خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / تبادل نظرهای کلاسی در باره سمینار اصلاحات در نظام سلامت ترکیه

تبادل نظرهای کلاسی در باره سمینار اصلاحات در نظام سلامت ترکیه

اسدی: به گفته هاشمی وزیر بهداشت، ترکیه در طول دهه گذشته رشد خوبی در حوزه سلامت داشته و نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است. وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از زمان بهینه‌سازی حوزه سلامت در این کشور ۱۲ سال می‌گذرد، اظهار داشته است: این برنامه هنوز در اواسط کار است. به طور مثال در نظام سلامت کشور ترکیه پزشک خانواده تعریف شده اما نظام ارجاع ندارند. همچنین تاکنون هیچ موفقیتی در مورد کنترل هزینه‌ها نداشته‌اند.
یکی از دلایل موفقیت سیستم بهداشت و درمان ترکیه، مرهون هماهنگی و انسجام مجلس، دولت، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان و بخش‌های مالی بود. به طوری که تمام این بخش‌ها به طور واحد عمل کردند.
سبک ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ترکیه مشابه سبک آمریکایی است به طور مثال پزشکان این اختیار را دارند که هر دارویی را به هر مقداری تجویز کنند. البته مشروط به اینکه از داروی سوم به بعد، هزینه بیشتر از دریافت کننده دارو، گرفته می‌شود و پزشکان و گروه‌های ارائه دهنده خدمت در این خصوص محدودیتی ندارند که این خود یک چالش در حوزه سلامت است.(خبرگزاری ایسنا مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ )
در خصوص هماهنگی و انسجام مجلس، دولت، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان، اینکه در ایران چگونه است، دکتر علیرضا دلاوری و همکاران در پروژه مطالعه و تحلیل وضعیت نظام سلامت:مرور نظام تولیت سلامت و پیشنهاد مداخلات، به این نتیجه رسیده اند که تولیت به عنوان یکی از کارکردهای مهم نظام سلامت در ایران دارای مشکلاتی است (که به نظر بنده در تدوین و اجرای طرح تحول سلامت در ایران به عنوان یک عامل زیربنایی بسیار حائز اهمیت است) و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته باید مداخله های زیر برای بهبود و ارتقای وضعیت تولیت به اجرا گذاشته شود:

۱-جمع آوری و استفاده از خرد: ساماندهی نظام مدیریت اطلاعات سلامت و تدوین داشبورد تصمیم گیری، تشکیل شبکه مشارکت و ائتلاف ذی نفعان برای سیاست گزاری، تعیین اولویت های تحقیقاتی در حیطه عملکردها و اهداف نظام سلامت و توسعه تحقیقات، توسعه مرکز مدیریت دانش برای بهره گیری از تجارب بین المللی

۲-شکل دهی به سیاست های سلامت، تعیین چشم اندازها و راهبردها: تدوین برنامه وزارت بهداشت برای دستیابی به چشم انداز ۲۰ ساله در حیطه های پیامدهای سلامت، پاسخ دهی نظام، عادلانه بودن مشارکت و چهار عملکرد آن و همچنین تعیین نقش بخش خصوصی، عمومی و دولتی و غیر دولتی، ساماندهی نظام سیاست سازی، برنامه ریزی و اجرای آن در وزارت بهداشت، ساماندهی نظام تصمیم گیری برای پایداری سیاست ها و رفع همپوشانی های تصمیم گیری، تدوین انتظارات از سایر بخش ها و اجرای برنامه حمایت طلبی انتظارات (توسعه هماهنگی بین بخشی)

۳-تاثیرگذاری: رویکردهایی برای کنترل و تنظیم: سیاست و قوانین حاکمیتی شفاف برای روابط بخش دولتی و خصوصی، سیاست های حفاظت از مصرف کنندگان مانند آگاه سازی مردم و رسانه ها از قوانین و حقوق، توانمند سازی کارکنان بخش دولتی برای نظارت بر عملکرد ارائه کنندگان خدمات، ساماندهی نظام پاسخگویی وزارت بهداشت

دکتر غفارزاده: نقطه نظرات اقای دکتر آکداغ در خصوص تحول نظام سلامت ایران
۱. همراهی مجموعه سیاسی، مذهبی و تقنینی ایران با طرح تحول نظام سلامت غنیمت بزرگی می باشد.
۲. لزوم نظارت و کنترل و نیز تنبیه از ضروریات تداوم طرح تحول نظام سلامت به ویژه در خصوص عملکرد پزشکان می باشد.
۳. هشدار نسبت به تقاضای القائی و ضرورت مهار آن و اعمال گایدلاین های تشخیصی درمانی اجتناب ناپذیر می باشد.
ضمنا؛ یکی از محورهای اولویت دار برنامه های اخیر تحول نظام سلامت در حوزه درمان، موضوع مدیریت نقطه بحرانی در حملات و گرفتگی های عروقی قلبی (AMI)، تحت عنوان دستورالعمل ۲۴۷ می باشد که اخیرا معاونت درمان وزارت بهداشت آن را به دانشگاه های علوم پزشکی جهت اجرا در بیمارستان های منتخب آنها ابلاغ نموده است که هدف از آن کاهش شاخص مرگ بعد از ۳۰ روز در حملات قلبی عروقی می باشد. این مهم از توصیه های جدی آقای دکتر آکداغ بود.
با مقایسه تجربه کارت های سبز در ترکیه(جهت خدمات درمانی صرفا بستری) با بیمه های صادره در تحول نظام سلامت ایران و نیز بیمه نمودن روی تخت قبل از آن، می توان نتیجه گرفت که به جهت اجتناب از تحمیل بار مالی مضاعف به بدنه بیمه سلامت ایرانیان و نیز جلوگیری از تشدید تقاضاهای القایی، بهتر بود که همان روند بیمه نمودن روی تخت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی ادامه می یافت و حداکثر، خدمات سرپایی نیز صرفا در همان مراکز و علاوه بر خدمات بستری ارائه می شد که دراین صورت با نتایج بهتری مواجه می شدیم.
در خاتمه لازم به توضیح است که یکی از برجستگی های نظام سلامت ایران در مقایسه با ترکیه، موضوع پرداختن به ارتقا خدمات بهداشتی مناطق حاشیه نشین شهرهای به ویژه بزرگ و نیز تکمیل نظام شبکه می باشد. که در قالب بسته بهداشتی تحول نظام سلامت در حال اجرا می باشد. که به نظر اینجانب از افتخارات نظام فعلی سلامت است.

این مطالب را نیز ببینید!

Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran from health policymakers’ perspective

Hosseini SM, Boushehri SA & Alimohammadzadeh KH. Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran ...