خانه / آموزشی / اصول و مبانی مدیریت / دانشجویان حاضر در امتحان میان ترم ۲ اصول و مبانی مدیریت + اسامی

دانشجویان حاضر در امتحان میان ترم ۲ اصول و مبانی مدیریت + اسامی

دانشجویان نامبرده، به ترتیب در ساعات ذکر شده در آزمون میان ترم ۲ درس اصول و مبانی مدیریت شرکت کردند:

حمیدرضا محسنی (۴/۲۰)/ روح اله البرزی (۴/۴۴)/ نیلوفر فریدفر (۵/۰۵)/سمیرا اعتصامی نیا (۵/۰۸)/ زهرا حسن پور(۵/۰۹)/ مهدیه معصومی (۵/۱۳)/ ایران علیرضایی(۵/۱۳)/ اولیا زارع (۵/۱۴)/ سولماز محمدی وحیدی (۵/۱۵)/ روح الله قاسم پور(۵/۱۵) / فاطمه زهرایی بخش (۵/۱۶)/ زهره قوامی آزاد  (۵/۱۸)/ داود نام جو (۵/۱۸)/سعیده افشاری (۵/۲۴)/اسماعیل مقدم (۵/۲۵) / زینب وثوقی (۵/۲۸)/ فرشته شجاع  (۵/۳۲)/ رضا دانش مقدم (۵/۳۲)/ آزیتا کاروان زینب (۵/۳۵)/ محمد گل کرمی (۵/۳۵)/ ندا پورنصیر(۵/۳۵)/ دارابی (۵/۳۷)/ زهره محمودی (۵/۳۷)/  منصور شمامی (۵/۳۸)/محمد منفرد (۵/۴۱)/ نورعلی سمیاری (۵/۴۲)/ مهدی کریمی (۵/۴۴)/ منا امیدی (۵/۴۵)/ قاسم خانزاده (۵/۴۷)/زهرا فرهادی (۵/۵۱)/ سیدعلی طباطبایی (۵/۵۲)/ محبوبه نظام پرور (۵/۵۲)/ رامین ایمانی (۵/۵۲)/ پریسا دانیارى(۵/۵۸)/افسانه کحال (۶/۰۴).

این لیست تا ساعت ۶ بعد از ظهرتکمیل شد.

با تشکر از دانشجویان عزیز که نظم و انضباط امتحانی را رعایت کردند. تا لحظاتی دیگر پاسخ های خودتان و نیز پاسخ های صحیح منتشر می شود.

لطفا در باره ی نحوه اداره کلاس نظرات خود را در این پست قید فرمایید.

تعداد حاضرین امتحان:  ۳۵ نفر

این مطالب را نیز ببینید!

قابل توجه دانشجویان؛ لینک دفاع از پروپوزال

قابل توجه دانشجویان؛ لینک دفاع از پروپوزال رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تهران پزشکی ...

۴ دیدگاه

 1. جواب سئوا ۱)الف- EFQM زیرا برمبنای مجموعه ای از ارزش ها ومفاهیم کلیدی تدوین شده است وعمومیت واستقبال بیشتری درسطح جها یافته است و ابزاری هستند برای استقرار سیتم در درون سازمانهاونیز ابزاری هستند برای سنجش اینکه یک سازمان تا چه اندازه درجهت استقرار سیستم ها در چهار چوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده
  جواب سئوال ۱) ب)EFQM

  جواب سئوا ۱ ) ج )اشتراک آنها درچهار چوب جامع کیفیت قرار دارند و ابزاری هستند برای استقرار سیتم در درون سازمانهاونیز ابزاری هستند برای سنجش اینکه یک سازمان تا چه اندازه درجهت استقرار سیستم ها در چهار چوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده وتفاوت آنها در این است عمدتا در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی ورویه ای اجرایی است وچهارچوب کلی هر دومدل یکی است

  جواب سئوال ۲ ) الف: بهترین الگو مدیریت وجود ندارد ب
  جواب سئوال ۲) ب) تدریجی وطی مراحلی سال ها برای استقرار آن زمان لزم است

