خانه / پژوهشی / خلاصه پایان نامه ها / گزارش یک دفاع؛ عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای بالینی توسط پرستاران

گزارش یک دفاع؛ عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای بالینی توسط پرستاران

روز شنبه مورخ ۹۲/۱۱/۱۲ رأس ساعت ۱۲:۴۵ جلسه ی دفاعیه مریم حاتمی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ورودی سال ۱۳۹۰ با عنوان « بررسی علل و عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای بالینی توسط پرستاران در بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال۱۳۹۲»با حضور اساتید ارجمند جناب آقای دکتر نصیری پور؛ استاد راهنما، جناب آقای دکتر خلیل علی محمدزاده استاد مشاور و سرکار خانم دکترحسن مرادی؛ استاد داور برگزار گردید.
در این پژوهش به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای بالینی توسط پرستاران در قالب بنج حیطه مدیریتی، پیامد گزارش دهی، آموزشی، انگیزشی و نحوه گزارش دهی و نیز تعیین ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران با گزارش دهی خطا پرداخته شد. حیطه های مربوط به «پیامد گزارش دهی» ، «مدیریتی» و «انگیزشی» به ترتیب به عنوان شایعترین علل عدم گزارش دهی خطا از سوی پرستاران مطرح گردیدند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین حیطه انگیزشی با عدم گزارش دهی خطاها توسط پرستاران ارتباط وجود ندارد. همچنین پرستارانی که دارای سن و به تبع آن سابقه کار و تجربه بیشتری بودند در مورد گزارش دهی خطا احساس مسئولیت بیشتری داشته و کمتر از سایرین با موانع گزارش دهی روبرو بودند.
در جهت رفع موانع گزارش دهی خطاها با عنایت به یافته های پژوهش، حذف نظام تنبیه و توبیخ و تغییر نگرش بر گزارش خطاهای بالینی از رویکرد فردی به رویکرد سیستمی و نیز حمایت موثر و کافی مسئولین و ارائه واکنش مناسب ایشان در برابر گزارش خطا توسط پرستاران بخصوص پرستاران جوان و همچنین استفاده از نظام تشویق در مورد گزارش رویدادهای نزدیک به خطا، پیشنهاد گردید.

این مطالب را نیز ببینید!

پاسخ به سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک

نمونه سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک تهران، ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ فرهنگسان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ...

۲ دیدگاه

  1. باسلام واحترام
    باآرزوی موفقیت برای اساتید محترم وخانم حاتمی زاده
    اگه امکان داره تمایل دارم باخانم حاتمی زاده درموضوع این پایان نامه ارتباط داشته باشم .لطفا راهنمایی فرمایید
    باتشکر