خانه / آموزشی / اصول و مبانی مدیریت / اعتباربخشی در بیمارستان

اعتباربخشی در بیمارستان

تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان

اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی وارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و را های اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است. در باب تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان باید گفت: موضوعات پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت، اخلاق پزشکی، و کاهش خطای پزشکی، نقشی کلیدی در این فرایند دارا می باشد. ضمناً حفظ ایمنی بیمار نیز بخشی از فرایند تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان است.

برای کسب نوضیحات بیشتر روی موارد زیر کلیک کنید:

* مفاهیم اعتبار بخشی

* مدل های اعتبار بخشی

* نحوه اعتبار بخشی

* محورهای اصلی استانداردهای اعتبار بخشی

* استانداردهای اعتبار بخشی در واحد مدیریت

* تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتبار بخشی

http://ikhc.tums.ac.ir

 

این مطالب را نیز ببینید!

نشست تخصصی؛ کاربرد هوش مصنوعی در ارتقاء سلامت

برنامه ای از زیرگروه سلامت الکترونیک گروه علوم پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی نشسست حضوری(مجازی) skyroom.online/ch/farhangestan/ams1