خانه / آموزشی / برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک / حاضرین آزمون میان ترم برنامه ریزی استراتژیک + نمره آزمون

حاضرین آزمون میان ترم برنامه ریزی استراتژیک + نمره آزمون

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

حاضرین آزمون جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام سلامت

نمرات از ۴ محاسبه شده است(هر سوال یک نمره)

محسنی(۶:۰۵) – ۲/زهرایی بخش(۶:۰۹)- ۱/اعتصامی نیا(۶:۱۱)- ۱/کاروان زینب(۶:۱۴)- ۲/قاسم پور(۶:۱۴)- ۱/محمدی(۶:۱۵)- ۳

/زارعی(۶:۱۵)- ۲/نوری(۶:۱۵)- ۲٫۵/عرب(۶:۱۹)- ۳/فرهادی(۶:۲۰)- ۱٫۵/شمامی(۶:۲۰)- ۳/زیارتگاهی(۶:۲۱)- ۱

/علیرضایی(۶:۲۲)- ۲/قوامی آزاد(۶:۲۲)- ۱٫۵/وثوقی(۶:۲۳)- ۰٫۵/زارع(۶:۲۳)- ۱/امیدی(۶:۲۳)- ۱

/پورنصیر(۶:۲۳)- ۱/حسن پور(۶:۲۳)- ۳/حسینی(۶:۲۴)- ۳/دارابی(۶:۲۴)- ۴/داداشی(۶:۲۶)- ۲

/دانیاری(۶:۲۷)- ۲٫۵/سمیاری(۶:۲۸)- ۲/خانزاده(۶:۲۸)- ۲/نامجو(۶:۲۸)- ۱

/ایمانی(۶:۲۹)- ۱/کحال(۶:۳۰)- ۱/شجاع(۶:۳۰)- ۱

غایب: پور ربیعا و مقدم

این مطالب را نیز ببینید!

طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در بهداشت و درمان نام استاد: دکترخلیل علی محمدزاده    ...