خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / المپیاد علوم پزشکی(حیطه مدیریت نظام سلامت) / آزمون آزمایشی شماره سه(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره سه(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره سه(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

روز جمعه ۳۱ اردیبهشت(در دو بخش: ساعت ۱۸ و ساعت ۲۰)

اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

نام و نام خانوادگی:                                       دانشجوی رشته:                                              واحد دانشگاهی:

توجه مهم: سوالات در دو بخش ارائه می شود (بخش اول:  ۱۰ سوال / بخش دوم: ۱۰ سوال)

توجه مهم: سوالات هر دو بخش در همین پست تکمیل خواهد شد. بنابراین در هر دو ساعت تعیین شده به این سایت و به همین پست مراجعه فرمایید.

توجه مهم: جواب سوالات را تا روز جمعه(۷ خرداد در همین پست ارسال دارید)

توجه مهم: افرادی که جواب سوالات را ارسال نمی دارند، در شرکت آن ها در آزمون نهایی اشکال پیش خواهد آمد.

بخش اول: ساعت ۱۸

 1. برای ارائه کارآمد منابع مالی مراقبت های سلامت چه مسایلی باید مورد توجه قرار گیرد؟
 2. سه ورودی عمده در نظام سلامت، از منابع مالی تا مداخلات سلامت را در نموداری نشان دهید؟
 3. منظور از سرمایه گذاری نظام سلامت چیست؟ موارد متنوع و میزان آن در موارد مختلف را بنویسید؟
 4. چرا منابع انسانی در نظام سلامت حیاتی هستند؟ معمولا چند درصد از بودجه جاری بخش سلامت، صرف نیروی انسانی می شود؟
 5. با چه راهبردهایی کشورهای مواجه با کمبود کلی پزشکان، با جا به جایی میان منابع انسانی، مشکلات خود در ارائه مراقبت های سلامت را رفع می کنند؟
 6. مشکلات منابع انسانی در ارایه خدمت در نظام سلامت را توضیح دهید؟
 7. تفاوت های موجود میان سرمایه انسانی و فیزیکی در نظام سلامت را توضیح داده و سه راهبرد منابع انسانی موفق مبتنی بر تجربه را بنویسید؟
 8. شکاف در حال گسترش در استفاده از فن آوری در کشورهای کم درآمد را توضیح دهید؟
 9. اکثرا ورودی های نظام سلامت در بخش دولتی تولید می شوند و یا بخش خصوص؟ نقش دولت ها در این باره را بنویسید؟
 10. ضرورت همبستگی برای واکسن ها و ایمن سازی در سطح جهان را توضیح دهید؟

بخش دوم: ساعت ۲۰

 1. اصولا عدم توازون در ورودی های سلامت در کشورهای مختلف چه دلایلی دارد؟
 2. دلایل تفاوت های عظیم در ترکیب منابع مورد استفاده توسط کشورهای کم درآمد و پر درآمد  را تشریح کنید؟
 3. کشورهای پر درآمد مانند انگلیس، سوئد، امریکا و دانمارک را  با کشورهای با درآمد متوسط مانند مصر، مکزیک، تایلند و افریقای جنوبی از نظر ترکیب ورودی ها در نظام سلامت با هم مقایسه کنید؟
 4. نظرات خود را در سرمایه گذاری بر روی تخت های بیمارستانی در کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه یافته بنویسید؟ چه عوارضی ایجاد می کند؟
 5. تقاضای بیش از حد در استفاده از خدمات سلامت که نتوان با قیمت های بالاتر سرکوب کرد را چگونه می توان کنترل کرد؟
 6. چرا عدم توازن ورودی ها در کشورهای توسعه یافته یک قاعده است تا یک استثناء؟ دلایل مهم عدم توازن در کشورهای کمتر توسعه یافته چیست؟
 7. اقدامات مهمی که برای پیشگیری از عدم توازن در ارائه خدمات سلامت باید صورت گیرد را تشریح کنید؟
 8. ایران در کدام منطقه ی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد؟ در این منطقه چند کشور قرار دارد؟  ایران از نظر مرگ و میر کودکان و بالغین در کدام طبقه است و قرار گرفتن در این منطقه به چه معنی ست؟ سازمان بهداشت جهانی کلا به چند منطقه تقسیم می شود؟ پاسخ را در ضمیمه ی کتاب جستجو کنید.