  جواب سئوال ۲) ج)صبر وشکیبایی شرط موفقیت است.
  جواب سئوال ۲)د) درمرحله کسب دانش مهارتهاست.
  جواب سئوال ۳) الف)کارکنان سهم بسزایی در ارتقای کیفیت به عهده دارند کارکنان سرمایه اصلی سازمان می باشند آنان کار را انجام می دهند بنابراین مشارکت آنان در تحقق مدیریت کیفیت امری حیاتی است .
  جواب سئوال ۳ )ب) مهندسی مجدد
  جواب سئوا ۳) ج)این عبارت در میا مدیران سنتی رایج است ولی در سازمانی که درآن مدیریت جامع کیفیت پیاده شده حل ریشه ای مشکلات وپیشگیری از آن در وظایف روزانه کارکنان ادغام شده است.
  جواب سئ.ا ۳) د)شعارهای صوری با گذشت زمان نه تنها باعث افزایش فعالیت کارکنان نمی شود بلکه انگیزه لازم را هم از کارکنان سلب می کند ویبب بی اعتمادی کارکنان نیبت به مدیران می شود .
  ؟ جواب سئوال ۳) ه) به جای بازرسی صد در صد محصولات با اعمال نظارت وکنترل دقیق تر فرایند تولید از تولید محصولات معیوب جلوگیری کرد نه بعد از تولید محصولات معیوب از محصولات سالم سعی کنیم که کیفیت آنها را بهبود بخشیم.

  منصور شمامی

 2. آزیتا کاروان زینب

  ۱)
  الف) مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است.
  ب) مدل EFQM سعی می کند عملکرد سازمان ها را به عدد تبدیل کند و بر اساس امتیاز بندی سازمان های متقاضی از ۱۰۰۰ محاسبه شده و سازمان های سرامد معرفی می شوند فولاد مبارکه موفق به کسب ۳۳۰ امتیاز شده است.
  ج) شباهت هر دو در چهارچوب مدیریت کیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیبستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند در جهت استقرار سیستم – تفاوت ها: در حد تعداد معیارها وامتیاز دهی و رویه های اجرایی.

  ۲)
  الف) بهترین الگوی اجرایی وجود ندارد .
  ب) هیچ راه میانبری برای کوتاه کردن این فاصله زمانی وجود ندارد و سالها طول میکشد و تدریجی می باشد.
  ج) ۱:شروع صحیح اجرای مدیریت جامع کیفیت ۲: صبر و شکیبایی .
  د) مرحله کسب دانش و مهارت ها.

  ۳)
  الف) باعث کاهش در ارتقاء مستمر کیفیت میشود و باعث بوجود امدن یک جو نامناسب در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظار مشتری ها می باشد . بنابر این مشارکت کارکنان در تحقق مدیریت امری حیاتی است.
  ب) مهندسی مجدد .
  ج)این عبارت رایج در میان مدیران سنتی است .در سازمانهایی که در ان مدیریت جامع کیفیت پیاده سازی شده است حل ریشه ای مشکلات و پیشگیری از انها در وظایف روزانه کارکنان ادغام میشود.ساده کردن روشهای انجام کار استاندارد کردن انها و کوتاه کردن فرایند ها به پیشگیری لز بروز مشکلات کمک میکند.
  د) در مراحل اولیه باعث کاهش تشنج و تنش می شود . ولی با گذشت زمان نه تنها باعث افزایش فعالیت کارکنان نمی شود بلکه انگیزه لازم را هم از کارکنان سلب میکند و سبب بی اعتماد شدن انها به مدیران می شود.
  ه)به جای بازرسی ۱۰۰% محصولات .با اعمال نظارت و کنترل دقیق طرح روی فرایند تولید از تولید محصولات معیوب جلوگیری کرد نه اینکه بعد از تولید با جدا کردن محصولات معیوب از سالم سعی شود کیفیت را بهبود ببخشیم.

