات انگلیسی قید شده را حتما یاد بگیرید. این امر شما را هم در ترجمه صحیح متون انگلیسی کمک می کند و هم شما را در پاسخگویی به سوالات اصلی المپیاد مهارت می بخشد.
 • حتما به تعاریف واژه ها و ضمایم در آخر متن فارسی را دقت فرمایید.
 • برای ترجمه ی هر چه سریع تر متون انگلیسی داوطلب شوید. نیمی از سوالات اصلی المپیادهای گذشته را سوالات انگلیسی تشکیل می داد، لذا در این زمینه به خود سستی راه ندهید.
 • سوالات را کپی کرده و با مرور متن در اختیار خود، تطبیق داده و پاسخ های فشرده و خلاصه ای را با توجه به متن، برای آن ها نوشته و مکرر تمرین نموده و آن ها را نگهداری کنید.
 • جواب ها ی تایپی را به صورت ورد در همین پست از سایتhcsm.ir،  قسمت دیدگاه ها ارسال دارید. تا ۱۰ شب وقت دارید، عجله نکنید.

این مطالب را نیز ببینید!

آزمون آزمایشی شماره دو(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره دو(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی) روز جمعه ۲۴ اردیبهشت(در سه ...

۶ دیدگاه

 1. مهسا کبیری

  نام و نام خانوادگی: مهسا کبیری رنانی
  دانشجوی رشته:پزشکی
  واحد دانشگاهی:آزاد نجف آباد
  جواب سوال ۱: نظام سلامتی خوب است که هدف اصلی آن ارتقاء سلامت باشد اما تنها هدف این نیست و داشتن مشارکت مالی و پاسخ دهی به انتظارات مردم هم باید لحاظ شود و باید بهترین سطح میانگین قابل دستیابی و کمترین تفاوت ممکن میان افراد و گروه ها(عادلانه بودن) هم باید وجود داشته باشد
  جواب سوال ۲: تولیت، نهایتا در ارتباط با اتخاذ دیدگاه کلان و جامع نسبت به همه نظام و اجتناب از کوته بینی، دید لوله تفنگی و بستن چشم بر نقایص نظام سلامت است.
  جواب سوال ۳: ارائه خدمات- تولید منابع-تامین مالی و تولیت
  جواب سوال ۴: سلامت خوب- پاسخ دهی به انتظارات مردم و عادلانه بودن مشارکت مالی
  جواب سوال ۵: تغییر تدریجی دیدگاهها در دهه گذشته تحت عنوان جامعیت نوین صورت گرفته است یعنی به جای ارائه همه¬ی مراقبت ممکن به هر نفر و یا فقط ارائه ساده ترین یا ابتدایی ترین مراقبت به افراد فقیر، این جامعیت به معنی ارائه ی مراقبت های ضروری با کیفیت بالا به کل افراد است که در ان عمدتا مراقبت ها با معیارهای اثربخشی هزینه و مقبولیت اجتماعی مشخص می شود.
  جواب سوال ۶: جلوگیری از عدم توازن جدی در ارتباط با منابع انسانی و فیزیکی، فن اوری و داروها – توزیع بهینه¬ی کارکنان کیفی در بخش¬های سلامت- پرداخت درامد کافی به کارکنان نظام سلامت و آموزش کافی به انها-بهبود مراکز فرسوده و تامین تجهیزات در آن.
  جواب سوال ۷: وزارت خانه های بهداشت کوته بین نباشند به گونه ای که تنها بر بخش دولتی متمرکز شوند و ارائه مراقبت توسط بخش خصوصی را نادیده بگیرند و همچنین مقابله با بازار سیاه(بازار دارای فساد گسترده، رشوه، اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی و سایر رفتارهای غیرقانونی)، جدی گرفتن قوانین، عمل به آنها ، عدم دریافت هزینه ی غیرمجاز از بیماران رعایت شود. سازو کارهای حمایتی مانند دستور العمل های بالینی، ثبت، آموزش، اعظای گواهینامه و فرایندهای اعتباربخشی باید روزآمد شوند و مورد استغاده قرار گیرند. نیاز به یک راهبرد قانون گذاری و تنظیم وجود دارد که بین اجزای مختلف بخش خصوصی تفاوت قائل و بهبود خود تنظیمی را شامل شود. مشتریان باید آگاهی بیشتر و بهتری درباره سلامت خود داشته باشند، اینکه چرا براورده شدن همه ی انتظارات آنها وجود ندارد و چه حقوقی دارند که تمام ارائه کنندگان آنها را محترم بشمارند پیدا کنند. همراستا نمودن ساختارهای سازمانی و انگیزش ها با اهداف کلی سیاست ها، نه تنها وظیفه¬ی ارائه کنندگان خدمت بلکه تکلیف متولیان نظام سلامت است.
  جواب سوال ۸: سلامت خوب، به خودی خود در واقع شامل دو جنبه است: بهترین سطح قابل دستیابی(خوبی) و کمترین تفاوت ممکن میان افراد و گروه ها در این دستیابی( عادلانه بودن) . خوبی به معنای این است که یک نظام سلامت، به درستی به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ می دهد؛ عادلانه بودن به معنای ان است که این نظام به گونه ای برابر برای هر فرد و بدون قائل شدن تمایز به این نیازها پاسخ بدهد.
  جواب سوال ۹: نه هزینه زیاد و نه هزینه کم نشانه ی خوب یا بدبودن نیست چراکه نظام های سلامتی وجود داشته که با یک هزینه ی یکسان عملکردهای متفاوتی داشتند و این مدیریت صحیح منابع و هزینه است که تعیین کننده می باشد و هزینه باید به مقداری باشد که کفاف سیاست گذاری های نظام سلامت را بدهد.
  جواب سوال ۱۰: ۱-بررسی سریع سطح کلی پاسخ دهی، ۲- بررسی سریع سطح کلی سلامتی، ۳- بررسی توزیع سلامت، ۴- بررسی پاسخ دهی، ۵- بررسی مشارکت مالی عادلانه
  جواب سوال ۱۱: DALE بهترین سنجه است چرا که مستقیما می توان با امید به زندگی مقایسه اش کرد و امکان مقایسه در کل جمعیت را دارا می باشد
  آقای دکتر به علت آنکه من امروز متوجه شدم که آزمون داریم، فرصت کافی برای جواب به همه سوالات را پیدا نکردم و عذرخواهی می کنم