۱۰.جملات درست و غلط را مشخص کنید؟

الف) سرمایه در نظام سلامت، ذخیره موجود از دارایی های غیر مولد است.

ب) پرورش متخصص پزشکی به آهستگی صورت می گیرد.

ج) عدالت در سلامت، معمولا دارای تعابیر و تفاسیر متفاوتی ست، لکن بر اساس در همه ی کشورها یارانه مقاطع برای فقرا مدنظر قرار می گیرد.

د) در همه ی کشورها نظام های سلامت، پرفعالیت و پرکار است.

ه) ۲ دلیل توجیه کننده در مصرف بالای دارو در مصر عبارتست از؛ نسبت بالای پزشک  در این کشور(به ازای هر تخت دو پزشک) و خوددرمانی مردم

ح) در کشورهای چین و ژاپن بخشی از درآمد پزشکان از طریق فروش داروهایی است که تجویز می کنند.

۱۱٫عبارات زیر را در جاهای مناسب قرار دهید؟ پاسخ به این سوال را در واژه نامه کتاب جستجو کنید.

   Fertility rate/Governance/Human capital//Equity/  Burden of disease/Defining goal

الف) میانگین تعداد کودکانی را که زنان یک جمعیت خاص دارا هستند.

ب) قدرت سیاسی، اقتصادی و اجرایی در مدیریت امور یک کشور در تمام سطوح

ج) اصل عادلانه بودن برای همه با در نظر گرفتن مجموعه ای از ارزش های تعریف شده

د) مهارت ها و توانمندی های انسانی که در نتیجه سرمایه گذاری در آموزش و سلامت حاصل می شود.

ه) تنها دلیل مشخص و اختصاصی بر پا کردن یک نظام، یعنی فلسفه ی وجودی آن

ح) از تفاوت بین امید به زندگی کل و امید به زندگی تعدیل شده بر حسب ناتوانی به دست می آید.

استاد درس و طراح سوال: دکترخلیل علی محمدزاده

تذکرات عمومی

در متن فارسی تمام پاورقی ها که در آن عبارات انگلیسی قید شده را حتما یاد بگیرید. این امر شما را هم در ترجمه صحیح متون انگلیسی کمک می کند و هم شما را در پاسخگویی به سوالات اصلی المپیاد مهارت می بخشد.
حتما به تعاریف واژه ها و ضمایم در آخر متن فارسی را دقت فرمایید.
برای ترجمه ی هر چه سریع تر متون انگلیسی داوطلب شوید. نیمی از سوالات اصلی المپیادهای گذشته را سوالات انگلیسی تشکیل می داد، لذا در این زمینه به خود سستی راه ندهید.
سوالات را کپی کرده و با مرور متن در اختیار خود، تطبیق داده و پاسخ های فشرده و خلاصه ای را با توجه به متن، برای آن ها نوشته و مکرر تمرین نموده و آن ها را نگهداری کنید.
جواب ها ی تایپی را به صورت ورد در همین پست از سایتhcsm.ir، قسمت دیدگاه ها ارسال دارید.

این مطالب را نیز ببینید!

آزمون شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی)

آزمون آزمایشی شماره یک(المپیاد مدیریت نظام سلامت ویژه علوم پزشکی) اختصاصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...

۱۴ دیدگاه

 1. فاطمه حسین زاده

  نام و نام خانوادگی :فاطمه حسین زاده دانشجوی رشته مامایی واحد دانشگاهی:دانشگاها زاداستهبان آزمون آزمایشی شماره پنج قسمت اول                                                                                             ۱٫مفهوم تولیت در سطح بین المللی چیست؟ در سطح بین المللی تولیت به معنی تاثیرگذاری بر پژوهش وتولید جهانی جهت دستیابی به اهداف سلامت است .همچنین مفهوم دیگر آن ارائه مبانی وشواهد به کشورها است تا تلاشهای آنها جهت ارتقای عملکرد نظام های سلامت شان به درستی هدایت وجهت دهی شود.     