  ۹

 3. زهره قوامی آزاد

  ۱الف) مدل EFQM ، چراکه این مدل عملکرد سازمان ها را کمی کرده و بوسیله اعداد نشان میدهد.در سازمانی نیز که خودم مشغول کار هستم به کارگیری مدل تعالی EFQM تاثیر بسزایی بر روی فرآیندهای کاری بیمارستان داشته است.
  ب ) EFQM. چراکه هم شرکت های مشاور وهم گروه های ارزیابی در این زمینه فعالیت میکنند.
  ج) همه مدل ها شباهت های فراوانی باهم دارند و تفاوت ساختاری خاصی باهم ندارند فقط در معیارها و امتیازها با هم متفاوتند.
  ۲الف) focus PDCA
  ب ) یکسال
  ج) شروع صحیح و صبر و شکیبایی
  د) مرحله کسب دانش و مهارتها
  ۳ الف) کارکنان اصلی ترین نقش در استقرار مدیریت کیفیت در سازمان ها را بر عهده دارند زیرا انها افراد درگیر در فرآیندهای موجود در سازمان ها هستند و بدون همکاری انها هیچ طرحی در سازمانها به نتیجه نمیرسد.
  ب) مهندسی مجدد
  ج) خیر چراکه سازمانهایی که در حال استقرار سیستم های کیفیت هستند بدنبال حل ریشه ای مشکلات و در نتیجه پیشگیری از بروز مشکلات هستند.
  د) سبب بی اعتمادی کارکنان به مدیران میشود و در طول زمان سبب کاهش انگیزه کارکنان میشود.
  ه) ارتقای کیفیت بدون سنجش امکان ندارد بنابراین عملکرد فرآیندها باید به طور مستمر سنجیده شود تا نقاط بحرانی فرآیندها شناسایی و در جهت اصلاح آنها اقدام شود.

 4. روح اله البرزی

  سوال یک :
  الف ) مدل دمینگ : این مدل از قدمت بیشتری برخوردار بوده ساده وقابل درک می باشد ، همه بخش ها و ارکان سازمان در آن مهم می باشد و با توجه به اجرا درسازمانها ی مختلف تجربه های فراوانی در دسترس می باشد . و آموزش های مختلفی درخصوص آن ارائه شده است
  ب ) در ایران مدل دمینگ (TQM ) رایح است . البته ناگفته نماند در طی ۵ سال گدشته مدل EFQM هم در ایران طرفداران فراوانی پیدا کرده است .
  ج ) هر سه آنها برروی رضایت مشتری ؛ سنجش و بهبود فرایندها و کیفیت خدمات تاکید دارند و تفاوت آنها تنها در تعداد و برخی از ملاک ها و معیار ها ی ارزشیابی آنها می باشد .
  سوال ۲ ) :
  الف ) بهترین الگوی اجرای برای هرسازمانی با سازمان دیگر فرق داشته و نمی توان از یک نسخه واحد استفاده کرد اما آنچه در ایران رایج است الگوی شش مرحله ای ( آگاهی ؛ افزایش دانش و مهارت ؛ برنامه بلند مدت ، برنامه ریزی تفضیلی ؛ اجرا و پایش ) می باشد .
  ب ) اجرای آن نیازمند حداقل ۳-۵ سال می باشد و هیچ راه میانبری هم وجود ندارد .
  ج ) شر ط اول موفقیت تعهد مدیران ارشد سازمان و ایجاد تغییر در فکر وشیوه مدیریت می باشد .
  د ) در مرحله ۵ . مرحله اجرا
  سوال ۳ :
  الف ) کارکنان سازمان اصلی ترین عامل سازمان هستند که به طور مستقیم با فرایندها ی سازمان ارتباط داشته ودرآن دخیل هستند . بنابراین در صورت عدم مشارکت آنها اصلاح فرایندها به طور صحیح وریشه ای انجام نخواهد گرفت و بهبود فرآیندها شکست خواهد خورد .
  ب ) مهندسی مجدد فرآیند ها
  ج ) خیر . این واِژه در میران سنتی وجود دارد که به حل ریشه ای واساسی مشکلات سازمان و فرآیندها توجهی نمی کنند .
  د )موجب بی اعتماد و کاهش انگیزه و بهر ه وری کارکنان در دراز مدت می گردد .