 2. آزمون آزمایشی شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)
  اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
  معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
  نام و نام خانوادگی: آتوسا خسروی دانشجوی رشته: پزشکی واحد دانشگاهی: نجف آباد
  سوال اول : تفاوت بین نظام سلامت خوب و بد را می توان با مرگ، ناتوانی، فقر، حقارت و… سنجید. نظام سلامتی خوب است که نه تنها باعث افزایش سطح سلامت شود بلکه در کنار آن به نیازهای غیر پزشکی مردم مثلا احترام با شان مردم پاسخ دهد و همچنین مشارکت عادلانه برای تامین مالی ایجاد کند تا نه تنها سطح سلامت کلی جامعه بلکه سطح سلامت تک تک افراد افزایش یابد و عدالت در نظام سلامت محقق شود.
  سوال سوم : تولیت، تولید منابع، تامین مالی و ارائه ی خدمات
  سوال چهارم : ارتقای سلامت، پاسخدهی و مشارکت مالی عادلانه
  سوال پنجم : ارائه دادن مراقبت های ضروری با کیفیت بالا به همه ی افراد جامعه به جای دادن همه ی مراقبت ها به یک نفر یا دادن مراقبت های ابتدایی به افراد فقیر. معیار ما اولویت بندی مراقبت ها و ضروری بودن آن ها هزینه، اثربخشی و مقبولیت اجتماعی است.
  سوال ششم : برای برقراری توازن، حساب های ملی سلامت باید محاسبه شود و از آن ها برای آگاهی از هزینه های صورت گرفته در امر سلامت استفاده شود و همچنین خرید راهبردی صورت گیرد تا از هدر رفت منابع جلوگیری شود و اینگونه نباشد که مثلا به خاطر خرید بیش از حد نیاز بعضی تجهیزات هزینه ی خرید تجهیزات دیگر به اندازه ی کافی وجود نداشته باشد. اینگونه توازن بهتری در نظام سلامت برقرار می شود و انگیزه برای افراد ایجاد می شود تا بهتر فعالیت کنند و وقتی محیط و شرایط برای فعالیت افراد مناسب باشد انگیزه برای خروج از سیستم کمتر می شود.
  سوال هفتم : تا آن جا که ممکن است پرداخت مستقیم از جیب کاهش یابد و همین طور صندوقی ایجاد شود که از طریق آن سوبسید از غنی به فقیر و سالم به بیمار صورت گیرد و سیستم تامین مالی پروگرسیو شود.
  سوال هشتم : سلامت خوب دارای دو جنبه است:
  خوبی: یعنی بهترین سطح میانگین قابل دستیابی
  عادلانه بودن: یعنی وجود داشتن کمترین تفاوت ممکن بین دستیابی افراد
  سوال نهم : اینگونه نیست که هر چه بیشتر در نظام سلامت هزینه کنیم به نتیجه ی بهتری می رسیم. نظام های سلامت زیادی وجود دارند که از نظر صرف هزینه مشابه هستنداما یکی از دیگری بهتر عمل کرده است پس صرف هزینه ی زیاد ضامن نتیجه ی بهتر نیست بلکه مهم این است که این هزینه ها و منابع چگونه مدیریت و مصرف می شوند.
  سوال دهم : سطح کلی سلامت و سطح کلی پاسخدهی، توزیع سلامت و توزیع پاسخدهی و توزیع مشارکت مالی عادلانه
  می توان آن را مستقیما با امید به زندگی مقایسه کرد و اینکه امکان مقایسه ی آن در کل جمعیت وجود دارد.DALEسوال یازدهم : شاخص

 3. سید امین رضا شریفی دلوئی

  سید امین رضا شریفی دلوئی دانشجوی رشته پزشکی واحد مشهد
  ۱٫ Goodness and fairness
  ۲٫ مسئول اصلی تولیت نظام سلامت همچنان دولت میباشد. در قدیم دولت همه کاره نظام سلامت بود ولی امروزه این وظیفه بین زیر گروه ها و نهاد های خصوصی تقسیم شده است ولی باز هم دولت همچنان نظارت کننده اصلی بر عملکرد هاست.
  دولت باید خدمات مناسبی را در اختیار مردم قرار دهد از جمله بیمارستان و درمانگاه ها و… . وظیفه دیگر تولیت نظام سلامت تامین منابع است که باید اطلاعات درستی را از جامعه و زیر مجموعه هایش در اختیار داشته باشد تا بتواند برنامه ریزی درستی کند. وظیفه دیگر تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام دو وظیفه قبل است. و آخرین و مهمترین وظیفه تولیت است که باید ناظر بر اهداف و روش های عملکرد نظام سلامت باشد.
  ۳٫ ارائه خدمات ، تولید منابع ، تامین مالی ، تولیت
  ۴٫ کاهش مرگ و میر جوامع فقیر و حاشیه نشین ، برخورد اثر بخش با عوامل خطر ، قرار دادن سلامت در برنامه های وسیعتر توسعه
  ۵٫ در ققدیم توجه اندکی به تقاضای افراد برای مراقبت سلامت و در عوض تمرکز تقریبا انحصاری بر نیاز های مطرح شده از سوی آنان میشد در صورتی که امروزه نظامهای سلامت این دو مورد را با هم در نظر میگیرند و نظام ها به این سمت و سو پیش میروند.
  ۶٫ باید تعداد افراد کارکنان با کیفیت بهتر را افزایش دهند.حقوق کارکنان را افزایش داده و به آنها آموزش کافی دهند.باید مراکزی را که در آنجا واحد سلامت وجود دارد بهینه سازی و مجهز شود.
  ۷٫ باید پیش پرداخت ها به دولت یا تولیت نظام سلامت از طریق بیمه ها انجام گیرد.پرداخت یارانه از طرف افراد غنی برای فقرا.باید صندوق های کوچک به بزرگ تبدیل شود.باید شیوه خرید راهبردی جایگزین شیوه سنتی میان متولیان بودجه با ارائه خدمت شود.
  ۸٫ دو جنبه سلامت خوب goodness و fairness است .خوبی یعنی بهترین سطحی از میانگین قابل دستیابی و عادلانه بودن یعنی کمترین تفاوتممکن میان افراد و گروه ها در این دستیابی.

 4. پروین صادقی

  آزمون آزمایشی شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)
  اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
  معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
  نام و نام خانوادگی: پروین صادقی دانشجوی رشته: پرستاری واحد دانشگاهی: نجف آباد

  ۱٫ چه عواملی باعث شکل گیری یک نظام سلامت خوب می شود؟

  معمولا پاسخ به این دست سوالات به دیدگاه شخص پاسخ دهنده بستگی دارد.وزیر بهداشت ،ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزیر اقتصاد،ریس مستاصل یک بیمارستان ،پزشک و پرستار و ارباب رجوع ..که تحت فشارند …همه و همه دیدگاه های خود را دارند.
  بدیهی است هر استانداردی بکار بگیریم در جاهای مختلف با توجه به شرایط، عملکرد خوب یا ضعیف دارد.
  نحوه طراحی نظام سلامت،مدیریت صحیح،تامین منابع مالی مناسب ….در شکل گیری یک نظام سلامت خوب موثر است.

