خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / انتشار نخستین شماره فصلنامه تخصصی اعتباربخشی سلامت

انتشار نخستین شماره فصلنامه تخصصی اعتباربخشی سلامت

نخستین شماره فصلنامه تخصصی اعتباربخشی سلامت به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتر رضا تویسرکان منش منتشر شد.

این نشریه، نخستین مجله تخصصی کشور در حوزه اعتباربخشی و ارزیابی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی محسوب می شود و از این نظر در نوع خود بی نظیر است.

در این شماره گفت و گوی اختصاصی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تشکیل موسسه ارزیابی و اعتباربخشی، میزگرد تخصصی با حضور دکتر مسعود پزشکیان وزیر اسبق بهداشت، دکتر خلیل علی محمدزاده و دکتر رضا تویسرکان منش از اساتید

دانشگاه در رابطه با نقش و جایگاه وزارت بهداشت در سیاستگذاری بخش اعتباربخشی و نیز چندین گزارش، یادداشت، گفت و گو و تحلیل درخصوص حوزه های مختلف اعتباربخشی در ایران و جهان منتشر شده است.

این نشریه زیر نظر اعضای شورای سیاستگذاری متشکل از تعدادی صاحب نظران و اساتید شناخته شده دانشگاه در حوزه های مختلف پزشکی، پیراپزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و روزنامه نگاری و فعلا بصورت فصلنامه منتشر می شود.

این مطالب را نیز ببینید!

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی

سومین همایش بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی The Third International & National Conference on ...