خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / بار اقتصادی و هزینه های سلامت ناشی از بیماری های مزمن در ایران و جهان

بار اقتصادی و هزینه های سلامت ناشی از بیماری های مزمن در ایران و جهان

بار اقتصادی و هزینه های سلامت ناشی از بیماریهای مزمن در ایران و جهان

Saeid Karimi, Marzieh Javadi, Fatemeh Jafarzadeh, سعید کریمی, مرضیه جوادی, فاطمه جعفرزاده

چکیده

بیماری‌های غیر واگیر مسؤول مرگ بیش از ۳۵ میلیون نفر در هر سال، یعنی نزدیک به دو سوم از کل مرگ و میر در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ بشر، سلامت مردم دنیا با تغییر چشم‌گیری مواجه است. بیماری‌های غیر واگیر خیلی بیشتر از بیماری‌های عفونی که در دهه‌های قبل گریبان‌گیر مردم بود، جان انسان‌ها را می‌گیرد. بیش از ۸۰ درصد مرگ و میر ناشی از این بیماری‌ها در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد و هر سال مبالغ عظیمی از درآمد کشورها به دلیل وجود این بیماری‌ها هدر می‌رود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بیماری‌های غیر واگیر زندگی ۲۵ میلیون نفر را تا سال ۲۰۱۵ در سراسر منطقه‌ی خاور میانه تهدید می‌کند. همچنین ایران در دهه‌های آینده با توجه به بروز پدیده‌ی گذار اپیدمیولوژیک و افزایش بیماری‌های مزمن با بار اقتصادی ناشی از بیماری‌های مزمن مواجه می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی بار اقتصادی و بهداشتی ناشی از این بحران جهانی، چالش‌ها و راهکارهــــای کنترل و پیشگیری ازآن انجام شد. مطالعه‌ی حاضر به صورت مروری و با مرور منابع کتابخانه‌ای و منابع علمی دیجیتال و چاپی از ژورنال‌های مختلف علمی، همچنین جست‌وجوی وب سایت‌های معتبر از جمــله CDC، WHO و… انجام گردید.

بیماری‌های غیر واگیر هر ساله ۳۵ میلیون مرگ در سراسر دنیا را به دنبال دارند و یک مانع مهم بر سر راه توسعه‌ی کشورها هستند. این بیماری‌ها افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند و آن‌ها را به ورطه‌ی فقر می‌کشانند. مقابله با این بیماری‌ها با کنترل ریسک فاکتورهای آن‌ها و استفاده از تجربیات سایر کشورها و توصیه‌های کارشناسی سازمان‌های بین‌المللی امکان پذیر است.

واژه‌های کلیدی: هزینه‌ی بیماری؛ بیماری‌های مزمن؛ هزینه.

تمام متن:  PDF

http://him.mui.ac.ir

این مطالب را نیز ببینید!

Identifying factors affecting a healthy lifestyle in the post-COVID-19 era

April 2024 – Volume 13 – Issue 1 Editor-in-Chief: Prof. Alireza Yousefy ISSN: ۲۲۷۷-۹۵۳۱ Online ISSN: ۲۳۱۹-۶۴۴۰ Frequency: Continuous ...