خانه / آموزشی / اصول و مبانی مدیریت / انتقاد پذیری مدیر به مجموعه عزت نفس می بخشد

انتقاد پذیری مدیر به مجموعه عزت نفس می بخشد

دکترخلیل علی محمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه از جمله لوازم مدیریت، به سعه صدر و انتقاد پذیری اشاره و گفت: در چنین فضایی همکاری ها شکل می گیرند، مجموعه عزت نفس و قوام پیدا می کند و کارها مقبولیت اجتماعی بیشتری می یابند.

وی با اظهار این مطلب که مدیر نقد ناپذیر به درد لای جرز دیوار هم نمی خورد، اظهار داشت: مدیر مستبد و خود رایی که کمترین انتقادها را در نطفه خفه می کند، راه را بیراهه ترسیم می کند و اجازه ی رشد و بالندگی و ابتکار و نوآوری را از همکارانش دریغ می نماید و با چنین خلق و خویی، زمینه ی بسیاری از کج روی ها در سیستم می گردد.

وی در ادامه افزود: صراحت، صداقت و شفافیت در کارها اقتضاء می کند مدیران از اصول و مبانی مدیریتی آگاه و بسته به شرایط، نهایت استفاده را از آن ها، در اتخاذ تصمیمات، تدوین برنامه ها و اجرای عملیات کاری داشته باشند.

وی گفت: البته انتقاد نیز شرایط و ملاک هایی دارد که برای افزایش درجه ی تاثیرپذیری آن، باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: انتقاد وحی منزل نیست. باید منتظر جواب طرف انتقاد هم ماند و توضیح درست او را نیز برتابید.

وی گفت: اگر معیارهای انتقاد سازنده، از هر دو سو بکار بسته شوند، شاهد پیشرفت های شایان توجهی در تعالی فرایند های کاری خواهیم بود.

این مطالب را نیز ببینید!

قابل توجه دانشجویان؛ آدرس دهی دکترخلیل علی محمدزاده در مقالات

قابل توجه دانشجویان و همکاران: شیوه آدرس دهی در مقالات دانشگاهی به فارسی و انگلیسی، ...