خانه / آموزشی / قابل توجه دانشجویان دوره دکترای تخصصی(اقتصاد سلامت)

قابل توجه دانشجویان دوره دکترای تخصصی(اقتصاد سلامت)

قابل توجه دانشجویان دوره دکترای تخصصی

نکات ویژه در کتاب اقتصاد سلامت

تذکرات مهم:

  1. منظور از شماره صفحه، عدد شمارنده رایانه بر روی آن صفحه در فایل پی. دی. اف است، نه عدد حک شده روی صفحه کتاب.
  2. حتما قسمت های مشخص شده را خوب بخوانید و خلاصه ای مهم از آن را که همه ابعاد را پوشش دهد، مورد استفاده قرار دهید.
  3. تحقیقات و کنفرانس های کلاسی را با ذکر ریفرنس در داخل متن و آخر آن و مرتب و سیمی شده در جلسه آزمون تحویل دهید. ضمنا تا  روز شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴ ارائه های کلاسی خود را به وسیله ایمیل به بنده ارسال کنید.

 

*فصل اول

۱-۳کیفیت(صفحه ۳۸) تا آخر صفحه ۵۲(پایان فصل/ تا پایان بند ۹)

نقش کیفیت، زمان، تکنولوژی، ساختار و اصول اقتصادی و … در اقتصاد سلامت را تحلیل کنید؟

*فصل دوم

۲-۶کارآیی(صفحه ۷۴) تا آخر صفحه ۸۰(پایان فصل/ پایان بند ۱۲)

انواع کارآیی در مراحل فرایند تصمیم سازی های اقتصادی و در پیوند با اقتصاد سلامت را توضیح دهید؟

*فصل سوم

خلاصه(صفحه ۱۱۸) تا آخر صفحه ۱۱۹(پایان فصل/ پایان بند ۱۲)

در رابطه با تحلیل هزینه – فایده، هزینه – اثربخشی و هزینه و منافع نهایی و ارزش مورد انتظار بر اساس آنچه در کلاس مطرح شده، چه نکات مهمی وجود دارد، شرح دهید؟

*فصل چهارم

خلاصه(صفحه ۱۴۶) تا آخر صفحه ۱۴۷(پایان فصل/ پایان بند ۸)

بیمه و توزیع نامشخص هزینه ها و نحوه تعیین خسارت در بیمه ها و بحث رفاه، خطرات اخلاقی و انتخاب معکوس در بیمه های نظام سلامت را توضیح داده و تحلیل نمایید؟

*فصل ششم

۶-۴ داد و ستد و تعامل بین پزشکان و بیمار(صفحه ۲۰۱) تا آخر صفحه ۲۰۷

اطلاعات نامتقارن، عدم قطعیت و عرضه و تقاضا در روابط پزشک – بیمار را شرح دهید؟

*فصل هفتم

۷-۸بیمه، رقابت قیمت و ساختار بازارهای درمانی(صفحه ۲۴۲) تا آخر صفحه ۲۴۵

بیمه، رقابت قیمت و ساختار بازارهای درمانی در اقتصاد سلامت را تبیین نمایید و بنویسید چرا بازار بیمه سلامت از لحاظ قیمتی بسیار رقابتی می باشد؟

*فصل هشتم

۸-۶سازمان: چه کسی و به چه منظوری بیمارستان را کنترل می کند(صفحه ۲۷۸) تا آخر صفحه ۲۸۳(تا پایان بند ۸)

جریان منابع و کنترل در بیمارستان و اهداف مربوط به کنترل آن را بحث و تحلیل کنید؟

*فصل نهم

۹-۱چرا هزینه برخی از بیمارستان ها بیشتر از دیگر بیمارستان هاست(صفحه ۲۸۸) تا صفحه ۲۹۵(تا اول بند ۳-۹)

چرا هزینه ها در بیمارستان های مختلف متفاوت است، علل و عوامل تاثیرگذار در آن را تحلیل کنید؟

*فصل دهم

۱۰-۱چرا مراقبت مدیریت شده(صفحه ۳۲۴) تا آخر صفحه ۳۳۰

مراقبت مدیریت شده چگونه می تواند کل هزینه ها در بخش بهداشت و درمان را کاهش دهد؟

*فصل سیزدهم

اول صفحه ۴۴۳ تا آخر صفحه ۴۵۱

در اقتصاد کلان سلامت چه محورهایی قابل بررسی است، آن ها را طرح و بحث کنید؟

*فصل چهاردهم

دولت در یک اقتصاد مختلط(صفحه ۴۵۸) تا آخر صفحه ۴۸۰ و خلاصه پایان فصل(صفحات ۴۸۲ و ۴۸۱)

نقش دولت در یک اقتصاد مختلط چیست؟ بر این اساس، محدودیت ها در قانونگذاری دولتی و بازارهای نظام سلامت را توضیح دهید؟

*فصل پانزدهم

صفحه ۴۸۸

کالاهای عمومی، تصمیم گیری در مورد آن ها و اصلاح سلامت عمومی و رقابت در تولید کالاهای عمومی در اقتصاد سلامت را تعریف و تشریح کنید؟

*فصل هفدهم

صفحه ۵۴۹ تا آخر صفحه ۵۵۷ و خلاصه پایان فصل(صفحات ۵۸۵ و ۵۸۴)

وضعیت سلامت و عوامل خرد و کلان در هزینه های سلامت کشورها را تشریح و تحلیل کنید؟

*فصل هجدهم

کشش پذیری درآمد و درآمد مشترک(صفحه ۵۹۳) تا آخر صفحه ۵۹۸

کشش پذیری و پویایی در هزینه های مالی سلامت را توضیح دهید؟

*فصل نوزدهم

۱۹-۳تخصیص، تخصیص و تخصیص(صفحه ۶۳۱) تا آخر صفحه ۶۳۵ 

نقش تخصیص، کارآیی پویا و آینده در ارزیابی اثربخشی اقتصاد سلامت را چگونه توضیح  و توجیه می کنید؟

۴ آذرماه ۱۳۹۴

این مطالب را نیز ببینید!

طرح درس اقتصاد بهداشت و درمان و بیمه

طرح درس  نام استاد: دکترخلیل علی محمدزاده    رتبه دانشگاهی: استاد        رشته تحصیلی: دکترای پزشکی ...