  ۲٫ نتیجه گیری های مهم و واضحی که سازمان بهداشت جهانی در باره تولیت نظام سلامت دارد را در چهار محور توضیح دهید؟

  ۱-مسوولیت نهایی عملکرد نظام سلامت برعهده دولت کشورهاست و این امر دایمی ومداوم است.مدیریت دقیق تندرستی جمعیت،جوهره ی دولت خوب است.چرا که سلامت مردم یک اواویت ملی است.
  ۲-صرف هزینه زیاد در امر سلامت ضامن نزدیکی کشورها به توان بالقوه عملکردشان نیست ،نتیجه این امر افزایش مرگ های قابل پیشگیری و زندگی های ختم به ناتوانی.که اثر این بر فقرا بیشتر.
  ۳-نظام های سلامت تنها مسوول ارتقای سلامت افراد نیستند و باید از انها در برابر هزینه های مالی هم محافظ کنند،چالش در حال حاضر کشور های کم درآمد،کاهش پرداخت مستقیم از جیب افراد از طریق افزایش پیش پرداخت ها مثل بیمه است که باعث پخش خطرمالی وکاهش هزینه های کمر شکن میشه.
  ۴-بسیاری از وزارتخانه های بهداشت بیشتر بر بخش دولتی متمرکز شده اند در نتیجه چالش موجود برای دولت ها کنترل و به خدمت درآوردن بخش خصوصی است تا به سطح بالاترعملکرد نظام سلامت برسند و نارسایی بازار خصوصی جبران یا متوازن بشه.

  ۳٫ چهار کارکرد کلیدی و مهم نظام سلامت هر کشوری چیست؟ فقط نام ببرید.

  ۱-تولیت
  ۲-تامین مالی
  ۳-تولید منابع انسانی و فیزیکی..
  ۴-ارایه خدمات فردی و غیر فردی

  ۴٫ سه هدف کلی نظام های سلامت چیست؟ فقط نام ببرید.

  ۱- سلامت خوب
  ۲-عادلانه ساختن مشارکت مردم در تامین منابع مالی
  ۳-پاسخدهی به انتظارات غیر طبی مردم مثل احترام به شان

  ۵٫ New universalism را توضیح کوتاه دهید تا معلوم شود، آن را به سادگی فهمیده اید؟

  در دهه های گذشته دیدگاه ها به سمت جامعیت نوین رفته یعنی ارایه مراقبت های ضروری با کیفیت بالا به همه افراد نه منع برخی (انتخاب اولویت های مداخلات)که با سه معیار هزینه – اثر بخشی – مقبولیت اجتماعی مشخص میشوند.

  ۶٫ برای جلوگیری از فرار مغزها و دستیابی به توازن بهتر در نظام سلامت چه پیشنهاداتی دارید؟

  در صورتی رخ میدهد که توازن بین منابع انسانی و فیزیکی وجریان های مالی وجود نداشته باشه مثلا نیروی کم و تخت زیاد و تجهیزات فرسوده و دریافتی نامناسب……برای جلوگیری از اینها باید:
  • حساب های سلامت که شامل ( اطلاعاتی جهت پایش نسبت هزینه های سرمایه ای به جاری است ،امکان مشاهده روندها رو دارد و داده های داخلی و خارجی و دولتی وخصوصی رو باهم مورد استفاده قرار میدهد و به صورت کاربردی داده های کمیت های فیزیکی رو گردآوری میکنه و به وزارت بهداشت امکان تفکر نقادانه درباره خرید ورودی ها توسط صاحبان سرمایه را میدهد ) است گسترده تر محاسبه بشوند.
  • استفاده از خرید راهبردی که خرید سایر ورودی های نظام سلامت رو هم شامل میشه چه این خرید مستقیم از بودجه دولتی باشد و چه از طریق سایر نهاد ها مثل بیمه گران و سازمان های خصوصی ……..که وزارت بهداشت با نقش تولیت خود مسولیت مستقیم این موضوع را برعهده دارد تا استفاده موثر از موارد خریداری شده بشود و خریدها کارایی ترکیب ورودی ها رو ارتقا بدهد.
  در آخر برای اطمینان از توازن سالم نیازمند اینهاست:
  تحلل روند ها در دو نو سرمایه گذاری خصوصی و دولتی
  در نظر گرفتن هر دو نوع منابع داخلی و خارجی

  ۷٫ برای حمایت از فقرا در نظام سلامت کشورهای با درآمد مختلف، چه مکانیزم هایی را توصیه می کنید؟

  بایستی برنامه های پیش پرداختی را توسعه بدهیم که تامین منابع مالی عمومی (بودجه های عمومی) یا بیمه های اجباری نقش اصلی در آن بر عهده دارد.د ر کشور های با درامد متوسط هم راه حل همین تقویت برنامه های بیمه ای و افزایش استفاده از بودجه ها ی عمومی است.
  همچنین برای مساله انباشت و مدیریت درآمد،ایجاد صندوقی تا حد ممکن وسیعتر برای توزیع خطر مالی،ضروری است.
  پس دولت و گروه اهدا کنندگان باید به دنبال راه هایی برای توسعه و تجمیع صندوق های کوچک و تشکیل صندوق های بزرگ با استفاده ازاشکال مختلف پیش پرداخت باشند.
  دولت ها باید دسته بندی گروهای مختلف جامعه برای پرداخت بیمه و یک بسته خدمات مشترک و قابلیت جابجایی منافع ..را تقویت کنند.

  ۸٫ دو جنبه مهم “سلامت خوب” را نام برده و توصیف کنید؟

  ۱-بهترین سطح میانگین قابل دستبابی(خوبی):نظام سلامت به درستی و به صورت میانگین به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ بدهد.
  ۲-کمترین تفاوت ممکن مبان افراد و گروه ها در این دستیابی(عملکرد):نظام سلامت به گونه ای برابر برای هر فرد و بدون قایل شدن تمایز به این نیز ها پاسخ بدهد.

  ۹٫ هزینه در سلامت به مقدار زیاد و یا کم، خوب است؟ بد است؟ چگونه باید باشد؟ توضیح دهید.

  صرف هزینه بیشتر برای سلامتی همیشه خوب نیست ، چرا که ممکن است فایده اندکی حاصل بشه .
  همچنین اهداف نظام سلامت در برگیرنده سطح خاص یا میزان نسبی یا مطلق درآمد نیست، و اینکه چه میزان به نظام سلامت اختصاص یابد ،یک انتخاب عمومی است و مصارف رقابتی دیگری هم در کنار بحث سلامت هست…….در نتیجه هیچ پاسخ صحیح نمیشه بهش داد.
  به هر حال یه میزان حداقل صرف هزینه مورد نیاز است تا مجموعه ای از هزینه –اثر بخش ترین خدمات به کل جمعیت ارایه شود.

