معرفی سازمان جهانی بهداشت

تاریخچه

سازمان جهانی بهداشت یکی از آژانس های فنی و تخصصی مربوط به سازمان ملل است که در سال ۱۹۴۸ با هدف همکاری برای تقویت سلامت همه مردم جهان تشکیل یافت. شش استراتژی مهم سازمان که در سند استراتژی همکاری کشوری در ایران تشریح شده است شامل:

تقویت سلامت به عنوان کانون توسعه مستمر اقتصادی و انسانی،

افزایش توان های مدیریتی برای اصلاح سیستم بهداشتی،

به کار بردن راهکارهای مدیریت ریسک برای برخورد موثر با بیماریها و شرایط مرتبط با رفتارها،

مورد خطاب قرار گرفتن دستور کار ناتمام و ضروری بیماریهای قابل انتقال

تقویت یک فرهنگ پژوهشی و توسعه فن آوری،

تقویت مکانیزم های سازمانی برای عملیات بشردوستانه و اضطراری در راستای سلامت.

در بیانیه ماموریت سازمان جهانی بهداشت آمده است: ” هدف سازمان جهانی بهداشت دستیابی همه آحاد مردم به بالاترین سطح ممکن سلامت می باشد. سلامت، همانگونه که در نظامنامه سازمان تعریف شده است، یک وضعیت کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی رفاه است و تنها به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست. در حمایت از هدف کلی، این سازمان طیف گسترده ای از وظایف را به عهده گرفته که شامل موارد زیر می باشد:

فعالیت به عنوان مسئول هدایت کننده و هماهنگ کننده در موضوع سلامت بین المللی،

تقویت همکاری های فنی،

کمک به دولت ها، (در صورت درخواست کشورها)، در راستای تقویت خدمات بهداشتی،

سازماندهی همکاری های فنی مناسب و نیز در مواقع اضطراری و بحران ها، کمک های لازم، بر اساس درخواست یا پذیرش دولتها،

راه اندازی و پیشبرد فعالیت ها در راستای کنترل همه گیری ها و بیماری های اندمیک و غیره،

ترویج استانداردهای توسعه یافته آموزشی و تربیتی در تخصص های مربوط به سلامت، بهداشت، دارویی و سایر زمینه های مرتبط.

گستره جهانی سازمان

سازمان جهانی بهداشت هم اکنون دارای یکصد و نود و دو کشور عضو است که در قالب شش منطقه جقرافیایی تقسیم شده اند. بیش از هشت هزارمتخصص شامل پزشکان، اپیدمیولوژیست ها، مدیران، دانشمندان، سرپرستان امورمختلف و دیگر افراد متخصص از سراسر جهان گرد آمده اند تا در یکصد و چهل و هفت دفتر کشوری، شش دفتر منطقه ای و ستاد مرکزی آن در شهر ژنو سوئیس به توسعه سلامت و بهداشت در جهان کمک کنند. تقسیم بندی دفاتر در شش منطقه به شکل زیر است:

دفتر منطقه ای آفریقایی AFRO

دفتر منطقه ای برای کشورهای آمریکایی AMRO (یا PAHO)

دفتر منطقه ای برای کشورهای مدیترانه شرقی EMRO

دفتر منطقه ای کشورهای اروپایی EURO

دفتر منطقه ای کشورهای آسیای جنوب شرقی SEARO

دفتر منطقه ای کشورهای پاسیفیک غربی (غرب اقیانوس کبیر) WPRO

هر دفتر منطقه ای ارتباط کشورهای عضو و دقاتر کشوری با یکدیگر و نیز با دفتر مرکزی در ژنو را فراهم کرده و معمولا غالب کارگاه ها و دوره های آموزشی برای کشورها در این دفاتر برگزار می شود.

دفتر منطقه مدیترانه شرقی: تعداد بیست و سه کشور تحت پوشش دفتر منطقه مدیترانه شرقی Eastern Mediterranean Regional Office قرار دارند که اصطلاحا EMRO گفته میشود. دفتر منطقه ای این سازمان برای منطقه فوق در قاهره (مصر) قرار دارد. تمامی کشورهای عضو این منطقه دارای اکثریت مسلمان بوده و سنن و فرهنگ های نسبتا مشابهی دارند. گستره جغرافیای این منطقه ازشرق تا پاکستان و افغانستان، و از غرب تا مراکش و تونس ادامه دارد. تصویر ذیل کشورهای منطقه ای EMRO را نشان می دهد.

فعالیت های اصلی در جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل‌های راهبردی از طریق فعالیت‌های زیر در ایران تحقق می‌یابند:

تبادل اطلاعات و دانش، فراهم کردن گزینه‌های عام در استانداردها، سیاست ها و ترویج سلامت؛

پشتیبانی درازمدت اجرای برنامه های سلامت و توسعه؛

تسریع پذیرش و بومی سازی راهبردهای فنی؛

حمایت از تحقیق و توسعه و پایش عملکرد بخش سلامت؛

دغدغه‌های سیاست‌های سلامت در ایران عبارتند از:

بهبود تأمین منابع مالی نظام سلامت و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای؛

بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی منابع انسانی؛

تقویت نظام اطلاعات سلامت؛

شناسایی نقش بخش خصوصی برای ارتقای ارائه خدمات تندرستی در سطوح اول، دوم و سوم خدمات بر طبق هزینه‌های واقعی.

http://www.whoiran.org

این مطالب را نیز ببینید!

Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran from health policymakers’ perspective

Hosseini SM, Boushehri SA & Alimohammadzadeh KH. Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran ...