خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / برای هر۱۰۰۰ ایرانی چند تخت بیمارستانی وجود دارد؟

برای هر۱۰۰۰ ایرانی چند تخت بیمارستانی وجود دارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد آقاجانی در برنامه بررسی اورژانس بیمارستانی کشور به دو خبر خوش در حوزه اورژانس اشاره کرد و عنوان کرد: ۱۱۰ بخش اورژانس پیشرفته طی یک سال آینده به همراه بازسازی ناوگان اورژانس کشور گسترش می‌یابد.وی ادامه داد: همچنین ۲۴۰۰ تخت ICU برای مراقبت‌های ویژه به ۵۴۰۰ تخت ICU کنونی اضافه می‌شود تا بتوانیم پوشش مراقبت‌‌های حاد برای بیماران را افزایش دهیم.معاون درمان وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت با وجود تمام کمبودهای نیروی انسانی و تخت بیمارستانی براساس قانون طرح تحول سلامت را اجرا کرد. زیرا این حق مردم بود.

آقاجانی در ادامه به عدم استاندارد بودن میزان تعداد تخت بیمارستانی در کشور اشاره کرد و افزود: به ازای هر ۱۰۰۰ ایرانی فقط یک تخت بیمارستانی موجود است در حالی که در کشورهای توسعه یافته این آمار ۱۳.۵ به یک هزار نفر و همچنین در کشوری مانند کره جنوبی ۱۰.۵ به هزار نفر و در کشورهای همسایه ما این آمار ۲.۷ به ازای هر هزار نفر جمعیت است. بنابر این چند دهه در این حوزه قصور رخ داده است و باید حداقل در طول یک دهه این کمبودها را برطرف کنیم.

معاون درمانی وزارت بهداشت با صحه گذاشتن بر مشکلات متعدد اورژانس‌ها که برای برطرف کردن به زمان نیاز است، افزود: در طی دو سال اخیر و در زمان اجرای طرح تحول سلامت اقدامات مناسبی برای اورژانس صورت پذیرفته است از جمله ارتقای هتلینگ اوژانس‌ها، توزیع تجهیزات پزشکی، ساخت ۱۱۰ بخش جدید، و مقیمی متخصصان که برای نخستین بار در اورژانس‌ها صورت پذیرفت.

آقاجانی در توضیح مقیمی متخصصان در اورژانس‌ها اظهار کرد: هم اکنون ۸۵۰ متخصص مقیم شب‌ها در اورژانس‌های کشور حضور پیدا می‌کنند که البته حضور دائمی آنان به یک نظارت منسجم نیازدارد.

معاون وزیر بهداشت درباره مشکلات تریاژ در اورژنس‌های بیمارستانی عنوان کرد: هم اکنون این مشکل کمتر شده است زیرا در گذشته بیشترین مشکل به دلیل عدم مهارت پرستاران در تریاژ بود.

آقاجانی درباره کلینیک‌های فعال در جنب اورژانس‌ها نیز عنوان کرد: اکثر اورژانس‌های بزرگ چنین کلینیک‌هایی را دارند و شبانه‌روزی است و بیشترین فعالیت آنان از ۸ شب به بعد است. یکی از اهداف این کلینک‌ها این است که بیماران مراجعه کننده را طبقه‌بندی کنند. زیرا در همه اورژانس‌های دنیا بیماران دسته بندی می‌شود یعنی بیمار و مصدومی که وضعیت حادتری دارد رسیدگی به وی نیز زودتر صورت می‌گیرد و دیگران بیماران باید براساس بیماری که دارند مدتی برای دریافت خدمات در صف و انتظار قرار گیرند.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با صحه گذاشتن درباره فاصله داشتن تخت‌های بیمارستانی با استانداردهای لازم بیان داشت: بیمارستانها باید ۱۰ درصد تخت‌های خود را به آوژانس اختصاص دهند.

آقاجانی درباره جذب پرستاران نیز افزود: به دلیل عدم استخدام دولتی مسلماً جذب پرستار با کمیودهایی مواجه شد و کمبود پرستار مشهود است.

وی درباره فعالیت پرسنل در اورژانس نیز خاطرنشان کرد: کسانی که در اورژانس فعالیت می‌کنند باید از هر لحاظ تامین شوند. بنابر این براساس دریافتی مبتنی بر عملکرد ۶۰ درصد دریافتی فعالان در اورژانس افزایش یافته است.

این مطالب را نیز ببینید!

چرا بزرگترین طرح نظام سلامت ایران چنین وضعیتی دارد؟

اجرای طرح پزشک خانواده در دو استان زیر ذره بین شورایعالی سازمان چرا بزرگترین طرح ...