  ۱۰٫ ۵ سنجه ی مهم در ارزیابی نظام سلامت کشورها چیست؟

  ۱-سطح کلی سلامت
  ۲- توزیع سلامت در بین جمعیت
  ۳-سطح کلی پاسخ گویی
  ۴-توزیع پاسخ گویی
  ۵-توزیع مشارکت در تامین مالی

  ۱۱٫ بهترین سنجه در “دستیابی به سلامت خوب” چیست؟ مزایای آن را بنویسید؟

  سنجه امید به زندگی تعدیل شده بر حسب ناتوانی ((DALE
   میتوان ان رو به صورت مستقیم با امید به زندگی تخمین زده شده از مرگ و میر به تنهایی مقایسه کرد.
   امکان مقایسه آن در کل جمعیت ،ساده و فراهم است.

  ۱۲٫ سازمان بهداشت جهانی دارای ۶ منطقه است. ایران در کدام منطقه واقع است؟ میانگین امید به زندگی به صورت تنها و بر حسب ناتوانی در مردان و زنان این منطقه به چه شکلی است، بنویسید؟

  منطقه مدیترانه شرقی
  میانگین امید به زندگی به صورت تنها در مردان=۷/۶۷
  میانگین امید به زندگی بر حسب ناتوانی در مردان=۰/۶۱
  میانگین امید به زندگی به صورت تنها در زنان=۷/۷۰
  میانگین امید به زندگی بر حسب ناتوانی در زنان=۳/۶۳

  ۱۳٫ نابرابری های امید به زندگی در کشورهای مختلف و علل آن را تشریح کنید؟

  نابرابری های امید به زندگی قویا با جایگاه اقتصادی و اجتماعی مرتبط است حتی در کشور هایی که از میانگین سلامت نسبتا خوب بهره میبرند.با توجه به مطالعات در ۶ کشور:
  ژاپن عادلانه ترین توزیع امید رادارد کل جعیت را در محدوده ای برابر ۶سال متمرکز کرده.
  و مکزیک و ایالات متحده بیشترین نابرابری امید به زندگی را دارند. در هردو، علت این امر اینه که بخشی ازجمعیت پس از سن ۵ سالگی ،امید به زندگی کمتری نسبت به سایرین دارند خصوصا در مردان.
  عکس این در شیلی است که برابری بسیار بالایی را در سلامت کودکان نشان میده ولی درجه نابرابری برای بالغین مشابه مکزیک و ایالات متحده است با ای حال این امر باعث شده بخشی از جمعیت به طور نامعمول،امید به زندگی بالایی داشته باشند.
  در استرالیا و ژنو هم توزیع امید به زندگی قرینه تر است.
  نکته اینجاست که قضاوت راجع به دستاوردها رو تنها با میانگین های مقادیر کلی نمیشه انجام داد بلکه باید دید هریک از افراد امید به زندگی مشابهی دارند یا نه.

  ۱۴٫ جنبه های مختلف پاسخدهی در نظام سلامت را دسته بندی نموده و با ذکر مثال هایی از کشورهای عضو تشریح کنید؟

  احترام به افراد شامل:
  ۱- احترام به شأن افراد مثلا نظام سلامت روسیه در سالهای پیش از نظر برخورد با افراد بسیار غیر انسانی شده بود
  ۲- محرمانه بودن یا حق تعیین اینکه چه کسانی دسترسی به اطلاعات شخصی سلامت یک فردرا دارند.
  ۳- اختیار و خود مختاری فرد برای مشارکت در انتخاب های سلامت خود
  مشتری مداری شامل:
  ۴- توجه صحیح
  ۵- نشانه های کیفیت کافی
  ۶- دسترسی به شبکه های حمایت اجتماعی
  ۷- انتخاب ارایه کننده یا آزادی انتخاب اینکه چه فرد یا سازمانی مراقبت از شخص را انجام دهد.
  نکته:همیشه این طور نیست که پاسخدهی باعث بهبود سلامت افراد بشه.مثلا آزادی دادن در انتخاب اینکه واکسینه بشند یا نشند در تعارض با هدف بهداشت عمومی است…..مثل سیاه سرفه درانگلستان و سرخچه در یونان
  طی بررسی های شده کلیه نظام های سلامت در دو بعد دسترسی به شبکه های حمایتی و محرمانه بودن نسبتا عملکرد خوبی داشتند و خود مختاری درنیمی از کشور ها پایین ترین جز بود.

  ۱۵٫ تعابیر مختلف از تامین عادلانه منابع مالی در نظام سلامت را بنویسید؟

  تامین عادلانه منابع مالی،به این معنی است که خطراتی که خانوار به علت هزینه های سلامت با آن مواجه میشوند،
  برحسب توان پرداخت آنها توزیع شده تا خطر خود بیماری .
  همچنین تامین مالی مراقبت سلامت زمانی کاملا عادلانه است که نسبت کل هزینه سلامت به کل هزینه غیر غذایی،
  مستقل از در آمد و وضعیت سلامت و استفاده آنها از نظام سلامت ، برای همه خانوارها مشابه باشد.
  بهترین حالت تامین عادلانه منابع مالی، با پیش پرداخت های بیشتر به جای صرف هزینه مستقیم از جیب صورت
  میگیرد.

  ۱۶٫ وقتی می گوییم دستیابی کلی یا Overall attainment در نظام سلامت، منظور چیست؟ سنجه های مختلف آن را توضیح دهید؟
  منظورترکیب خوبی و عادلانه بودن،زمانی میتوانیم بگیم نظام سلامت عملکرد خوبی در رابطه با یک هدف خاص داره که “گستره دستیابی به آن هدف”مشخص بشه.مثلا
  دستیابی به میزان بالایی از امید به زندگی
  دستیابی به سطح بالایی از پاسخ دهی
  دستیابی به توزیع عادلانه بار مالی
  نکته اینجاست که یه نظام ممکنه در یک یا چند بعد، عملکردی ضعیف تر از سایر ابعاد داشته باشد در نتیجه مقایسه میان کشور ها یا مقایسه طی زمان نیازمند آن است که ۵ هدف ذکر شده، در “یک سنجه کلی منفرد “خلاصه شود.
  پس چون هیچ مقیاس واقعی وجود ندارد که بتونه ۳مورد
  سال های عمر،نمرات پاسخدهی و سنجه های نابرابری یا عادلانه بودن را در کنار هم جمع کند،، بنابراین ترکیب سنجه های دستیابی به معنی وزن دهی یا تعین اهمییت نسبی هریک است.که با بکارگیری این وزن ها برای دستاوردها ،نمره کل دستیابی بدست میاید.
  سنجه ها طبق ضمیمه ۵،۶،۷ شامل امید به زندگی تعدیل شده بر حسب ناتوانی و شاخص برابری بقای کودکان و سنجه دستاورد در زمینه سطح پاسخ دهی و سنجه هر دو مورد عادلانه بودن مشارکت مالی و حمایت در برابر خطر مالی.

