سهم کشورها از طب سنتی

 چین از سال ۱۹۵۱ طب سنتی را وارد نظام سلامت کرده است،.در حال حاضر ۴۰ درصد از خدمات طب سنتی در این کشور تحت پوشش بیمه قرار دارد. کشورهای آمریکا، پاکستان و هند را از دیگر کشورهایی ذکر کرد که از سال ۱۹۹۳ طب سنتی را وارد نظام سلامت کردند.۷۰ درصد نظام سلامت آلمان شامل طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی است. در فرانسه ۷۵درصد، استرالیا ۴۸درصد و آمریکا ۴۲ درصد از نظام سلامت را طب سنتی تشکیل می‌دهد. ایران از سال ۲۰۰۷ طب سنتی به عنوان یک رشته دانشگاهی وارد مباحث علمی و تخصصی ایران شد تا با استفاده از ظرفیت‌های نظام سلامت اقدام به توسعه این حوزه شود. همزمان با رونمایی از سند ملی طب سنتی و منشور اخلاقی احیا و کاربرد طب سنتی ایران، طب سنتی رسما وارد فاز عملیاتی در ترکیب با طب نوین قرار گرفته است.

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله علمی – پژوهشی؛ موانع و مشکلات مشارکت کارا و اثربخش خیرین در حوزه سلامت، یک مطالعه کیفی

– اسدی جنتی نرگس، علی محمدزاده خلیل*، حسینی سید مجتبی، ماهر علی، بهادری محمد کریم. ...