خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / قطار تحول سلامت در ایستگاه بهداشت

قطار تحول سلامت در ایستگاه بهداشت

علی‌اکبر سیاری در نشست معاونین بهداشتی و مراسم عملیاتی کردن مراقبت‌های اولیه سلامت در حاشیه شهرها گفت: طرح تحول چند مرحله داردکه امروز مرحله دوم بهداشتی را بررسی می‌کنیم به طوری که ۶ برنامه و ۸ پروژه پیش‌بینی شدته است و امروز ۲ برنامه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: این برنامه برای جمعیت ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در حاشیه شهرها و ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر است که در مجموع ۱۵ میلیون نفر می‌شوند.

سیاری گفت: باید اطمینان پیدا کنیم که مردم در حاشیه شهرها مراقبت‌های اولیه را دریافت می‌کنند به همین دلیل درصدد تکمیل شبکه بهداشتی سلامت هستیم و محور کار ما با کارشناسان مراقبت سلامت است.

به گزارش فارس، معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: هر کارشناسان مراقبت سلامت ۴ هزار نفر را پوشش می‌دهد، مراقبت‌های اولیه در این صورت ادغام یافته و به صورت فعال ارائه می‌شود و در صورت نیاز با انجام مراقبت‌های فردی بیمار به پزشک ارجاع داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تمام اقدامات انجام شده به صورت رایگان خواهد بود، گفت: خرید خدمت از بخش خصوصی انجام گرفته است و اعتباری را که دولت پیش‌بینی کرده از همان اعتبار ۲۰۲۷ میلیون تومانی برنامه پزشک خانواده شهری است.

سیاری ادامه داد: خدمات عمومی سلامت و مراقبت‌های اولیه سلامت در این بسته خدمتی با ۱۱ بند تعریف شده است، همچنین بسته آموزشی برای آن دیده شده تا مربیان بهورز آموزش‌های لازم را ببینند و آنها را به کارشناسان سلامت منتقل کنند. این آموزش‌ها به صورت آبشاری به کارشناسان سلامت که ماما، پرستار و … هستند داده می‌شود.

وی افزود: آموزش‌های ضمن خدمت باید به آنها داده شود که در قالب ۱۲۰ ساعت آموزش حضوری و ۶۵۰ ساعت غیرحضوری است.

سیاری گفت: انجام و تکمیل شبکه بهداشت با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط مانند شهرداری امکان‌پذیر است تا عملکرد تمام بخش‌ها هماهنگ شود.

سیاری تکمیل این شبکه‌های بهداشتی در حاشیه شهرها را در راستای دو برنامه پزشک خانواده عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها یک ساختار و شبکه را تکمیل می‌کنند. همچنین کارگاه سلامت که برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر دیده شده ۴ کارشناس مراقبت سلامت در این پایگاه‌ها مستقر می‌شوند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت افزود: هر ۴ پایگاه تحت نظر یک مرکز سلامت قرار می‌گیرد و جمعیتی که تحت پوشش این مراکز خواهد بود ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر است.

وی افزود: در این مراکز پزشکان، کارشناسان تغذیه، سلامت روان، بهداشت محیط و … مستقر می‌شوند تا خدمات جامع را ارائه کنند. در واقع این اقدامات در راستای تقویت شبکه بهداشتی در خارج از شهر و با کمک بخش خصوصی است.

سیاری گفت: در این برنامه اگر مردم در حاشیه شهرها به کارشناسان سلامت مراجعه نکنند ما به خانه‌های آنها می‌رویم. این زیرساخت برنامه پزشک خانواده است و برای هر خانوار یک پرونده ایجاد می‌شود.

وی وجود ۲۵۰۰ کارشناس مراقبت سلامت را جوابگوی نیازهای شبکه دانست و گفت: حاشیه شهرها از آسیب‌های اجتماعی، بیماری‌های واگیر و غیرواگیر رنج می‌برند و برنامه‌ای که داریم این است که به هر ۳ این عوامل پاسخ دهیم البته باید سایر بخش‌ها هم با ما هماهنگ باشند.

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک(۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، فرهنگستان علوم پزشکی)

کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک دکتر خلیل علی محمدزاده دبیرعلمی کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک از برگزاری ...