  ۱۷٫ مرزهای فوقانی و حداقلی در نظام سلامت را چه چیزهایی تشکیل می دهد؟ توضیح دهید؟

  برای ارزیابی عملکرد نظام سلامت به یک مقیاس دو سر نیاز داریم.
  یک سر طیف مرز های فوقانی در نظام سلامت: یعنی بیشترین چیزی که میتوان از یک نظام سلامت انتظار داشت(که ممکنه بهش برسه ولی عملا عیچ کشوری به آن نمیرسه) که با استفاده از اطلاعات به دست آمده از بسیاری از کشور ها بدست می آید و یه رقم خاصی میشه برای هر کشور برحسب شرایطش.
  سر دیگر طیف مرز های حداقلی در نظام سلامت: یعنی کمترین چیزی که میتوان از یک نظام سلامت تقاضا کرد.
  با داشتن این مقیاس میتوانیم بفهمیم چه میزان از این توان بالقوه حاصل شده و مقایسه میزان دستیابی واقعی با میزان دستیابی بالقوه نشان میده نظام سلامت هر کشوری چقدر با مرزحداکثر عملکرد خودش فاصله دارد.

  ۱۸٫ با توجه به عبارات( اطلاعات جامع و صحیح/مدیریت دقیق و مسوولانه/ارائه خدمات)، بنویسید در سیاست گذاری در نظام سلامت اولویت با کدامست؟در تولیت نظام سلامت کدام اصل اساسی است؟کل نظام سلامت در نهایت با کدامیک تعریف و مشخص می شود؟

  در سیاست گذاری نظام سلامت اولویت با اطلاعات جامع و صحیح است چرا که جهت ارتقا عملکرد، نیازمند اطلاعات درباره عوامل اصلی تشریح کننده عملکرد هستیم.
  بخش عمدهای از تولیت شامل قانون گذاری و وضع مقررات است.میشه گفت اصل اساسی است.
  کل نظام سلامت در نهایت با کارکرد ارایه خدمات تعریف و مشخص میشود.

  ۱۹٫ نظام های سلامت دنیا از نظر تولیت کارکردهای گوناگونی دارند، چهار شکل شناخته شده ی آن ها را با ذکر مثال توضیح دهید؟

  ۱- نظامی که کارکرد های آن به میزان قابل توجهی در یک سازمان منفرد ترکیب شده است .مثل نظام سلامت نروژ و انگلستان
  ۲-نظامی که درجه بالایی از تقسیم ساختار عمودی داشته باشد.مثل نظام های سلامت بسیاری از کشور های لاتین
  ۳-نظامی که علاوه برآن یکپارچگی افقی هر کارکرد را هم داشته باشد.مثل نظام سلامت شیلی البته هیچ یک از نظام ها کاملا با این تطابق ندارند.
  ۴-یک سازمان تک قطبی،نظامی با موسسات مجزا جهت جمع آوری وجوه و پرداخت به ارایه کنندگان وجود دارد که تحت ترتیبات تکثیر گرایانه فعالیت میکنند و تعداد کمی از ارایه کنندگان،به موسسه تامین مالی تعلق دارند. مثل نظام کلمبیا

  ۲۰٫ عبارات بندهای الف و ب را با هم مطابق سازید؟

  فلسفه وجودی نظام سلامت/ ارتقاء عملکرد/
  رسالت کلی سازمان بهداشت جهانی/ دستیابی افراد به بالاترین سطح سلامت/
  بیشترین علت نابرابری در امید به زندگی/ جایگاه اجتماعی-اقتصادی/
  بهترین حالت در نظام سلامت آن است که/ Demand و Needs با هم مطابق باشد تا عرضه خدمات با این دو همراستا باشد/
  : Stewardship در سطح بین المللی یعنی:/ تولید عمومی خدمات کلان و فراهم نمودن شواهد/
  دو ابزار قدرتمند در ارتقای عملکرد عبارتند از:/ انگیزه های صحیح و اطلاعات کافی/
  بهترین شکل جمع آوری درآمد در نظام سلامت/ پیش پرداخت ها/
  هدف اصلی یک نظام سلامت/ سلامت بهتر/
  بدترین حالت در نظام سلامت کشورها/ پرداخت مستقیم بالا و رگرسیونی/
  منابع اختصاص یافته به سلامت/ یک ورودی است نه پیامد/
  عملکرد از نظر اقتصادی به چه مفهومی نزدیک تر است/ کارآیی و صرف حداقل هزینه/
  کدام کارکرد نظام سلامت بیشترین اهمیت را در پاسخدهی و پیامدهای سلامت دارد؟/ کارکرد ارائه خدمات/
  کدام کارکرد به عادلانه بودن پرداخت نزدیکتر است؟ کارکرد تامین مالی/

