خانه / آموزشی / برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک / جواب های صحیح آزمون درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

جواب های صحیح آزمون درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

۱) رابطه ی برنامه و بودجه ی استراتژیک را چگونه بیان می کنید؟

در ابتدای کار برنامه ی استراتژیک، تنظیم بودجه را کار می اندازد  و سرانجام  در مرحله ی اجرا، بودجه برنامه را جلو می برد.

۲) درارزیابی برنامه استراتژیک، شاخص  بیان نتیجه ی بلند مدت کدام است؟ شاخص اثربخشی رسالت وقتی کاربر نهایی معلوم نیست، چیست؟

هر دو بازده یا (Outcome)

۳) مسئولیت تدوین سنجش برنامه ی استراتژیک  در سازمان با کیست؟

رهبری ارشد

۴) تامین نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در برنامه ریزی استراتژیک مطرح است و یا مدیریت استراتژیک و یا هر دو؟ استدلال کنید؟

مدیریت استراتژیک. چون هر دو در برگیرنده ی اجرا می باشند.

۵) مشخص کنید، کدام سیاست کلی، سیاست، استراتژی، هدف کمی و شاخص کلان است؟

الف) کاهش آلاینده های فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک در استان های بزرگ به میزان سالیانه ۱۰ درصد

هدف کمی

ب) میزان آلاینده های خطرناک آب، هوا، خاک  و …

شاخص کلان

ج) کاهش آلودگی هوای کشور

سیاست کلی

د) توانمند سازی مردم برای حفظ و ارتقای سلامت خود و محیط

 استراتژی

ه) کنترل و پیشگیری از آلودگی های محیطی از طریق آموزش و رسانه ها

سیاست،

توجه مهم :

پس از مشاهده ی جواب ها، لطفا در باره ی نحوه تدریس و مباحث کلاس، نظرات خود را در این پست اعلام فرمایید.

این مطالب را نیز ببینید!

طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در بهداشت و درمان نام استاد: دکترخلیل علی محمدزاده    ...