خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / گزارشی از اجرای طرح تحول سلامت

گزارشی از اجرای طرح تحول سلامت

دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در افتتاح بخش های جدید بیمارستان امام حسین(ع)
به رغم تلاش هایی که پس از انقلاب در حوزه آموزش پزشکی، شبکه بهداشت، تولیدات علمی و دارویی شده اما در خدمت‌رسانی به مردم در حوزه درمان با کاستی‌هایی مواجه بوده و هستیم.
به همین دلیل دولت یازدهم طرح تحول سلامت را آغاز کرد و از ۱۵ اردیبهشت با ۳ هدف حمایت مالی از اقشار محروم، دسترسی به عدالت خدمات درمانی و ارتقای کیفیت این طرح دنبال شد.
یکی از برنامه‌ها ارتقای کیفی خدمات هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی بود. این حوزه از نقاط ضعف ما بود که در قالب این طرح اکنون ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع در حال بازسازی است. این بازسازی در قالب ۸۰ هزار تخت در ۵۶۰ بیمارستان کشور بوده که یک میلیون مترمربع آن به اتمام رسیده است.
۸۰ درصد کل پروژه پیشرفت داشته، ۳۰ هزار تخت نوسازی و بقیه تخت‌ها مورد بازسازی قرار می‌گیرند.
حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم را از دیگر برنامه‌های طرح تحول سلامت بود.  قبل از اجرای طرح حدود ۲ هزار و ۲۰۰ پزشک متخصص در مناطق محروم خدمت می‌کردند که اکنون با رشد ۷۷ درصدی ۲۹۰۰ پزشک در مناطق محروم خدمت‌رسانی می‌کنند.
فقط ۵ درصد از این پزشکان تمام وقت بودند که دسترسی مردم به خدمات را کم می‌کرد اما اکنون به ۱۰۰ درصد رسیده است.
باید مردم تحت پوشش بیمه درمانی قرار می‌گرفتند که این امر محقق شد و در بیمارستان‌های دولتی هزینه‌هایشان پوشش داده می‌شد که اکنون ۴.۵ درصد متوسط هزینه بستری را می‌پردازند.
پرداخت غیرقانونی و زیرمیزی در مطالعه مرکز ملی تحقیقات سلامت اکنون به صفر رسیده است. نمی‌توانیم ادعا کنیم کاملا برچیده شده اما جامعه پزشکی همراهی قابل توجهی کرده و این زیرمیزی بسیار کاهش پیدا کرده است.
امروز می‌توانیم بگوییم حلقه حفاظتی مردم در برابر هزینه‌های سلامت در کشور تا حد زیادی محقق شده است.
برنامه‌های حوزه درمان برای سال ۹۴ را در ۵ حوزه عبارتست از: اورژانس بیمارستانی، بخش مراقبت‌های ویژه، دیالیز، ساخت و تجهیز مراکز سرطان در ۳ سطح تشخیص زودرس، درمان و مراقبت در شهرهای مختلف و راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه که به تعداد ۵ هزار و ۶۰۰ مطب جدید ساخته خواهد شد.
خیرین باید در حوزه سلامت دخالت کنند.  منابع دولت کافی نیست در کشور ۸۰ هزار تخت داریم که ۱.۵ تخت به ازای هر هزار نفر است که با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.
در استان تهران ۲۶ هزار تخت کمبود داریم به طوری که در شهرهای شرقی استان تهران به شدت کمبود تخت وجود دارد و بیش از غرب آن است.

این مطالب را نیز ببینید!

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی

سومین همایش بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی The Third International & National Conference on ...