 5. ‍پردیس اکبری

  به نام خدا
  نام :پردیس نام خانوادگی: اکبری
  دانشجوی ترم شش دندانپزشکی دانشگاه ازاد تهران
  شماره دانشجویی:۹۲۰۴۱۰۶۸۸
  پاسخ سوال ۱: دست یابی احاد مردم به بالاترین سطح سلامت و بالابردن امید به زندگی در جامعه با عادلانه بودن شیوه پرداخت افراد برای مراقبت سلامت و نحوه پاسخگویی ان نظام به انتظارات مردم به نحوه درمان.
  پاسخ سوال ۲:محور اول. مسول بودن دولت در سلامت مردم به عنوان اولین اولویت ملی
  محور دوم. استفاده از صاحب نظران امر سلامت بدون هیچگونه کوته بینی و اتخاذ دیدگاه کلان و جامع نسبت
  به نظام سلامت.
  محور سوم. یاری رساندن به بیمارانی که هزینه گزاف در مقابل بیماریشان متحمل می شوند .
  محور چهارم. دستیابی به یک نظام خوب سلامت با استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی به بهترین نحو ممکن.
  پاسخ سوال۳:
  ۱-ارایه خدمات (ارایه یا توزیع خدمات سلامت فردی و غیر فردی
  ۲-تهیه و تامین منابع انسانی و فیزیکی ضروری
  ۳-افزایش انباشت و مدیریت درامدهای کسب شده جهت خرید این خدمات
  ۴-عمل به صورت متولیان کلی این منابع
  پاسخ سوال ۴:
  ۱-ارتقای عملکرد که شامل دستیابی تمام افراد به بالاترین سطح ممکن سلامت
  ۲-کاهش مرگ ومیر اضافی جوامع فقیر و حاشیه ای
  ۳-برخورد اثربخش با عوامل خطر عمده و قرار دادن سلامت در کانون برنامه های وسیع تر
  پاسخ سوال۵:
  Universalism یعنی تغییر دیدگاه های نظام سلامت در جامعه که همراه با احترام به ایدئولوژی و نظرهای سیاسی و ملی می باشد و ان مبنی بر همه گیری نظام سلامت با احترام به تقاضای افراد برای مراقبت از انها و تمرکز بر نیاز های مبتنی بر سلامت جهت همه ی افراد و جامعه مثال واکسیناسیون کشوری با مسئولیت پذیری ضروری و حق انتخاب افراد و توزیع امکانات جهت جلوگیری از پخش بیماری های همه گیر.
  پاسخ سوال ۶:
  افزایش کارکنان کیفی در بخش سلامت –افزایش اموزش جهت کارکنان نظام سلامت –بکارگیری افراد متخصص در امور مربوطه-افزایش درامد متناسب با حجم کار-بازسازی مراکز درمانی و به روز نمودن تجهیزات لازم در جهت افزایش سرعت و دقت امور با محاسبه ی حساب های ملی سلامت که شامل اطلاعات ضروری جهت پایش نسبت هزینه های صرف شده ی سرمایه ای به جاری یا هر ورودی دیگری نسبت به کل ان ورودی که امکان مشاهده ی روند ها را میسر سازد. حساب های ملی سلامت و روند های خارجی را مانند ورودی های داخلی و ورودی های دولتی را مانند ورودی های خصوصی مورد استفاده می گیرد.
  پاسخ سوال ۷:
  پیش پرداخت از طریق برنامه های بیمه ای –ایجاد صندوق انباشت و مدیریت ان وبزرگترتا حد ممکن برای توزیع خطر مالی مراقبت سلامت-risk pooling یعنی پرداخت یارانه ی افراد غنی جهت افراد فقیر- افزایش سطح تامین مالی عمومی که در کشور های فقیر تر نسبت به کشور های با درامد متوسط و بالا به میزان کمتری روی می دهد.ایجاد سازو کار های تقویت کننده برای توسعه ی صندوق های کوچک و تشکیل صندوق های بزرگتر –برنامه های بیمه ای با هدف گسترش عضو گیری در میان فقرا- برنامه های مبتنی بر اشتغال و در کشورهای با درامد متوسط تقویت برنامه های بیمه ای.
  پاسخ سوال ۸:
  اول سنجش پیامد مورد انتظار یعنی در ارتباط با ۳ هدف سلامت خوب –پاسخ دهی و مشارکت مالی عادلانه (دستیابی) –نحوه ی مقایسه ی این دستیابی ها با انچه که نظام باید قادر به انجام ان باشد (عملکر)
  پاسخ سوال ۹ :
  نگرش کلی درباره ی خوبی در ارتباط با تامین مالی وجود ندارد .اگرچه باید روش های خوب و بد برای افزایش منابع یک نظام سلامت وجود داشته باشد و باید بتوان بار مالی را عادلانه به مشارکت و تسهیم گذاشت.صرف هزینه ی بیشتر در امرسلامت همیشه نیز خوب نیست زیرا در هزینه ی گزاف فقط ممکن است فایده ی اضافی اندکی حاصل گردد. در هر حال یک حداقل صرف هزینه مورد نیاز است تا موثرترین خدمات داده شود.
  پاسخ سوال ۱۰:
  ۱-سطح کلی سلامت ۲-توزیع سلامت در بین جمعیت ۳- سطح کلی پاسخ دهی ۴- توزیع پاسخدهی ۵- توزیع مشارکت در تامین منابع مالی
  پاسخ سوال ۱۱:
  سنجه امید به زندگی تعدیل شده برحسب ناتوانی (DALE) :مزیتش این است که به صورت مستقیم با امید به زندگی تخمین زده شده از مرگ و میر به تنهایی مقایسه می شود و همین امکان مقایسه ی ان در کل جمعیت ساده و فراهم می کند.
  پاسخ سوال ۱۲:
  طبق جدول ۲-۲: ایران در ناحیه ی سازمان جهانی بهداشت به EUR نزدیک می باشد.امید به زندگی در مردان در محدوده ی ۶۷٫۳ و در زنان ۷۲٫۹ می باشد. و برحسب ناتوانی در مردان ۶۰٫۶ و در زنان ۶۶٫۶ است.
  پاسخ سوال ۱۳:
  عادلانه ترین توزیع مربوط به ژاپن است .نابرابری بیشتر در مکزیک و ایالات متحده است. استرالیا و نروژ هر دو توزیع قرینه تر دارن.در شیلی برابری بالای در سلامت کودکان وجود دارد.درجه نابرابری برای بالغین تقریبا مشابه مکزیک و ایالات متحده است.ان با سطح اقتصادی – اجتماعی ارتباط دارد.در مکزیک و ایالات متحده بخشی از جمعیت پس ار سن ۵ سالگی امید به زندگی بسیار کمتری نسبت به سایرین دارند که در مردان بارزتر است.در شیلی برابری بسیار بالایی را در سلامت کودکان نمایش می دهد و درجه نا برابری برای بالغین تقریبا مشابه مکزیک و ایالات متحده است.
  پاسخ سوال ۱۴:
  ۱-احتذام به شان افراد ۲-محرمانه بودن اطلاعات ۳-اختیار و خود مختاری فرد برای مشارکت در انتخاب های مربوط به سلامت خود ۴- توجه صحیح و فوری به موارد اورژانس و زمان های انتظار معقول ۵-نشانه های کیفیت کافی مثل پاکیزگی ۶-دسترسی به شبکه های حمایت اجتماعی (خانواده و دوستان ) برای افرادیکه مراقبت دریافت می کنند ۷-انتخاب ارایه کننده یا ازادی انتخاب این که چه فردی مراقبت از یک نفر را انجام دهد.مثال ترس از عوارض جانبی و حق انتخاب که فرد خود را واکسینه کند یا خیر .در انگلستان برای واکسن سیاه سرفه و در یونان برای واکسن سرخجه.
  پاسخ سوال ۱۵ :
  خطراتی که خانوار به دلیل هزینه های مربوط به نظام سلامت با ان مواجه می باشند بر حسب توان پرداخت انها توزیع شده باشد تا خطر خود بیماری نسبت به کل هزینه سلامت به کل هزینه ی غیر غذایی –مستقل از درامد- وضعیت سلامت یا استفاده انها از نظام سلامت برای همه خانوار ها مشابه می باشد.که این دیدگاه Bevam می باشد شالوده یک خدمت سلامت رضایت بخش ان است که فقیر و غنی مشابه یکدیگر ان را دریافت کنند.
  پاسخ سوال ۱۶:
  زمانی می توان گفت یک نظام سلامت عملکرد خوبی در ارتباط با یک هدف خاص دارد که گستره دستیابی به ان هدف مشخص شود.مثلا دستیابی به میزان بالایی از امید به زندگی تعدیل شده بر حسب ناتوانی (DALE) با سطح بالایی از پاسخ دهی یا توزیع عادلانه بار مالی.سنجه توزیع که به برابری نظام اشاره می کند و در سنجه دیگر سطوح سلامت و پاسخ دهی می باشد.
  پاسخ سوال ۱۷:
  برای ارزیابی عملکر نسبی یک مقیلس نیلز داریم که یک انتهای ان حد فوقانی یا مرز frontier را تعیین کند .که این مرز بیانگر سطحی از دستیابی است که یک نظام سلامت ممکن است به ان برسد اما عملا هیچ کشوری به ان نمی رسد.در سوی دیگر یک مرز حداقل نیز تعریف می شود یعنی کمترین چیزی که می توان از یک نظام سلامت تقاضا کرد. به عبارت دیگر مقایسه ی میزان دستیابی واقعی با میزان بالقوه که نشان می دهد نظام سلامت هر کشور چقدر با مرز حداکثر عملکرد خودش فاصله دارد .
  پاسخ سوال ۱۸:
  ابتدا اولویت در ارایه خدمات است.
  بعد در تولیت مدیریت است.
  کل نظام سلامت نیز در اطلاعات جامع و صحیح می باشد.
  پاسخ سوال ۱۹:
  ۱-نظامی مشاهده می شود که کارکرد های ان به میزان قابل توجهی در یک سازمان ترکیب شده است و این سازمان وجوه را جمع اوری و به گروه نسبتا تک قطبی از ارایه کنندگان خدمات تخصیص می دهد همانند نظام سلامت نروژ و انگلستان.برخی کشور ها همانند امریکای لاتین ساختار عمودی دارند.سازمان های مجزایی از یکدیگر مانند وزارت بهداشت –صندوق تامین اجتماعی-نیروهای مسلح و غیره برای جمعیت های بدون همپوشانی وجوه را دریافت و تخصیص دهند.
  پاسخ سوال ۲۰:
  فلسفه وجودی نظام سلامت : سلامت بهتر
  رسالت کلی سازمان بهداشت جهانی : دستیابی افراد به بالاترین سطح سلامت
  بیشترین علت نابرابری به امید به زندگی : جایگاه اقتصادی – اجتماعی
  بهترین حالت در نظام سلامت ان است که : demand و needs با هم مطابق باشند تا عرضه ی خدمات با این ددو همراستا باشند.
  Stewardship در سطح بین المللی یعنی : یک ورودی است نه پیامد
  ۲ ابزار قدرتمند در ارتقای عملکرد عبارتند از : تولید عمومی خدمات کلان و فراهم نمودن شواهد
  بهترین شکل جمع اوری درامد در نظام سلامت : کارکرد تامین مالی
  هدف اصلی یک نظام سلامت : انگیزه های صحیح و اطلاعات کافی
  بدترین حالت در نظام سلامت کشور ها : پرداخت مستقیم بالا و رگرسیونی
  منابع اختصاص یافته به سلامت : پیش پرداخت از طریق برنامه های بیمه ای
  عملکرد از نظر اقتصادی به چه مفهومی نزدیک تر است ؟ کارآیی و صرف حداقل هزینه
  کدام کارکرد نظام سلامت بیشترین اهمیت را در پاسخدهی و پیامدهای سلامت دارد ؟ کارکرد ارائه خدمات
  کدام کارکرد به عادلانه بودن پرداخت نزدیکتر است؟ کارآیی و صرف حداقل هزینه