  ۲٫تولیت را تعریف کنید؟ بخشی از کارکرد یک حکومت که مسوول تندرستی و رفاه جامعه می باشد و به میزان اعتماد و مشروعیتی که شهروندان برای فعالیت های  حکومت قایل هستند اهمیت میدهد.                                                                                                                    

  .۳  از دیدگاه تولیت اثر بخش نقش کلیدی دولت ها چیست ؟ دیدگاه تولیت اثربخش نقش کلیدی آنها نظارت کلان و دیدگاه کلی جامع و جلب اعتماد است یعنی پیروی از این توصیه که کمتر حرف بزن وبیشتر عمل کن

  ۴٫چه نقصان هایی در دید وبینش متولیان سلامت کشورهای کم درامد و متوسط وجود دارد بنویسید؟ چنین مشهور است که وزارت خانه های بهداشت در کشورهای با کم درامدو متوسط جزو موسسات دارای بالاترین بروکراسی و کم اثربخش ترین مدیریت در بخش دولتی هستند.طرح ریزی و آغاز به کار این وزارتخانه ها در اوایل قرن ۲۰ روی داد و مسولیت وسیعی از نظر تامین منابع مالی و اداره نظام های بیمارستانی دولتی و مراقبت اولیه در دوره پس از جنگ به آنها واگذار گردید آنها به بروکراسی های بسیار مرکز گرا و سلسه مراتبی تبدیل شدند قوانین اجرایی خسته کننده وجزئی داشتند و کارکنان دایمی در انها فعالیت می کردند.تعداد زیادی از برنامه های عمودی وزارتخانه هارا تکه تکه و غیر یکپارچه کرده بود برنامه هایی که غالبا توسط سازمان های مجازی ویا گروه های ملوک الطوایفی اداره می شوند وبر منابع مالی اهدایی غیرقطعی به صورت بین المللی متکی هستند.

  ۵٫منظور از دید لوله تفنگی در بحث تولیت چیست؟ تولیت بهتر در حوزه دارو؟ دید لوله تفنگی در بحث تولیت خود را به صورت تمرکز انحصاری بر وضع قوانین و مسائل مربوط به تنظیمات احکام و دستورات دولتی به عنوان شیوه های سیاستگذاری سلامت نشان می دهد.قوانین جزئی ومکتوب نقش مهمی را در عملکرد نظام در ارتباط با کارکرد تولیت ایفا میکنند اما تدوین قوانین و مقررات نسبتا آسان وارزان است .

  ۶٫روندها و گرایش در سیاستگذاری ملی سلامت به سمت برنامه محوری است یا چارچوب دار شدن؟ یک چارچوب سیاستگذاری سلامت ملی دارای چه مختصاتی است؟ روند ها و گرایش در سیاستگذاری ملی سلامت به سمت چارچوب ها است ویک چارچوب سیاستگذاری سلامت ملی شامل :اهداف را تعیین میکند و به مسائل عمده سیاستگذاری می پردازد ونقش های بخش خصوصی و دولتی در تامین مالی وارایه خدمات تعریف میکند و ابزارهای سیاستی و ترتیبات سازمانی را که در هر دو بخش خصوصی ودولتی در تامین مالی و ارایه خدمات تعریف میکندوابزارهای سیاسی و ترتیبات سازمانی را که در هر دو بخش دولتی وخصوصی برای دستیابی به این اهداف مورد نیاز هستند تعیین می نمایدو برنامه هایی را برای ظرفیت سازی و توسعه سازمانی تعریف میکندوراهنمایی هایی برای صرف هزینه اولویت بندی شده ارایه می کند و بنابراین تحلیل مشکلات را به تصمیم گیری هایی درباره تخصیص منابع ارتباط می دهد.