 6. لطفا سوالات زیر را مطالعه و جواب مبسوط آن را تا پایان ساعت ۲۲ امشب(۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵) ارسال دارید.
  ۱٫ چه عواملی باعث شکل گیری یک نظام سلامت خوب می شود؟
  A good health system, above all, contributes to good health
  Goodness and fairness of it, also when it help promote the public health
  ۲٫ نتیجه گیری های مهم و واضحی که سازمان بهداشت جهانی در باره تولیت نظام سلامت دارد را در چهار محور توضیح دهید؟
  ۳٫ چهار کارکرد کلیدی و مهم نظام سلامت هر کشوری چیست؟ فقط نام ببرید.
  delivering personal and non-personal health services; raising, pooling and allocating the revenues to purchase those services; investing in people, buildings and equipment; and acting as the overall stewards of the resources, powers and expectations entrusted to them
  or service provision, resource generation, financing and stewardship.
  ۴٫ سه هدف کلی نظام های سلامت چیست؟ فقط نام ببرید.
  primary purpose is to promote, restore or maintain health.
  ۵٫ New universalism را توضیح کوتاه دهید تا معلوم شود، آن را به سادگی فهمیده اید؟
  Rather than all possible care for everyone, or only the simplest and most basic care for the poor, this means delivery to all of high-quality essential care, defined mostly by criteria of effectiveness, cost and social acceptability. It implies explicit choice of priorities among interventions, respecting the ethical principle that it may be necessary and efficient to ration services, but that it is inadmissible to exclude whole groups of the popu- lation
  ۶٫ برای جلوگیری از فرار مغزها و دستیابی به توازن بهتر در نظام سلامت چه پیشنهاداتی دارید؟
  To rectify this, national health accounts (NHAs) should be much more widely calculated and used. They provide the essential information needed to monitor the ratio of capital to recurrent expenditure, or of any one input to the total, and to observe trends.
  ۷٫ برای حمایت از فقرا در نظام سلامت کشورهای با درآمد مختلف، چه مکانیزم هایی را توصیه می کنید؟
  Fair distribution ,which means the more money you got, the more you have to pay for it, the less you got, the less you should give or it should even be free for those who can not afford any medical care.
  ۸٫ دو جنبه مهم “سلامت خوب” را نام برده و توصیف کنید؟
  the best attainable average level – goodness – and the smallest feasible differences among individuals and groups – fairness
  Goodness means a health system responding well to what people expect of it; fairness means it responds equally well to everyone, without discrimination.
  ۹٫ هزینه در سلامت به مقدار زیاد و یا کم، خوب است؟ بد است؟ چگونه باید باشد؟ توضیح دهید.
  Fair financing, as the name suggests, is concerned only with distribution. It is not related to the total resource bill, nor to how the funds are used. While it is unambiguously preferable to have better health or a higher level of responsive- ness, it is not always better to spend more on health because at high levels of expenditure there may be little additional health gain from more resources. The objectives of the health system do not include any particular level of total spending, either absolutely or relative to income. This is because, at all levels of spending, the resources devoted to health have competing uses, and it is a social choice – with no correct answer – how much to allocate to the health system. Nonetheless there is probably a minimum level of expenditure required to provide a whole population with a handful of the most cost-effective services, and many poor countries are currently spending too little even to assure that

  ۱۰٫ ۵ سنجه ی مهم در ارزیابی نظام سلامت کشورها چیست؟

  level of health, distribution of health, level of responsiveness, distri- bution of responsiveness and fairness of financial contribution.
  ۱۱٫ بهترین سنجه در “دستیابی به سلامت خوب” چیست؟ مزایای آن را بنویسید؟
  ۱۲٫ سازمان بهداشت جهانی دارای ۶ منطقه است. ایران در کدام منطقه واقع است؟ میانگین امید به زندگی به صورت تنها و بر حسب ناتوانی در مردان و زنان این منطقه به چه شکلی است، بنویسید؟
  Eastern Mediterranean Region (EMR)
  Males: 67.7 female: 70.7
  ۱۳٫ نابرابری های امید به زندگی در کشورهای مختلف و علل آن را تشریح کنید؟
  major epidemics of HIV/AIDS, among other causes.
  factors such as female education, income inequality or cultural characteristics – there is little independent connection with inputs such as doctors or hos- pital beds (1), with total health expenditure (2), with expenditure only on conditions amenable to medical care (3), or with public spending on health
  result of mistakes in prescribing or using medication, making these errors more deadly than such killers as motor vehicle accidents, breast cancer and AID
  ۱۴٫ جنبه های مختلف پاسخدهی در نظام سلامت را دسته بندی نموده و با ذکر مثال هایی از کشورهای عضو تشریح کنید؟
  responsiveness means reducing the damage to one’s dignity and au- tonomy, and the fear and shame that sickness often brings with it.
  Respect for persons Total
  Respect for dignity
  Confidentiality
  Autonomy
  Client orientation Total
  Prompt attention
  Quality of amenities
  Access to social support networks
  Choice of provide
  ۱۵٫ تعابیر مختلف از تامین عادلانه منابع مالی در نظام سلامت را بنویسید؟
  The way fair contribution to health care finance is measured is strictly ex post, referring to what households actually contribute rather than to their ex ante risks of needing health care. That means that there is no need to estimate the “coverage” of the population by different risk-sharing schemes. Coverage in financial rather than nominal terms – how much peo- ple are really protected, not sim- ply whether they have insurance or participate in social security – is hard to estimate beforehand, and in any case such coverage is, like accessibility, an instrumental rather than a final goal. Nominal coverage does provide people with a sense of security which also
  affects their spending and saving decisions, but that is not a goal in itself. People who do not use care when they need it, because they cannot afford the out-of-pocket cost, ap- pear to spend less than they really need to. Estimating what they would have spent if they could afford it would give a different distribution of contributions, and would almost surely show even more unfairness. Basing the measure on what is ac- tually spent – which is all that the data allow – overstates the degree to which a health system achieves a fair distribution of the financing bur- den.
  ۱۶٫ وقتی می گوییم دستیابی کلی یا Overall attainment در نظام سلامت، منظور چیست؟ سنجه های مختلف آن را توضیح دهید؟
  Set of weights for the different achievements compose overall attainment.
  ۱٫ Health (disability-adjusted life expectancy)
  ۲٫ Responsiveness
  ۳٫ Fair financial contribution
  ۱۷٫ مرزهای فوقانی و حداقلی در نظام سلامت را چه چیزهایی تشکیل می دهد؟ توضیح دهید؟
  ۱۸٫ با توجه به عبارات( اطلاعات جامع و صحیح/مدیریت دقیق و مسوولانه/ارائه خدمات)، بنویسید در سیاست گذاری در نظام سلامت اولویت با کدامست؟ اطلاعات جامع و صحیح
  در تولیت نظام سلامت کدام اصل اساسی است؟ مدیریت دقیق و مسوولانه
  کل نظام سلامت در نهایت با کدامیک تعریف و مشخص می شود؟ ارائه خدمات
  ۱۹٫ نظام های سلامت دنیا از نظر تولیت کارکردهای گوناگونی دارند، چهار شکل شناخته شده ی آن ها را با ذکر مثال توضیح دهید؟ Responsiveness (to people’s non-medical expectations)- Creating resources (investment and training)- Financing (collecting, pooling and purchasing]- Delivering services (provision)
  ۲۰٫ عبارات بندهای الف و ب را با هم مطابق سازید؟
  الف:
  [۱] فلسفه وجودی نظام سلامت
  [۲] رسالت کلی سازمان بهداشت جهانی
  [۳] بیشترین علت نابرابری در امید به زندگی
  [۴] بهترین حالت در نظام سلامت آن است که:/
  [۵] Stewardship در سطح بین المللی یعنی:
  [۶] /دو ابزار قدرتمند در ارتقای عملکرد عبارتند از:
  [۷] بهترین شکل جمع آوری درآمد در نظام سلامت
  [۸] هدف اصلی یک نظام سلامت/
  [۹] بدترین حالت در نظام سلامت کشورها/
  [۱۰] منابع اختصاص یافته به سلامت/
  [۱۱] عملکرد از نظر اقتصادی به چه مفهومی نزدیک تر است
  [۱۲] کدام کارکرد نظام سلامت بیشترین اهمیت را در پاسخدهی و پیامدهای سلامت دارد؟
  [۱۳] کدام کارکرد به عادلانه بودن پرداخت نزدیکتر است؟ سلامت بهتر
  /دستیابی افراد به بالاترین سطح سلامت
  /انگیزه های صحیح و اطلاعات کافی/ Demand و Needs با هم مطابق باشد تا عرضه خدمات با این دو همراستا باشد
  /کارکرد تامین مالی/
  جایگاه اجتماعی-اقتصادی/
  پیش پرداخت و پیش پرداخت از طریق برنامه های بیمه ای
  /ارتقاء عملکرد/
  کارآیی و صرف حداقل هزینه/
  یک ورودی است نه پیامد
  /پرداخت مستقیم بالا و رگرسیونی
  /کارکرد ارائه خدمات/
  تولید عمومی خدمات کلان و فراهم نمودن شواهد

  تذکرات عمومی
  • در متن فارسی تمام پاورقی ها که در آن عبارات انگلیسی قید شده را حتما یاد بگیرید. این امر شما را هم در ترجمه صحیح متون انگلیسی کمک می کند و هم شما را در پاسخگویی به سوالات اصلی المپیاد مهارت می بخشد.
  • حتما به تعاریف واژه ها و ضمایم در آخر متن فارسی را دقت فرمایید.
  • برای ترجمه ی هر چه سریع تر متون انگلیسی داوطلب شوید. نیمی از سوالات اصلی المپیادهای گذشته را سوالات انگلیسی تشکیل می داد، لذا در این زمینه به خود سستی راه ندهید.
  • سوالات را کپی کرده و با مرور متن در اختیار خود، تطبیق داده و پاسخ های فشرده و خلاصه ای را با توجه به متن، برای آن ها نوشته و مکرر تمرین نموده و آن ها را نگهداری کنید.