  ۷٫چندین وظیفه اصلی تولیت را بنویسید؟عبارت است از شکل دهی به سیاست های سلامت تعریف چشم انداز و جهت گیری _گذاشتن تاثیر رویکرد هایی برای کنترل وتنظیم _جمع آوری واستفاده از خرد وخلاقیت

  ۸آیا رویکردهای سراسر بخشی برای تولیت خوب است ؟رویکردهای سراسر بخشی این توان بالقوه را دارد که از تولیت خوب پشتیبانی نماید والت وهمکاران اینگونه بیان میکنند که رویکرد سراسر بخشی قادر است توانایی دولت هارا در نظارت و کسب و بینش برکل نظام سلامت تدوین سیاست ها و مشارکت با ذینفعانی فراتر از بخش دولتی تقویت نماید اما از همه مهمتر آنکه رویکرد سراسر بخشی وابسته به چشم انداز بینش و راهبری از سوی دولت است.ودر آفریقای جنوبی :دسته بندی گروه های مختلف جامعه _تضمین دسترسی _ترویج وپوشش مادام العمر_تعیین مزایای حداقل

  ۹٫تولیت نظام سلامت در بازار بیمه گران خصوصی به دنبال تحقق چه معیارهایی است؟به دنبال کاهش بی عدالتی ها و افزایش کارایی لازم نظارت تنظیمی

  ۱۰٫عبارات درست وغلط را مشخص کنید؟

  الف) مسولیت دولت ها در قبال تولیت نظام سلامت دایمی ومداوم است( صحیح )

  ب)ازبین کارکرد های اصلی نظام سلامت تولیت از همه فراتر ومهمتر است( صحیح )

  ج)همه تولیت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت کشورهاست ( غلط)

  د) خریداران و ارائه کنندگان خدمات سلامت که خارج از دولت هستند بخشی از تولیت به حساب نمی آید( غلط )

  ه )پرداخت های غیر رسمی رشوه وزیر میزی در خدمات پزشکی نقض حقوق بیماران است(صحیح )

  و)تولیت باید از درستی تصمیمات درباره ی پروژه های سرمایه ای و کلان و خرید های بزرگ مانند تجهیزات وداروها اطمینان یابد(صحیح)

  ز)تامین مالی سلامت باید به سوی کاهش پرداخت ها وافزایش پرداخت های مستقیم حرکت کند ( غلط)

  ح )گردش سریع در مقامات سیاستگذار سلامت و محیط سیاسی قطب بندی شده برای تولیت خوب است( غلط )

  ط )فلسفه وجودی personalitycapture امر به معروف و نهی از منکر است(صحیح)

  ی)از وظایف تولیت سلامت در ارتباط با بخش خصوصی بکار گیری این ابزار است که کجا تشویق کند و کجا بایدمحدودیت گردد ( صحیح )

  ق)در لبنان ۹۰ درصد تخت های بیمارستانی در اختیار بخش دولتی است ( غلط)

  ر)دو علت مهم قدیمی شدن چارچوب های تنظیمی در حوزه سلامت عبارت است از کمبود منابع و مهارت کارکنان( صحیح )

  قسمت دوم ساعت ۱۸

  ۱٫در تاسیس یک سازمان حرفه ای کارکنان سلامت به لحاظ تولیت چه وظایف بلند پایه ای را برعهده دارند؟ تعیین وتایید اعضا _تشریک تجارب و بعضا آموزش حین خدمت .مقادیر اندکی از حمایت مالی به چنین سازمان هایی می تواند این اطمینان را ایجاد نماید که اطلاعات پایه مورد نیاز درباره ارایه کنندگان غیردولتی خصوصا در شرایط مراقبت سرپایی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

  ۲٫برای توسعه چارچوب های تنظیمی برای بازارهای سلامت خصوصی چه نکاتی را پیشنهاد می کنید؟چارچوب ها باید پیش از هرگونه توسعه برنامه ریزی شده قابل توجه از طریق انگیرش های اقتصادی تهیه شده باشند و پیاده سازی واجرای آنها با شدت ودر اسرع وقت پس از آنکه بازار خصوصی شروع به پاسخدهی به انگیزش ها نمود صورت گیرد_سیاست های تنظیمی باید دائما بازبینی شوند تا از تطابق آنها با عرصه در حال تغییر سیاست اطمینان حاصل شود-ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به مراقب و ارتقای کارآیی هریک نیازمتد ابزارهای تنظیمی مختلف و خاص خود است_تنظیم کنندگان باید به دنبال توازنی منطقی بین پیشگیری از سلطه تنظیمی از سوی انگیزه های بخش خصوصی و همچنین حفظ گفتمان مولد با آنها جهت اطمینان از واقع گرایانه بودن چارچوب های تنظیمی باشند-در جایی که دولت ها تصمیم به محدود کردن فعالیت های بخش خصوصی می گیرند باید اطمینان حاصل نمایند که بخش دولتی پاسخ موثری به نیاز های مشتریان میدهد.

  ۳٫سه مفهومی که در کارکرد تولیت باید درک شود کدامند؟کارکرد تولیت مرتبط است با چشم انداز -بصیرت و تاثیرگذاری .بدون درک صحیح از آنچه در کل نظام سلامت روی می دهد غیر ممکن است که وزارت بهداشت بتواند راهبردهایی را جهت تاثیر بر رفتار گروه های مختلف دخیل به گونه ای فراهم نماید که از اهداف کل سیاست های سلامت پشتیبانی کند یا حداقل در نعرض با آنها نباشد.

  ۴٫تولیت به عنوان پاسخ دهی در حقوق بیماران باید به چه نکاتی توجه شود؟ رضایت آگاهانه و دسترسی به پرونده های طبی و محرمانه بودن داده ها حقوق پایه بیماران هستند .همچنین قوانین جدیدی برای حفاظت از داده خای فردی اشخاص در بانک های اطلاعاتی پزشکی یا نظام های خودکار اطلاعات بیمارستانی در حال تدوین است .در سالهای اخیر نگرانی های جدیدی در ارتباط با حقوق محرمانه بودن برخاسته است :مثلا خق اطلاع داشتن از زمان ثبت داده های شخصی برای اولین بار در  بانک اطلاعاتی حق اینکه داده های غیر دقیق واشتباه تصحیح یا حذف شود و حق اطلاع یافتن از اینکه اطلاعات در اختیار شخش ثالثیقرار میگیرد یا خیر.

  ۵٫تولیت بهتر دولت مرکزی در حوزه دارو شامل رعایت چه نکاتی است؟ اطمینان یابی از کیفیت داروها از طریق تنظیم اثربخش -اطمینان یابی از قدرت خرید وتامین مالی کافی برای داروهای ضروری از سوی فقرا و اقشار آسیب پذیر -ارایه داروهای ضروری به ارایه کنندگان بخش دولتی یا مناقصه متمرکز بت شرکت اصلی یا قراردادهای توزیع برای سطوح منطقه ای و پایین تر -تدوین وپشتیبانی از یک برنامه ملی جهت وترویج استفاده منطقی و هزینه اثر بخش از داروها توسط کارکنان سلامت و عموم مردم -هماهنگ سازی  فعالیت های تمام ذینفعان از طریق توسعه اجرا وپایش سیاست ملی .

  ۶٫در درون بخش دولتی علاوه بر وزارت بهداشت چه سازمان هایی بیشترین تاثیر را در سلامت مردم برعهده دارد؟ وزارت بهداشت چگونه باید بر این سازمان ها تاثیر بگذارد؟ در درون بخش دولتی سازمان های تامین اجتماعی و نظام آموزش وپرورش برجسته تر از سایر نهادهایی  هستند که فعالیت هایشان بر سلامت مردم تاثیر میگذارد. وزارت بهداشت از دو طریق میتواند برا این نهادها تاثیر بگذارد:برخورد وتعامل مستقیم با آنها وبا فعالیت از مجراهای سیاسی بالاتر جهت اطمینان یافتن از اینکه از سیاست های سلامت حمایت می شود و ممانعتی از سوی رفتارها واقدامات سایر بخش های دولتی برای آن وجود ندارد.

  ۷٫وزارت بهداشت چه کارهای تولیتی را میتواند به سازمان های حرفه ای واگذار کند؟ سازمان های حرفه ای غالبا نقش بسیار برجسته تری در خود تنظیمی ایفا می کنند .با پشتیبانی منطقی وزارت بهداشت میتواند به سازمان های حرفه ای کمک کند تا بخشی از بار تولیت )مانند اعطای گواهی-اعتباربخشی-آموزش حین خدمت)را به دوش بکشند.

  ۸٫به منظور ارایه خدمات بهتر در کشورهای کم درامد و متوسط وپر درآمد چه مواردی را توصیه می نمایید؟ در کشورهای با درآمد متوسط که ارایه خدمات سلامت غالبا به نظام های موازی تقسیم شده است رقابت مبتنی بر کیفیت میان ارایه کنندگان میتواند مورد تشویق قرار گیرد .ترکیبی از یارانه دولتی وارایه کنندگان  خصوصی تنظیم شده از طریق گسترش پوشش بیمه (آرژانتین وکلمبیا )و عقد قرارداد مستقیم با ارایه کنندگان دولتی ( برزیل )با درجاتی از موفقیت اجرا شده اند.در کشور های با درآمد بالاتر غالبا نیاز به تنظیم بهتری از ارائه کنندگان خصوصی و توجه بیشتر به پاسخ دهی ( انگلستان )و کنترل ضایعات و هدر رفتن هد به خاطر تجویز بیش از حد استفاده بیش از حد از فناوری تشخیصی و مداخلات اضافی ( فرانسه-ژاپن-ایالت متحده )وجود دارد.

  ۹٫روشن ترین راه افزایش پیش پرداخت های سلامت چیست؟ در کشور های کم درامد و متوسط چع موانعی در این راه وجود دارد؟ روشن ترین راه افزایش پیش پرداخت افزایش میزان تامین مالی دولتی برای سلامت است اما دو مانع مهم بلافاصله به وجود می آید.فقیرترین کشورها به عنوان یک گروه نسبت به آنهایی که درآمد متوسط یا بالاتری دارند تنها قادرند درامد دولتی خود را به عنوان درصدی از درآمد ملی به میزان اندک افزایش دهند .به علاوه عدم وجود این ظرفیت سازمانی یکی از جنبه های فقر آنهاست.

  ۱۰٫کلمات زیرا در جای مناسب قرار دهید؟

  الف )محدوده ای که مقدار واقعی یک شاخص در ان محدوده قرار می گیردuncertainty interval

  ب )سطح دستیابی به یک هدف کلی در مقایسه با یک میزان تلاش خاصperformance

  ج )طرفین معامله که در منافع آن سهم دارند stakeholder

  د )به منزله نظارت و هدایت فعالیت ها و انجام اقدامات سلامت ملی از سوی حکومت استstewardship

  ه )به نتیجه یک فرآیند اطلاق میشودoutput

  و )متغییری که در سنجش مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات صورت گرفته در یک وضعیت سلامت و ارزیابی دستیابی به اهداف یک برنامه کمک می کنندindicator

  ۱۱٫عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید؟

  الف) در آمریکا بیشتر بیمه  ها خصوصی می باشد(صحیح )

  ب)در مصر وایران بسیاری از پزشکان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به طور همزمان فعالند در نتیجه بخشی از فعالیت های آهنا از نظارت دور می ماند ( غلط )

  ج )تولیت سلامت هم باید بینندهی خوبی باشد وهم شنونده ی خوبی( صحیح )

  د )به عنوان یک اصل مدیریتی میزان اطلاعاتی که از یک سطح به سطح بالاتر منتقل می شود باید به میزان قابل توجهی مرتبا افزایش یابد ( غلط )

  ه )سلامت مردم یک اولویت محلی است( غلط )

  و )تولیت باید ضمن رعایت حقوق مردم باید همه ی انتظترات انتظارات آنها را براورده سازد (غلط )

  ز )در سطح بیت المللی بخش R&Dداداروها و واکسن ها تا حد زیادی دولتی است( غلط )

  ح )حساب های ملی سلامت چارچوب هایی بدون bias می باشند(صحیح )

  ط )عملکرد بهتر در نظام سلامت ارتباطی با تولیت ندارد ( غلط )

  ی )در کشورهایی ماند چین social return آموزش پزشکی منفی است( صحیح )

  ق)در صورتی که عملکرد نظام سلامت بهتر شود فقرا بیشتر از همه سود می برند ( صحیح)

  ر )equity به معنای برابری و equalityبه منزله عدالت است( غلط )